www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Bifo: Voor een 'Europa in Mineur'
Patrice Riemens on Tue, 9 Dec 2003 22:42:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Bifo: Voor een 'Europa in Mineur'


Maar jongens, globalinfo heeft het op z'n beurt 'geplukt' heeft van
nettime-nl, zonder bronvermelding, foei! ;-)
(http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-nl-0311/msg00008.html)
(en overigens ac geeft wel degelijk als bron globalinfo) 

Afin, deze onbezoldigde vertaler is in elk geval blij dat z'n werk zo
verder verspreiding vindt.

On Tue, Dec 09, 2003 at 10:00:37PM +0100, 
keesstad {AT} xs4all.nl wrote:
Content-Description: Mail message body
> On 10 Dec 2003 at 3:08, geert lovink wrote:
> 
> > From: <ac {AT} autonoomcentrum.nl>
> > 
> > Voor een 'Europa in Mineur'
> > De italiaanse schrijveractivist Bifo schetst de gewenste toekomst voor
> > Europa en globaliseringsnetwerken
> > 
> > http://www.autonoomcentrum.nl/global/discussie/bifo.htm
> > 
> 
> Die het stuk zonder bronvermelding afplukten van de website 
> www.globalinfo.nl (zie: 
> http://www.globalinfo.nl/article/articleview/273/1/2/). Da's niet zo erg 
> maar daardoor zou u andere interessante stukken over het hoofd kunnen 
> zien, zoals over de komende protesten tegen het WEF in Zurich/Davos 
> (http://www.globalinfo.nl/article/articleview/280/1/2/) of de meest recente 
> ontwikkeling bij de Zapatistas in Zuidmexico: 
> http://www.globalinfo.nl/article/articleview/278/1/2/
> 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).