www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] studiedag 'digitaliseren en levend geheugen'
Dirk De Wit on Thu, 20 Nov 2003 10:52:55 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] studiedag 'digitaliseren en levend geheugen'


Studiedag

Digitaliseren en levend geheugen / dynamisch archief
Cultureel potentieel van het netwerk en de community

Donderdag 27 november van 9u30 tot 17u
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koningsstraat 18, Gent
Het Digitaal platform van de steunpunten IAK en IBK, en Culturele Biografie Vlaanderen organiseren, in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, het Centrum voor Cultuursociologie en het Vlaams Theater Instituut, een studiedag over het levend geheugen bij het digitaliseren en het belang van het netwerk en de community daarin.

Lezingen:

Marc Jacobs, Pascal Gielen, Josephine Bosma, Patrick Van den Nieuwenhof

Presentaties van kunstenaars en projecten:

Radio Swap, On Line, Constant vzw, V2 Rotterdam archive portal, Datacloud 2.0, VTI theatererfgoed website, Koninklijk Belgisch Filmarchief (DVD reeks "Kroniek van de Vlaamse Speelfilm 1955-1990)", Mukka Bart De Baere, UGent Ronald SoetaertErfgoed staat vandaag op de culturele agenda. Digitalisering biedt een belangrijk potentieel voor zowel inventarisatie, conservering, onderzoek en ontsluiting. Met deze studiedag willen de specifieke aandacht vestigen op de notie van het levend geheugen in dit erfgoed- en digitaliseringvraagstuk:

- een bewustzijn van het archief als instrument van macht (wat bewaren en wat niet, welke relaties leggen en welke niet) en hiŽrarchie en hoe deze visie op het archief vandaag evolueert

- de open en flexibele relaties tussen data en de relaties tussen data die zich binnen en buiten het archief bevinden (expliciete en impliciete data)

- de rol van de gebruikers (kunstenaars, wetenschappers, bezoekers,.) bij het inbrengen van nieuwe data en bij het leggen van relaties, en hoe deze nieuwe interpretaties ook gearchiveerd kunnen worden en deel kunnen uitmaken van het archief

- het belang van het publieke karakter in de zin van toegang, het delen van kunst en kennis en het kunnen (samen) verder werken op het archief

In sommige praktijken van kunstenaars en communities in die digitale cultuur zien we dat levend geheugen toegepast: traditionele onderscheidingen en hiŽrarchieŽn worden overbrugd zoals het onderscheid tussen bijvoorbeeld het maken, spreiden en bewaren, tussen auteur en bezoeker en tussen archivaris en bezoeker.

Toch is deze notie van levend geheugen niet enkel verbonden met de komst van het internet. Het is een oud begrip dat we voortdurend toepassen in ons dagelijks leven en waarmee sommige kunstenaars werken in hun praktijk. Het komt opnieuw in de aandacht in het kader van de internetcultuur. Digitalisering is echter geen wondermiddel en de technologie die vandaag ter beschikking staat moeten we zeer kritisch analyseren en innoverend behandelen. En dit zowel bij het bepalen wat gedigitaliseerd wordt en in welke vorm, bij het vertalen naar technologische standaarden en welke interpretaties daarmee verbonden zijn, bij het kiezen en bouwen van databases met specifieke tools voor navigeren en gebruik, en bij het stimuleren van een attitude van actief gebruik door de juiste keuze van interface en design.

Met deze studiedag stellen we ons de vraag wat culturele organisaties en erfgoedinstellingen kunnen leren van recente theorieŽn (netwerktheorie, recente stromingen in documentatiewetenschappen), van praktijken van kunstenaars rond levend geheugen (al dan niet met digitale media) en van enkele recente innovatieve digitale erfgoedprojecten van nieuwe mediaorganisaties en culturele instellingen.

Een gelegenheid om mensen uit verschillende domeinen samen te brengen in een problematiek die zeer actueel is, een belangrijke uitdaging betekent om onze cultuur zo open en publiek mogelijk te houden, die volop in conceptuele en technologische ontwikkeling is en waar nog geen vaste antwoorden bestaan voor vele vragen. Ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaring is hier de boodschap.

Deelname in de kosten: 20 euro (drank, lunch en reader inbegrepen)

Ter plekke te betalen

Ontvangst en koffie vanaf 9u.

Gelieve in te schrijven per telefoon, fax of email (aantal plaatsen is beperkt):

IAK/IBK - Digitaal Platform

Greet Halsberghe

T +32 9 235 22 60 

F +32 9 233 07 09

mail : greet.halsberghe {AT} iak.be

Met de steun van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Cultuur

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).