www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Tentoonstelling HAAL VERHAAL ReutenGalerie Amsterdam
Geert Dekkers on Mon, 27 Oct 2003 00:48:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Tentoonstelling HAAL VERHAAL ReutenGalerie Amsterdam


Excuseert U mij het cross-posten, nettime-l en rhizome lezers!

HAAL VERHAAL 25 oktober tm 7 december in ReutenGalerie Fokke 
Simonszsstraat 49 Amsterdam


P E R S B E R I C H T

HAAL VERHAAL, een tentoonstelling van tekeningen in ReutenGalerie, 
samengesteld door Serge Onnen en Geert Dekkers.

De tentoonstelling van tekeningen, websites, animaties en interactieve 
beelddragers, in ReutenGalerie, is er een van zeven kunstenaars die 
veel te vertellen hebben.
De werktitel van deze show was aanvankelijk ‘...en het verhaal 
dan....’, maar uiteindelijk is toch gekozen voor HAAL VERHAAL, omdat 
het allemaal werk betreft van beelden ontleend aan de ‘alledaagse’ 
werkelijkheid, die gebeurtenissen lijken weer te geven, die tegelijk 
een kritisch commentaar op die werkelijkheid lijken te geven. Zij 
vragen aan de kijker bovendien om verantwoording af te leggen van hun 
‘aanwezigheid’: zij halen verhaal zowel bij de kijker als bij de maker.
Deze tekeningen laten zich weliswaar ‘lezen’, maar geven hun inhoud, 
anders dan het met geschreven verhalen het geval is, niet direct prijs.
De tekeningen tonen een afgerond geheel, waarbij de kijker de volgorde 
van het ‘lezen’ bepaalt om op die wijze de betekenis van het getoonde 
te achterhalen.
De tekeningen zijn, hoewel ‘realistisch’, geen striptekeningen, waarin 
de taal een belangrijke betekenisdrager is en die in sequentie van A 
naar Z gelezen moeten worden.
In de tekeningen van HAAL VERHAAL wordt die ‘lees’volgorde niet 
gevraagd en kan de taal, voor zover gebruikt, ondersteunend zijn of 
juist verwarrend voor het begrijpen ervan.

MARCEL VAN EEDEN maakt tekeningen die ontleend zijn aan foto’s van 
echte gebeurtenissen: fracties in de tijd; wat er vóór of ná dat moment 
is gebeurd, moet de kijker zelf maar bedenken.
MATHILDE TER HEIJNE gebruikt voor haar werk ‘Indifference to the 
truth’de Cd-rom in een poging samenhang te brengen in het onvatbare 
wereldleed, zoals ons dat door de persmedia wordt gepresenteerd. 
Daarmee ontwerpt zij een soort metagebouw, als bij een website en, wat 
aan een Cd-rom eigen is, waarin je je eigen weg moet zoeken en aldus je 
eigen verhaal, waar of onwaar, kunt maken.
HOLGER BUNK tekent een stad met ruimten, door mensen bevolkt, in 
alledaagse situaties.
Hoewel je dat zou verwachten van meerdere mensen die samen een beperkte 
ruimte tot hun beschikking hebben, is er geen sprake van drama of van 
conflicten, zoals de wetten van het theater vereisen. De kijker bepaalt 
zelf de volgorde van de beelden en haalt zijn eigen verhaal. De 
tekeningen lijken dan ook op storyboards van films die allang afgelopen 
zijn.
PAUL DE REUS maakt tekeningen van gebeurtenissen die blijkbaar in volle 
gang zijn. Oorzaak en gevolg zijn in één tekening gevat. Die schijnbare 
causaliteit geeft de kijker de gelegenheid zich af te vragen, waar hij 
zichzelf bevindt op het moment van de gebeurtenis zelf.
GEERT DEKKERS, daarentegen, tekent wat slechts het plot van een verhaal 
lijkt te zijn, maar waarvan je de clou blijkbaar ontgaan is. De 
vervreemding die daardoor wordt opgeroepen, plaatst de kijker voor 
dilemma’s.
SERGE ONNEN toont tekeningen en animaties, waarin allerlei handelingen 
te zien zijn, waarbij oorzaak en gevolg uit het beeld niet direct af te 
leiden zijn.
Tekst wordt dikwijls gebruikt om een richting aan te geven, maar meer 
niet: in de beelden zijn genoeg aanknopingspunten om het verhaal rond 
te maken. Zoals bij zoveel kunstenaars van deze tentoonstelling het 
geval is, is er van een oplossing of van een duidelijke versie van de 
werkelijkheid is geen sprake.
MARC SMEETS lijkt op het eerste gezicht nog het meest herkenbaar, 
vooral door de door hem gevoerde klare lijn van Hergé uit de vijftiger 
jaren, een helderheid die die van een foto ver overtreft. Maar al snel 
blijkt bij nader toezien het Venlo van Smeets complex. Op de meest 
onverwachte momenten kan een verhaal nèt beginnen of nèt geëindigd 
zijn. De kijker heeft geen houvast van plaats en tijd: hij is permanent 
op doorreis.
PETER PONTIAC is misschien de meest klassieke tekenaar van het geheel. 
Hij vertelt een verhaal van A tot Z en zal onderweg nog geen komma 
vergeten. Hij moet in één tekening het complete verhaal proppen, als 
een soort kerststalletje, waarin geen detail mag ontbreken. Immers: 
zonder os, geen kerstmis.
HANNES KATER, tenslotte, vertelt in zijn internet tekeningen letterlijk 
een verhaal. Met zijn eigen ‘hiërogliefen’ kan hij verhalen van anderen 
nauwkeurig ‘optekenen’. De kijker kan met een  verklarende lijst in de 
hand de tekeningen ontraadselen, de verhalen reconstrueren en aldus 
terugbrengen naar zijn eigen taal. Hij HAALT in letterlijke zin 
VERHAAL.

INTERNET
Marcel van Eeden, Gerrit  Dekkers en Hannes Kater zijn tekenaars die 
zeer actief zijn op het internet Van Eeden en Dekkers door middel van 
zgn. TEKENLOGS, dagelijks vernieuwde tekeningen. Kater’s website is een 
TEKENGENERATOR, die de bezoeker de gelegenheid geeft hem een verhaal 
aan te bieden, waarvan hij na enige tijd een  -  kosteloze – tekening 
ontvangt.

De sites zijn:

Marcel van Eeden:  HYPERLINK "http://marcelvaneeden.nl/tekenlog.html"; 
http://marcelvaneeden.nl/tekenlog.html
Geert Dekkers:  HYPERLINK "http://nznl.com"; http://nznl.com
Hannes Kater:  HYPERLINK "http://hanneskater.com"; http://hanneskater.com
Tanja Smit:  HYPERLINK "http://www.tanjasmit.com"; 
http://www.tanjasmit.com


PUBLICATIES
Marc Smeets stierf in 1999. In december van dit jaar verschijnt er bij 
OOG & BLIK postuum een album bestaande uit 4 nummers van VENLO 
INTERNATIONAAL, dat hij samen met zijn broer LUC oprichtte.
Serge Onnen heeft met meerdere projecten het tekenen in een breder 
kader geplaatst dan die van de kunstwereld alleen. De meest omvangrijke 
tot nu toe, is de serie ‘VOLUME’, waarvan het eerste deel in 2001 
uitkwam als bijlage van het New Yorkse tijdschrift ‘ZINGMAGAZINE’ 
(uitverkocht). Het tweede nummer (‘99% tekeningen , 1% tekst’) komt uit 
in maart 2004 en bevat tekeningen gemaakt rond een universeel thema, 
gebaseerd op duizenden getekende bronnen.
Tijdens de tentoonstelling in ReutenGalerie staan de WEBSITES van 
verschillende van deelnemers aan HAAL VERHAAL open, met dagelijks 
vernieuwde tekenlogs.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).