www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] discussie nl.internet.gesprek
Alle van Meeteren on Wed, 15 Oct 2003 17:50:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] discussie nl.internet.gesprek


Geachte nettimers,

Wij vragen uw aandacht voor Usenet, het bekende systeem van nieuwsgroepen.
Op 15 oktober 2003, 20:00 uur ongeveer, zwengelen we er een discussie aan
over de oprichting van een nieuwsgroep (in nl.newsgroups), die aandacht
geeft aan de manieren waarop via Internet van gedachten wordt gewisseld,
zoals bijvoorbeeld deze mailinglist. (nl.internet.gesprek is de werknaam).

We stammen uit de nieuwsgroep nl.filosofie. Daar hebben we nagedacht over
hoe het gesprek via Usenet verloopt en we stelden vast dat bepaalde
gewoonten niet behulpzaam zijn bij het gesprek (zoals het reproduceren van
de tekst van de ander, het zogenaamde tussen-quoten, waar het erom gaat de
ander te begrijpen.)

Middels het charter van de op te richten discussie-groep, stellen we dan ook
een andere inrichting van het gesprek voor. We spreken af ons aan het
onderwerp te houden, en elke 'draad' heeft de initiatiefnemer tot gids. Deze
geeft aan hoe hij tegen de gang van het gesprek (en afzonderlijke bijdragen)
aankijkt. Hiermee maakt hij voor deelnemers en bezoekers een leidraad. Men
kan die natuurlijk ongebruikt laten, maar goede gidsen zullen zo'n gesprek
zeer veraangenamen.

Met onze actie duiken we in een 'slangenkuil', tenminste dat vrezen wij.
Voor de usenet-tijgers zal ons optreden een cultuurschok betekenen. We
zullen op onbegrip stuiten. Die storm laten we over ons heengaan. Wezenlijk
is dat voldoende mensen na die storm vr de groep stemmen, zodat daarna in
rust nagedacht kan worden over hoe we het gesprek voor elkaar aangenaam
kunnen maken. We hebben dan een goede plek om van gedachten te wisselen over
alles wat te maken heeft met 'tweezijdige communicatie met behulp van
Internet". Dus over chatten, mailinglisten, weblogs, usenet etc.

Als u ons wil bijstaan in de storm zelf , bent u natuurlijk van harte
welkom, maar commentaar van de zijlijn zal ook steun betekenen. Mail die
naar mailto:praktische {AT} eenvoud.demon.nl.

Namens Vereniging Internetgesprek,

Alle van Meeteren


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).