www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] wsis.nl: Fill the Gap! Building inclusive information socie
geert lovink on Thu, 9 Oct 2003 00:58:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] wsis.nl: Fill the Gap! Building inclusive information societies (27nov. RAI)


http://www.hivos.nl/nederlands/actueel/agenda/nederland/agenda.php

27 November 2003, RAI, Amsterdam

Fill the Gap! Building inclusive information societies

De discussie omtrent de informatiemaatschappij is dit jaar geïntensiveerd,
mede
aangewakkerd door de World Summit on the Information Society (WSIS) die in
december
2003 plaats zal vinden. Op de WSIS moeten VN-lidstaten met een gezamenlijke
visie
komen op de informatiemaatschappij.

Teneinde tegemoet te komen aan de vragen die hierover bestaan in Nederland,
en
tegelijkertijd de betrokkenheid met dit onderwerp te stimuleren, hebben
HIVOS, IICD, en
OneWorld een project gefaciliteerd gedurende een periode van ruim een jaar,
onder de
noemer: Building inclusive information societies: Dutch perspectives for the
WSIS. Het
project bestaat uit twee delen: expert discussies om te komen tot
aanbevelingen voor de
Nederlandse delegatie en een publieksdag over de informatiesamenleving.

De publieksdag, Fill the gap - building inclusive information societies,
vindt plaats op 27
november 2003, in de RAI te Amsterdam. Het programma bestaat uit een
Forum-gedeelte
en een Beurs-gedeelte. Alle lezingen en discussies vinden plaats in het
Forum gedeelte.
De dag begint met twee keynote lezingen over de informatie samenleving, één
vanuit de
politieke invalshoek, één vanuit de wetenschappelijke. Na beide lezingen
reageert een
discussant hierop en gaat kort de discussie aan met de spreker.

Het middagprogramma begint met een korte introductie op de (WS)IS. Daarna
zijn er drie
paneldiscussies. Discussies worden gevoerd aan hand van stellingen over het
thema.
Het eerste panel gaat over de plaats van mensenrechten op het Internet (met
o.a.
Lousewies van der Laan). Het tweede panel gaat over de relatie tussen ICT en
internationale samenwerking (met o.a. Valerie Frissen). Het laatste panel
behandelt de
thema's waar Nederland zich sterk voor wil maken op de WSIS, met als
deelnemers
delegatieleden (met o.a. Lousewies van der Laan en
jongerenvertegenwoordigster Laura
Fresco.

Zie ook: www.wsis.nl.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).