www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Verslag Biggest Visual Power Show 2003
mieke gerritzen on Thu, 9 Oct 2003 23:51:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Verslag Biggest Visual Power Show 2003


Verslag Biggest Visual Power Show 2003
Door Mieke Gerritzen

http://www.visual-power.com/


De eerste Visual Power Show vond plaats op 1 oktober 2003 in het 
Amsterdamse Paradiso. Een propvolle zaal kijkend en oordelend over 
presentaties met beeld en over beeld. “Beeld wordt binnen onze cultuur 
van oudsher verbonden met lagere lusten van het zondige lichaam, 
terwijl tekst met de spirituele verhevenheid van de geest verbonden is.”

Intellectuelen bestaan al een tijdje, ze hebben de taal tot in alle 
mogelijke variaties kunnen uitbuiten. De beeld intellectueel 
daarentegen begeeft zich midden in een proces. Een proces waarin het 
beeld grootschalig wordt ingezet voor allerhande doeleinden en niet 
meer alleen dienst doet als illustratie of kunstwerk. Beeld wordt 
gemeengoed, een communicatietool voor de massa.

De Visual Power Show vindt dat professionele beeldmakers meer verzet 
moeten bieden aan de consumptiemaatschappij die de wereld van visuele 
plattitudes voorziet. Beeld moet beter en interessanter, ook op straat 
en in de media. Hieronder volgt een kort verslag van de eerste Visual 
Power Show .

Wie of wat is de beeld intellectueel? Saddam Hoessein bestaat als beeld 
en niet als mens. Zijn aanwezigheid wordt door het beeld en de 
beeldbewerking in stand gehouden. PIEK! (kunstenaarsduo) illustreerde 
de creatieve macht heel mooi in hun slotrede van de Visual Powershow 
waar Saddam Hoessein de voetbaluitslagen van 1 oktober 2003 
bekendmaakte. Presidenten, moslim-achtige machtsfiguren, lekkere babes, 
reclame en oorlog worden nog steeds zorgvuldig door kunstenaars 
ge(re)mixed en van ritmes voorzien.

Het TV-sample-genre verliest met de herkenbare (nieuws) beelden elke 
politieke betekenis en maakt het beeld eigenlijk net zo oppervlakkig 
als de tv zelf. “Politiek wordt vormgeving”, zegt Paul Frissen. 
(bestuurskundige) “De politicus is een medium geworden”. “Radio, film 
en televisie hebben het functioneren van de macht ingrijpend veranderd, 
het verhaal wordt niet via de vorm vertelt maar de vorm is het verhaal.”
Worden kunstenaars politici?

Heeft de betekenis en het succes van beeld alleen nog te maken met 
netwerk, presentatie en distributie. Micha Klein (kunstenaar) ziet het 
beeld als propaganda machine, voor de verkoop van een nieuwe telefoon 
of nieuwe oorlog. “Propaganda is een kunst op zich,” zegt Paul Frissen.

Beeld is al moeilijk, maar een beeldshow is nog moeilijker. 5 minuten 
per beeld. Beelden lijken op elkaar. Veel beelden zijn samengesteld uit 
geleend beeld of worden gepresenteerd in bestaande beeldsituaties. 
Beeldtaal is vaker afhankelijk van een periode en stroming dan van een 
persoon. VJ-ers maken VJ-beeld. 3D graffity gepresenteerd in een 
computerspel lijkt op een gewoon computerspel.

Het aangeslagen of door recessie getroffen kantoor vanaf de grond 
bekeken confronteerd met angstaanjagende gevoelens die de duistere 
werkelijkheid treffen van Persijn Broersen (kunstenaar) zorgt voor 
autonomie in het beeld. Ook de erotische knoflook van Shulea Cheang 
(kunstenaar) en de masturberende man van Wim Conradi (geluidsontwerper) 
hebben het beeld ondergeschikt gemaakt aan hun idee en hier verliest de 
toeschouwer het bewustzijn van esthetiek.

Beeldmechanismen houden de markt in stand als marktmechanismen worden 
losggelaten op het beeld. Informatie zal in de toekomst op kleur en 
vorm worden geselecteerd en opgeslagen. Het beeld en de visuele 
herkenbaarheid gaat het systeem van alfabetische vorgorde voorbij. 
Professor in de visualisatie Jack van Wijk demonstreerde het beeld van 
data-opslag en het visueel vinden. In de besteklade weet je waar de 
messen liggen, op de computerdesktop weet je in welke hoek de 
informatie zich bevindt. Luna Maurer en Roel Wouters (ontwerpers) waren 
de hele avond levende iconen in het beeld van de projectie. Ze 
fungeerde als autonome beeldversterkers –en verstoorders. Deze 
beeldwezens leefden in hun eigen beeldlaag en gaven reactie op 
beeldwezens uit andere beeldlagen.

Als Micha Klein een tekst voorleest betekent zijn tekst iets anders 
omdat we zijn beeld kennen. Als Dirk van Weelden een tekst voordraagt 
weten we dat zijn tekst tot de verbeelding spreekt want hij schrijft 
boeken. Als Frits Gierstberg (curator/kunsthistoricus) een tekst 
voorleest wordt dit onmiddelijk het beeld van theorie. Het is 
herkenbaar, het heeft geen beeld. Het is een beeld. Als Henk Oosterling 
(filosoof) een tekst voorleest gebruikt hij beeld op de achtergrond. 
Vanuit de tekst of theorie lukt het mensen nauwelijks een move te maken 
naar een hybride vorm met beeld. Terwijl vanuit het beeld er veel 
eenvoudiger versmelting en betekenis plaats kan vinden van kennis en 
intellect. Dat kennis en intellect vanuit de talige kant geen beeld 
toelaat is een discussiepunt.

Zaken die normaal gesproken gewoon met tekst en taal hun dienst deden 
gaan nu over op beeld. Bij de School voor Journalistiek leren ze nu 
grafisch ontwerpen, fotografie en film. Universiteiten en Hoge Scholen 
starten en masse ontwerp-afdelingen.

Beeld wordt gemeengoed. TV blijkt een beeldmonopolie. De 
computerindustrie vindt met beeld weer een gat in de markt. We worden 
snelschakers. Visual Power. Context is content. Het beeld is alles 
overkoepelend. Beeld moet bijzonder zijn.

Volgende Visual powershow: mei 2004
Oproep: stuur beeldbewuste meningen en ideeën voor presentatie in voor 
1 februari 2004.  Aanmelding en informatie: visualpower {AT} all-media.info

© Mieke Gerritzen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).