www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] vrije radio in kamer
Josephine Bosma on Thu, 4 Dec 2003 19:27:39 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] vrije radio in kamer


van de vrije radio lijst:

http://www.indymedia.nl/nl/2003/12/15864.shtml

De Kamer steunt vrije radio
Wim van Wanten - 04.12.2003 17:43

Ook VVD en CDA betuigen steun aan de vrije innovatieve jongens en
meisjes van de vrije radio.

De Tweede Kamer heeft gisteren opnieuw aangedrongen op een legale plek
voor de vrije radio. Verantwoordelijk minister Brinkhorst (D66) lijkt
daarmee steeds geisoleerder te staan in zijn opvatting dat vrije radio's
alleen maar illegale stoorzenders zijn. CDA-er Joop Atsma geloofde de
minister niet toen deze beweerde dat er geen frequenties meer
beschikbaar zijn. Ook VVD-er Blok betuigde zijn steun voor de vrije
radio, die hij innovatief en ondernemend vindt. PvdA en GroenLinks
herhaalden hun eerdere warme pleidooien voor behoud van vrije radio,
waarmee er een kamerbrede meerderheid lijkt te zijn ontstaan. Hiermee
geconfronteerd werd Brinkhorst pissig en bruuskeerde hij zowel de Kamer,
als de vrije radio door te stellen dat hij wel wat anders aan zijn hoofd
heeft. Kees Vendrik van GroenLinks en Frank Heemskerk (PvdA) zullen dan
ook binnenkort een motie voorleggen aan het parlement om de minister te
dwingen tot actie. De opstelling van Minister Brinkhorst is wel enigzins
begrijpelijk. De overheid is het laatste jaar fanatiek bezig met de
campagne Etherflits met als doel het fenomeen vrije radio totaal uit te
roeien. Inmiddels is hierdoor het illegale ethergebruik met 70%
afgenomen, maar wordt tegelijkertijd een unieke traditie op mediagebied
om zeep geholpen. Dit besef is nu ook tot de 2e Kamer doorgedrongen,
alleen wil Brinkhorst dit nog niet inzien.

 Website: http://www.vvrn.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).