www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] WSIS-top in onzeWereld
eveline lubbers on Thu, 30 Oct 2003 15:06:05 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] WSIS-top in onzeWereld


Stuk van mij over de komende wereldtop over de
informatiemaatschappij (WSIS), de rol van NGOs
en mogelijke alternatieven.

In zijn geheel te lezen op
http://www.globalisering.com/showvolledigart.php?CArtID=37

De informatiemaatschappij is springlevend

Grote kans dat volgende maand in Genève de World Summit of the Information Society
(WSIS), over de wereldwijde ICT-samenleving, mislukt. Is dat erg?

Eveline Lubbers - in: onzeWereld - 01-11-2003

Begin december wordt in Genève de World Summit of the Information Society (WSIS)
gehouden. Een belangrijke top die in grote lijnen het beleid voor de informatiemaatschappij
wil vastleggen. Tussen 2010 en 2015 moet de hele wereld op internet aangesloten zijn, en
dan zou de gevreesde digitale kloof opgeheven zijn.
Informatie- en communicatietechnologie naar het Zuiden brengen wordt opnieuw gezien
als het wondermiddel dat moet voorkomen dat de rijke landen steeds rijker worden en de
armen steeds armer. Het bevorderen van ICT zal zorgen voor het ‘uitroeien van armoede
en honger’ en ‘het bereiken van een meer vreedzame, rechtvaardiger en welvarender
wereld’, zo staat te lezen in de voorlopige Declaration of Principles.

Maar de kans dat die voorlopige tekst nooit definitief wordt, is groot. De laatste
voorbereidingsronde knalde eind september uit elkaar, omdat er geen overeenstemming
viel te bereiken over de tekst die de regeringsleiders in december moesten ondertekenen.
Om de top te redden staat er nu een extra vergadering in Genève gepland. Alleen kunnen
veel van de deelnemende landen uit het Zuiden het zich niet veroorloven om nogmaals
een delegatie naar een van de duurste landen ter wereld te sturen. En ook de meer dan
vijfhonderd ngo’s, die als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld
meedraaien in het onderhandelingscircus zien deze extra kosten als de zoveelste barrière
tegen een serieuze inbreng van hun kant.

De ngo’s hebben zich dan wel een plaats aan de onderhandelingstafel verworven,
uitgekristalliseerd is hun status allerminst. Officieel participeren ze als waarnemers, maar
tot nog toe was het vaak volstrekt onduidelijk bij welke van de verschillende
voorbereidende commissies de ngo’s aanwezig mochten zijn. Bovendien werd er niet echt
geluisterd: slechts drie van hun tientallen voorstellen werden uiteindelijk in de voorlopige
Declaration opgenomen, de rest werd terzijde geschoven. Het had dan ook niet veel
gescheeld of met de ngo’s had het maatschappelijk middenveld zich geheel uit het
voorbereidingsproces teruggetrokken.

(N.B. 'maatschappelijk middenveld' is de vertaling van Onze Wereld voor
civil society..)

Lees verder op globalisering.com

------------------------------------------

Mobiel:	06 479 669 05
Mobile:	++ 31 6 479 669 05

http://www.evel.nl

Postbus 15059
1001 MB Amsterdam
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).