www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Uitnodiging Oogstdag Cyburg 1 dec
Anna Ietswaart on Mon, 24 Nov 2003 09:51:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging Oogstdag Cyburg 1 dec


Uitnodiging Oogstdag ICT-proeftuin Cyburg

Op maandag 1 december presenteert Cyburg het resultaat van twee jaar
onderzoeken, ontwikkelen en uitproberen. Bekijk de oogst aan leerervaringen
uit de Amsterdamse ICT-proeftuin op een dag met interessante ontmoetingen,
presentaties en discussie.

Aanmelden

U bent welkom op maandag 1 december 2003 in het NEMO in Amsterdam van 12.30
tot 17.30 uur. Wilt u zo vriendelijk zijn u voor de manifestatie aan te
melden via onze inschrijfsite op www.ossl.org/aanmelden. Hier kunt u ook
aangeven of u de cd-rom met de conclusies van twee jaar Cyburg wilt
ontvangen.

Het NEMO is gelegen op loopafstand van het Centraal Station. Het programma
en de routebeschrijving vindt u op www.cyburg.org/oogstdag. Tot op 1
december.

Met vriendelijke groeten,
Stichting Amsterdam Kennisstad Cyburg.

Programma

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Erik Gerritsen
De gemeentesecretaris van Amsterdam vertelt u hoe lastig het blijkt te zijn
om de toekomst te voorspellen, zeker als het om ICT gaat. En wat de bijdrage
van een proeftuin daarin is.

13.45 uur Film: De verkenning
De uitdaging van Cyburg: hoe kom je erachter welke nieuwe en onbekende ICT
toepassingen in de praktijk waardevol zijn?

14.15 uur Herman Wagter
De directeur van Cyburg praat u bij over twee jaar verkennen, zoeken en
experimenteren. ' De gebruiker en zijn of haar leven is de start, dan kom je
tot zinnige en verrassende uitspraken over toepassingen, wie de rekening
betaalt, bijvoorbeeld van de benodigde infrastructuur.'

14.30 - 16.00 uur Oogstmarkt
Het resultaat van twee jaar doe-tank verspreid over marktkramen en
presentaties. De projectleiders zijn deze dag aanwezig om toelichting te
geven. Drie sprekers geven toelichting bij do's en don'ts van
maatschappelijke ICT-initiatieven:

* Fonds Lokale Initiatieven
Stimuleringsfonds voor ICT-projecten die de sociale kwaliteit in Amsterdam
kunnen verbeteren. Voorwaarde was dat de projecten kunnen rekenen op
draagvlak bij de doelgroep.
Spreker: Johanneke van Marle, projectleider FLI
Zie Fonds Lokale Initiatieven: http://www.cyburg.org/fli/index.html

* Nieuwe Media, nieuwe issues rond beeld
Beeldrecht, wet op de privacy, veiligheid, zorg, democratisering van de
media; het gebruik van (bewegend) beeld in nieuwe media bieden veel nieuwe
mogelijkheden Ún obstakels.
Sprekers: Pier Tholen, projectleider Cyberstudio en Michael van der Vlis,
adviseur nieuwe media
Zie Cyberstudio http://www.cyburg.org/video/index.html
Webcam http://www.cyburg.org/webcam/index.html
en Zeeburgerkade http://www.cyburg.org/projecten/zeeburgerkade.html

* Maak Open Source Software echt open
Het klinkt prachtig, geen licentiekosten, doorlopende ontwikkeling,
samenwerking en communities. Waarom is niet elke organisatie al overgestapt
op open source software?
Spreker: Erik Dooper, projectleider OSSL
Zie Open Source Software Lab http://www.ossl.nl

* Communicatie door en voor ouderen
Door ICT-interfaces gebruiksvriendelijker te maken kunnen ouderen optimaal
gebruikmaken van mogelijkheden die de samenleving in het algemeen en ouderen
in het bijzonder van dienst kunnen zijn.
Spreker: Sander Hooreman, projectleider communicatieomgeving
Zie Communicatieomgeving ouderen
http://www.cyburg.org/projecten/ouderen.html

16.00 uur Discussie Slag op gras
De evaluatie is afgerond, de conclusies zijn getrokken. Wie gaat hiervan
profiteren? Een aantal belangrijke spelers uit overheid, maatschappij,
bedrijfsleven en politiek spelen elkaar de bal toe op kunstgras. Dit zijn:

* Dhr. Ir. Ton van der Gaag, Regio directeur Noordwest KPN Telecom
* Mw. Saranna Maureau, voorzitter stadsdeel Oud-West (Groen Links)
* Dhr. Lars Nanninga, oud-wethouder ICT stadsdeel Zeeburg (D66)
* Dhr. Geoff Nesbitt, site manager Shell Research and Technology Centre
* Dhr. Hans Oosterbaan, pres./comm. Woonstichting De Key (voorzitter)
* Mw. Jeanine Plasschaert, assistent wethouder ICT Mark van der Horst (VVD)

16.45 uur Borrel


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).