www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Opening 'Now What? Dreaming a better world in six parts'
Barbara, BAK, basis voor actuele kunst on Tue, 28 Oct 2003 09:32:28 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Opening 'Now What? Dreaming a better world in six parts'


BAK OPENING (for english version see below)


Now What? Dreaming a better world in six parts

opening: 1 november 20.00 uur, voormalig Gerechtsgebouw (Hamburgerstraat 28, Utrecht) en alle locaties 

openingsperformance: 1 november 16.00 uur, voormalig Gerechtsgebouw (Hamburgerstraat 28 Utrecht)

Het project zal geopend worden door mevrouw Gitta Luiten, directeur van de Mondriaan Stichting, Amsterdam.

het project duurt t/m 14 december 2003, openingstijden: woensdag - zondag 13.00 - 19.00 uur'Now What?.' is een breed opgezet project dat bestaat uit zes op zichzelf staande delen die (op de publicaties na) gelijktijdig zullen plaatsvinden op verschillende locaties in de stad Utrecht. Ieder deel onderzoekt vanuit een eigen perspectief het politieke potentieel van dromen en heeft een eigen vorm. Er staan een tweetal tentoonstellingen, een tweetal publicaties, een gesprekkenreeks en een performance op het programma. 

BAK, basis voor actuele kunst vormt het fundament waarop elk onderdeel van dit project zich ontwikkelt. 'Now What?.' is tot stand gekomen door experimentele samenwerking met circa vijftig uitgenodigde kunstenaars, curatoren, en andere partners uit verschillende disciplines.

deel een
On Hope and Other Misunderstandings

tentoonstelling in BAK, basis voor actuele kunst (Lange Nieuwstraat 4, Utrecht) en Flatland Gallery (Lange Nieuwstraat 7, Abraham Dolehof, Utrecht)
1 november - 14 december 2003, Flatland Gallery t/m 11 december 2003
samengesteld door Maria Hlavajova (artistiek directeur BAK, basis voor actuele kunst)

De tentoonstelling onderzoekt hoop in de betekenis van dreaming forward (voorwaarts dromen). De werken in de tentoonstelling zoeken naar mogelijkheden voor bevrijding uit de huidige situatie en richten zich op de mogelijkheden de toekomst anders voor te stellen. Anderzijds wijst de tentoonstelling op de worsteling die ontstaat zodra de gevaarlijke kant van hoop in het spel komt en ze geclaimd wordt door manipulatieve ideologieŰn en dubieuze beloften.

deelnemende kunstenaars: Kamal Aljafari, Weronika Althamer, Yael Davids, Gerrit Dekker, Gelatin, Sanja Ivekovic, J˙lius Koller, Denisa Lehockß en Boris Ondreicka, Deimantas Narkevicius, Maria Pask, Willem de Rooij en Jane Ostermann-Petersen, Bojan Sarcevic, Jaan Toomik, Lois en Franziska Weinberger

deel twee
Fantastic Prophecy 

tentoonstelling in het voormalig Gerechtsgebouw (Hamburgerstraat 28, Utrecht) en Academiegalerie (Minrebroederstraat 16, Utrecht)
1 november - 14 december 2003
samengesteld door Annie Fletcher (curator, Amsterdam) en Liutauras Psibiliskis (curator, Vilnius)

In deze tentoonstelling wordt het produceren van fantasieŰn beschouwd als een uiting van innerlijk leven in haar productieve en visionaire eigenschappen, en wordt onderzocht hoe fantasieŰn de werkelijkheid kunnen be´nvloeden.

deelnemende kunstenaars: Heather Allen, Fabienne AudÚoud en John Russell, Tobias Bernstrup, Phil Collins, Paddy Jolley en Reynold Reynolds, Katarina L÷fstr÷m, Janice McNab, Arturas Raila, Francesco Vezzoli

deel drie
The World Question Center (Reloaded) 

openbare performance naar James Lee Byars
curator Jens Hoffmann (curator, Berlijn)
1 november 2003, vanaf 16.00 uur; opnamen van de performance zijn te zien tot 14 december 2003 (i.s.m. MEERtv Utrecht)
voormalig Gerechtsgebouw (Hamburgerstraat 28, Utrecht) 

Voor deze performance naar James Lee Byars ('World Question Center', 1969) hebben de kunstenaars, curatoren en alle andere deelnemers aan 'Now What?.' gezamenlijk een lijst opgesteld van brilliant minds uit onze tijd. Tijdens een openbare performance zal contact worden opgenomen met deze personen en wordt hen verzocht vragen te formuleren die zicht bieden op de huidige staat van kennis over en betrokkenheid bij de wereld.

deel vier
Forward Thinking

een reeks gesprekken over een betere wereld dromen
op zondagen om 16.00 uur
9, 16, 23, 30 november en 7 december
voormalig Gerechtsgebouw (Hamburgerstraat 28, Utrecht)

Ole Bouman, Hilde de Bruijn, Ann Demeester, Jellichje Reijnders en Marieke van Rooy hebben de volgende sprekers uitgenodigd: Katie Holten, Piet Joostens, Dennis Kaspori, Lev Manovich, Michelle Provoost, Jennifer Mojica, Apolonija Sustersic, Arun Saldanha, Keith Tester, Vita Zaman

deel vijf
The Projection

een krant onder redactie van Anke Bangma (hoofd beeldende kunst, Piet Zwart Instituut, Rotterdam)
druk: november 2003

In de krant worden de culturele en sociale implicaties van dromen en hun potentie vanuit het perspectief van projectie onderzocht. Projectie heeft betrekking op de innerlijke processen van dromen, fantaseren en verbeelden, maar impliceert ook direct een naar buiten brengen, rationalisering en visualisering - een projectie in de wereld.

Gerealiseerd in samenwerking met Piet Zwart Instituut en European Cultural Foundation.


deel zes
Now What? Artists Write!

boek met kunstenaarsteksten onder redactie van Mark Kremer (curator, Amsterdam), Maria Hlavajova en Annie Fletcher
druk: april 2004

'Now What? Artists Write!' presenteert een aantal nieuwe teksten geschreven door kunstenaars. Circa twintig internationale kunstenaars, waarvan ongeveer eenderde in Nederland woont, zijn uitgenodigd om zich bezig te houden met onderwerpen die een belangrijke rol spelen in hun artistieke praktijk en met de thema's die centraal staan in het project 'Now What? Dreaming a better world in six parts'.

financiŰle partners: 
Mondriaan Stichting; Stichting DOEN; Provincie Utrecht; Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam; European Cultural Foundation; Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst; Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten; Gemeente Utrecht; Stimuleringsfonds voor Architectuur; American Center Foundation; Institut Franšais des Pays-Bas, Den Haag; Ambassade van Oostenrijk, Den Haag; IASPIS; Cultural Relations Committee, Ireland; The British Council, Amsterdam

Voor meer informatie: www.bak-utrecht.nl
________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

BAK opening

Now What? Dreaming a better world in six parts

opening: 1 November 20.00 hours, former Courthouse (Hamburgerstraat 28, Utrecht) and all locations

opening performance: 1 November 16.00 hours, former Courthouse (Hamburgerstraat 28, Utrecht)

The project will be opened by Ms.Gitta Luiten, director of the Mondriaan Foundation, Amsterdam.

the project will be on view untill 14 December

opening hours: Wednesday - Sunday 13.00 - 19.00 hours'Now What? Dreaming a better world in six parts' is a project with a multi-faceted format consisting of six autonomous parts taking place simultaneously (except for the publications) at various locations in the city of Utrecht, the Netherlands. 

'Now What?.' explores the political potential of dreaming and imagination. Each of the six parts investigates these issues from a particular perspective, and takes different forms, such as exhibitions, performances, and conversations. The project includes the publication of a newspaper and a book of artists' writings.

BAK, basis voor actuele kunst provides a base from which each part of the project unfolds through the experimental collaboration of around fifty invited artists, curators, and partners from other disciplines. 

part one
On Hope and Other Misunderstandings

exhibition at BAK, basis voor actuele kunst (Lange Nieuwestraat 4, Utrecht) and Flatland Gallery (Lange Nieuwstraat 7, Abraham Dolehof, Utrecht)
1 November - 14 December 2003, on view at Flatland Gallery only through 11 December 2003, 
curated by Maria Hlavajova(artistic director, BAK, basis voor actuele kunst)

The exhibition looks at the notion of hope as dreaming forward. The works in the exhibition search for ways of emancipating ourselves from the current situation, and point towards the imaginary potentialities for tomorrow. On the other hand, the exhibition also explores the struggle of encountering the side of hope readily claimed by manipulative ideologies and dubious promisses. 

participating artists: Kamal Aljafari, Weronika Althamer, Yael Davids, Gerrit Dekker, Gelatin, Sanja Ivekovic, J˙lius Koller, Denisa Lehockß and Boris Ondreicka, Deimantas Narkevicius, Maria Pask, Willem de Rooij and Jane Ostermann-Petersen, Bojan Sarcevic, Jaan Toomik, Lois and Franziska Weinberger

part two
Fantastic Prophecy 

exhibition at the former Courthouse (Hamburgerstraat 28, Utrecht) and Academiegalerie (Minrebroederstraat 16, Utrecht)
1 November - 14 December 2003, 
curated by Annie Fletcher (curator, Amsterdam) and Liutauras Psibiliskis (curator, Vilnius) 

The exhibition 'Fantastic Prophecy' acknowledges the production of fantasy as an articulation of interior life, while exploring its generative and visionary nature, and its potential to influence reality.

participating artists: Heather Allen, Fabienne AudÚoud and John Russell, Tobias Bernstrup, Phil Collins, Paddy Jolley and Reynold Reynolds, Katarina L÷fstr÷m, Janice McNab, Arturas Raila, Francesco Vezzoli

part three
The World Question Center (Reloaded)

a public performance after James Lee Byars 
curated by Jens Hoffmann (curator, Berlin)
1 November 2003, from 16.00 hours; recordings of the performance accessible until 14 December 2003 (in collaboration with MEERtv Utrecht)
former Courthouse (Hamburgerstraat 28, Utrecht) 

In order to revisit Byars' performance 'World Question Center' (1969) today, the artists, curators and all the other participants in 'Now What?.' have collectively created a list of brilliant minds of our time. In a public performance these individuals are contacted and asked to pose questions through which to grasp the current state of knowledge and concerns about the world. 

part four
Forward Thinking

a series of conversations about dreaming a better world 
Sundays at 16.00 hours
9, 16, 23, 30 November and 7 December
former Courthouse (Hamburgerstraat 28, Utrecht)

Ole Bouman, Hilde de Bruijn, Ann Demeester, Jellichje Reijnders en Marieke van Rooy invited the following professionals: Michelle Provoost, Apolonija Sustersic, Katie Holten, Piet Joostens, Dennis Kaspori, Lev Manovich, Jennifer Mojica, Vita Zaman, Arun Saldanha, Keith Tester.

part five
The Projection

newspaper edited by Anke Bangma (director, Piet Zwart Institute, Rotterdam)
print date: November 2003

The paper explores the cultural and social implications and potential of dreaming from the perspective of projection. Projection involves the internal processes of dreaming, fantasizing and imagining, but also immediately implies an act of externalization and visualization - a projection into the world.

Realized in collaboration with Piet Zwart Institute and European Cultural Foundation.

part six
Now What? Artists Write!

book with artists' writings edited by Mark Kremer (curator, Amsterdam), Annie Fletcher, and Maria Hlavajova
print date: April 2004

'Now What? Artists Write!' presents a collection of new texts written by artists. Approximately twenty international artists, one third of whom are based in the Netherlands, have been invited to engage with the subjects they deal with in their artistic practice on one hand, and on the other, with the themes that permeate the project 'Now What? Dreaming a better world in six parts'.

Financial partners:
Mondriaan Stichting; Stichting DOEN; Provincie Utrecht; Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam; European Cultural Foundation; Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst; Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten;Stimuleringsfonds voor Architectuur; Gemeente Utrecht;American Center Foundation; Institut Franšais des Pays-Bas, Den Haag; Ambassade van Oostenrijk, Den Haag; IASPIS; Cultural Relations Committee, Ireland; The British Council, Amsterdam.

for more information: www.bak-utrecht.nl--------------------------------------------------------------

BAK, basis voor actuele kunst
postbus/P.O. box 19288  3501 DG Utrecht NL
bezoekadres: Lange Nieuwstraat 4, Utrecht NL
T: +31 (0)30 2316125 F: +31 (0)30 2300591
E: info {AT} bak-utrecht.nl  URL: www.bak-utrecht.nl

--------------------------------------------------------------
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).