www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Mensenrechten twistpunt bij discussie informatie maatschapp
Hivos Persbericht on Tue, 25 Nov 2003 14:17:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Mensenrechten twistpunt bij discussie informatie maatschappij


PERSBERICHT 	25-11-2003

Mensenrechten twistpunt bij discussie informatie maatschappij
EU op de bres voor privacy en vrijheid van meningsuiting bij VN-top WSIS

Drie weken voordat de World Summit on the Information Society plaatsvindt is over een aantal belangrijke 
onderwerpen, waaronder de positie van de mensenrechten, nog geen overeenstemming bereikt. De Europese Unie 
voert een taaie strijd om de positie van bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting en privacy in de slotverklaring te 
beschermen. 

Veel landen kijken met angst en begeren naar de technologische mogelijkheden die ICT biedt voor het bewaken van 
staatsveiligheid en het bestrijden van terrorisme en criminaliteit. Ook de Nederlandse praktijk lijkt niet helemaal in 
lijn met de Europese principes. In een gestage stroom wetsvoorstellen van de hand van minister Donner is een 
duidelijke verschuiving te zien in de balans tussen privacy en veiligheid. Een voorbeeld is het ter beschikking stellen 
van de vluchtgegevens aan de Verenigde Staten. 

Ook op de publieksdag Fill the Gap! ¯ Building inclusive information societies neemt de discussie over 
mensenrechten een prominente plaats in. Ontwikkelingsorganisatie HIVOS, IICD en OneWorld organiseren deze 
dag op 27 november 2003 aan de vooravond van de WSIS. Speciale aandacht is er voor de digitale kloof en de rol 
die ICTs kunnen hebben bij ontwikkelingssamenwerking.

Fill the Gap! bestaat uit een forum en een beurs. Het forum bestaat uit lezingen en paneldiscussies met 
wetenschappers, politici en mensen uit het bedrijfsleven. Centraal zal staan hoe Nederland denkt over de 
informatiemaatschappij, hoe wij denken iedere wereldburger daarvan te laten meeprofiteren, en wat de officiële 
Nederlandse delegatie gaat inbrengen tijdens de WSIS-onderhandelingen in Genève. De beurs laat de bezoeker de 
informatie maatschappij ervaren aan de hand van een scala aan (interactieve) activiteiten. Welke rol spelen ICTs bij 
de ontwikkeling van een maatschappij en hoe krijgt de informatiesamenleving concreet vorm in Nederland?

Van 10 t/m 12 december 2003 vindt in Genève de World Summit on the Information Society plaats. De leden van de 
Verenigde Naties, samen met ‘civil society’ en het bedrijfsleven, stellen daar het spel en de regels van de 
informatiesamenleving vast en kijken hoe iedere wereldburger aan die maatschappij kan deelnemen. Naast een 
algemene verklaring wordt er een Digital Solidarity Agenda opgesteld. Deze bevat concrete acties die de komende 
jaren moeten worden uitgevoerd om iedere wereldburger mee te laten profiteren van de voordelen van 
informatiemaatschappij, wat het belang is van lokale kennis en taal en wat de rechten en plichten zijn van iedere 
burger in de virtuele wereld. 

27 november 2003 10.00 ¯ 17.30 uur, 
Zaal B / Topas Lounge, RAI Amsterdam
Gratis toegankelijk na registratie, aanmelden via www.wsis.nl

E I N D E P E R S B E R I C H T

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie over het Forum en de WSIS:
Paul Maassen (Hivos) - 070-3765500, p.maassen {AT} hivos.nl

Voor meer informatie over de Beurs:
Brian Manberg (OneWorld) ¯ 020-5688793, brian.manberg {AT} oneworld.nl******************************************************
This footnote confirms that this email message 
is free of computer viruses.          Hivos
******************************************************
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).