www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] virtueel Groninger Museum
martin sjardijn on Mon, 1 Nov 2004 14:07:14 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] virtueel Groninger Museum


Interactieve 3d techniek ontwikkelt zich langzaam 
maar zeker over internet. Vele musea experimenteren 
imiddels met de mogelijkheden van interactieve 3D technieken.

Men maakt daarbij gebruik van video/foto impressies van de ruimte,
maar ook van interactieve werelden via vrml en java.

De mooiste en meest gebruikte 3d techniek blijft vooralsnog vrml97 en 
de aanvullende opvolger X3D.

Voor het Groninger Museum werk ik sinds 2000 aan een experimenteel virtueel
Museum dat in virtuele ruimte zijn plaats krijgt. 
Het project dat wordt opgenomen in "Games for Astronauts and Artists"
zal eind 2005 zijn voltooiing vinden.

Met kunstenaars wordt geŽxperimenteerd in MultiUser 3D voice/chat werelden.
Daarbij wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is werk te communiceren 
en 3D omgevingen te ontwikkelen met behulp van interactie. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van alle mogelijke communicatiemiddelen zoals telefoon, internet,
chat, en webcams.

Sinds enkele jaren worden ook door andere musea in de wereld projecten ontwikkeld waarbij
gewichtloosheid en de buitenaardse ruimte een rol spelen. Tate in Space is sinds 2000 te 
vinden op internet. Een aantal Nederlandse instellingen, hoewel aanvankelijk terughoudend, 
zijn de laatste jaren geinteresseert in de relatie naar ruimtevaart technieken. 

ESTEC Noordwijk en ESA toonden al vanaf 1985 belangstelling voor ontwikkelingen op dit gebied.
Ook het internationale kunst en techniek tijdschrift Leonardo besteedt aandacht aan ontwikkelingen 
op het gebied van de relatie kunst en de buitenaardse ruimte. 

Links:
http://www.kalamiteit.nl/world/no_cache/museum/index.html
http://www.tate.org.uk/space/default.htm
http://www.kalamiteit.nl/world/newart/mewatch2/mewatch2.wrl
http://www.kalamiteit.nl/world/newart/mewatchbacon/mewatchbacon.wrl









______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).