www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] FW: persbericht Haal Verhaal {AT} Reuten
Menno Grootveld on Fri, 24 Oct 2003 11:24:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FW: persbericht Haal Verhaal {AT} Reuten----------
Van: serge onnen <info {AT} volumehead.org>
Datum: Thu, 23 Oct 2003 18:40:09 +0200
Aan: <nettime-nl-owner {AT} nettime.org>
Onderwerp: persbericht Haal Verhaal {AT} Reuten

P E R S B E R I C H T

Opening Zaterdag 25 oktober van 16 uur tot 18 uur
 REUTEN GALERIE         Fokke Simonsstraat 49 (2hoog)     1017TE Amsterdam


 

 

 

HAAL VERHAAL, een tentoonstelling van tekeningen in ReutenGalerie,
samengesteld door Serge Onnen en Geert Dekkers.

 

 

De tentoonstelling van tekeningen, websites, animaties en interactieve
beelddragers, in ReutenGalerie, is er een van zeven kunstenaars die veel te
vertellen hebben. 
De werktitel van deze show was aanvankelijk Œ...en het verhaal dan....¹,
maar uiteindelijk is toch gekozen voor HAAL VERHAAL, omdat het allemaal werk
betreft van beelden ontleend aan de Œalledaagse¹ werkelijkheid, die
gebeurtenissen lijken weer te geven, die tegelijk een kritisch commentaar op
die werkelijkheid lijken te geven. Zij vragen aan de kijker bovendien om
verantwoording af te leggen van hun Œaanwezigheid¹: zij halen verhaal zowel
bij de kijker als bij de maker.
Deze tekeningen laten zich weliswaar Œlezen¹, maar geven hun inhoud, anders
dan het met geschreven verhalen het geval is, niet direct prijs.
De tekeningen tonen een afgerond geheel, waarbij de kijker de volgorde van
het Œlezen¹ bepaalt om op die wijze de betekenis van het getoonde te
achterhalen. 
De tekeningen zijn, hoewel Œrealistisch¹, geen striptekeningen, waarin de
taal een belangrijke betekenisdrager is en die in sequentie van A naar Z
gelezen moeten worden.

In de tekeningen van HAAL VERHAAL wordt die Œlees¹volgorde niet gevraagd en
kan de taal, voor zover gebruikt, ondersteunend zijn of juist verwarrend
voor het begrijpen ervan.

 

MARCEL VAN EEDEN maakt tekeningen die ontleend zijn aan foto¹s van echte
gebeurtenissen: fracties in de tijd; wat er vóór of ná dat moment is
gebeurd, moet de kijker zelf maar bedenken.
MATHILDE TER HEIJNE gebruikt voor haar werk ŒIndifference to the truth¹de
Cd-rom in een poging samenhang te brengen in het onvatbare wereldleed, zoals
ons dat door de persmedia wordt gepresenteerd. Daarmee ontwerpt zij een
soort metagebouw, als bij een website en, wat aan een Cd-rom eigen is,
waarin je je eigen weg moet zoeken en aldus je eigen verhaal, waar of
onwaar, kunt maken.
HOLGER BUNK tekent een stad met ruimten, door mensen bevolkt, in alledaagse
situaties. 
Hoewel je dat zou verwachten van meerdere mensen die samen een beperkte
ruimte tot hun beschikking hebben, is er geen sprake van drama of van
conflicten, zoals de wetten van het theater vereisen. De kijker bepaalt zelf
de volgorde van de beelden en haalt zijn eigen verhaal. De tekeningen lijken
dan ook op storyboards van films die allang afgelopen zijn.
PAUL DE REUS maakt tekeningen van gebeurtenissen die blijkbaar in volle gang
zijn. Oorzaak en gevolg zijn in één tekening gevat. Die schijnbare
causaliteit geeft de kijker de gelegenheid zich af te vragen, waar hij
zichzelf bevindt op het moment van de gebeurtenis zelf.
GEERT DEKKERS, daarentegen, tekent wat slechts het plot van een verhaal
lijkt te zijn, maar waarvan je de clou blijkbaar ontgaan is. De vervreemding
die daardoor wordt opgeroepen, plaatst de kijker voor dilemma¹s.
SERGE ONNEN toont tekeningen en animaties, waarin allerlei handelingen te
zien zijn, waarbij oorzaak en gevolg uit het beeld niet direct af te leiden
zijn. 
Tekst wordt dikwijls gebruikt om een richting aan te geven, maar meer niet:
in de beelden zijn genoeg aanknopingspunten om het verhaal rond te maken.
Zoals bij zoveel kunstenaars van deze tentoonstelling het geval is, is er
van een oplossing of van een duidelijke versie van de werkelijkheid is geen
sprake. 
MARC SMEETS lijkt op het eerste gezicht nog het meest herkenbaar, vooral
door de door hem gevoerde klare lijn van Hergé uit de vijftiger jaren, een
helderheid die die van een foto ver overtreft. Maar al snel blijkt bij nader
toezien het Venlo van Smeets complex. Op de meest onverwachte momenten kan
een verhaal nèt beginnen of nèt geëindigd zijn. De kijker heeft geen houvast
van plaats en tijd: hij is permanent op doorreis.
PETER PONTIAC is misschien de meest klassieke tekenaar van het geheel. Hij
vertelt een verhaal van A tot Z en zal onderweg nog geen komma vergeten. Hij
moet in één tekening het complete verhaal proppen, als een soort
kerststalletje, waarin geen detail mag ontbreken. Immers: zonder os, geen
kerstmis. 

HANNES KATER, tenslotte, vertelt in zijn internet tekeningen letterlijk een
verhaal. Met zijn eigen Œhiërogliefen¹ kan hij verhalen van anderen
nauwkeurig Œoptekenen¹. De kijker kan met een  verklarende lijst in de hand
de tekeningen ontraadselen, de verhalen reconstrueren en aldus terugbrengen
naar zijn eigen taal. Hij HAALT in letterlijke zin VERHAAL.

 
 
Marcel van Eeden, Gerrit Dekkers en Hannes Kater zijn tekenaars die zeer
actief zijn op het internet Van Eeden en Dekkers door middel van zgn.
TEKENLOGS, dagelijks vernieuwde tekeningen. Kater¹s website is een
TEKENGENERATOR, die de bezoeker de gelegenheid geeft hem een verhaal aan te
bieden, waarvan hij na enige tijd een  -  kosteloze ­ tekening ontvangt.Marc Smeets stierf in 1999. In december van dit jaar verschijnt er bij OOG &
BLIK postuum een album bestaande uit 4 nummers van VENLO INTERNATIONAAL, dat
hij samen met zijn broer LUC oprichtte.

Serge Onnen heeft met meerdere projecten het tekenen in een breder kader
geplaatst dan die van de kunstwereld alleen. De meest omvangrijke tot nu
toe, is de serie ŒVOLUME¹, waarvan het eerste deel in 2001 uitkwam als
bijlage van het New Yorkse tijdschrift ŒZINGMAGAZINE¹ (uitverkocht). Het
tweede nummer (Œ99% tekeningen , 1% tekst¹) komt uit in maart 2004 en bevat
tekeningen gemaakt rond een universeel thema, gebaseerd op duizenden
getekende bronnen. 

Tijdens de tentoonstelling in ReutenGalerie staan de WEBSITES van
verschillende van deelnemers aan HAAL VERHAAL open, met dagelijks vernieuwde
tekenlogs. 

 

 

 

 REUTEN GALERIE
Fokke Simonsstraat 49 (2hoog)
1017TE Amsterdam

Opening Zaterdag 25 oktober van 16 uur tot 18 uur
openingstijden Wo, Do, Vr en Za + de eerste zondag van de maand

email- reutengalerie {AT} wish.nl

 

 

 ______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).