www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] CELL presents HOLE IN THE EARTH by Maki Ueda
Christy de Witt on Fri, 12 Dec 2003 17:44:32 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] CELL presents HOLE IN THE EARTH by Maki Ueda


(english version below)

HOLE IN THE EARTH van Maki Ueda 

Een incident van CELL - initiators of incidents - in samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. 

 

KUNST EN TECHNOLOGIE CREňREN TUNNEL TUSSEN ROTTERDAM EN BANDUNG.nieuwe website on line nu! www.holeintheearth.com Op Zaterdag 13 december om 11.00 uur opent CELL het digitale kunstwerk Hole in the Earth van Maki Ueda. Een virtuele tunnel door de aarde maakt directe, openbare communicatie mogelijk met 'de andere kant van de wereld' - communicatie in woord, beeld en geluid. Beatrijs Tolk, portefeuillehouder Cultuur van de Centrumraad Rotterdam en Bert van Meggelen van Maatwerk Stedelijke Projecten en Planologie zullen het 'gat in de aarde' in gebruik nemen samen met de inwoners van de kampung Daarut Tauhid in Bandung. Locatie in Rotterdam: het plein aan de Diergaardesingel in Rotterdam Centrum (achter het Kruisplein, op loopafstand van het Centraal Station Rotterdam)

Locatie in Bandung:  plasa Mini Market Pesantran Daarut Tauhid Jl. Gegerkalong Girang, Bandung Indonesia 

   

Wat is Hole in the Earth? 

In zowel Rotterdam als Bandung staat Hole in the Earth op een openbare, voor iedereen toegankelijke locatie. Beide digitale installaties staan in contact met elkaar door middel van een breedband Internetverbinding. Onder de grond van een Rotterdams stadsplein komt geavanceerde apparatuur (LCD televisiescherm, camera met groothoeklens, microfoons en luidsprekers). Dit alles wordt afgedekt met transparant, bullitproof veiligheidsglas. In Bandung bevindt zich ook tweede Hole in the Earth: eenzelfde installatie op kleinere schaal, ingebouwd in een polyester constructie. 
Waar is Hole in the Earth? 

De Rotterdamse locatie is een intiem en levendig stadsplein aan de kop van de Culturele As, die langs de internationale beeldenroute, galeries en musea loopt. In dit deel van Rotterdam komen alle aspecten van het stadsleven samen, zowel positieve als negatieve. Plaatsing van Hole in the Earth op deze locatie biedt een nieuwe blik op de rol van kunst in de openbare ruimte, vooral die van de hedendaagse stedelijke omgeving. 

Daarut Tauhid in Bandung vormt een kleinschalige, actieve en economisch zelfstandige gemeenschap. De toepassing van hoogwaardige communicatie technologie speelt een grote rol in het dagelijks leven van de kampungbewoners. Binnen IndonesiŽ is het model Daarut Tauhid een rolmodel voor economische en culturele ontwikkeling van andere, kleinschalige communities.

 

Hole in the Earth brengt die ene vraag uit de kinderjaren weer naar boven: hoe zou het leven er uit zien, aan de andere kant van de wereld? Hole in the Earth maakt deze fantasie tot werkelijkheid. De combinatie van moderne kunst en geavanceerde digitale technologie leidt tot het ontstaan van een virtueel 'communicatie venster' tussen twee verschillende culturen, over bestaande cultuur- en taalgrenzen heen. 

Meer informatie: 
CELL - initiators of incidents - 

------

HOLE IN THE EARTH by Maki Ueda 

An incident of CELL - initiators of incidents - in collaboration with the Rotterdam Centre for the Arts. 

 

 

ART AND TECHNOLOGY CREATE TUNNEL BETWEEN ROTTERDAM AND BANDUNG

 

new website on line now! www.holeintheearth.com 

 

 

Saturday, December 13th at 11 am, CELL opens Hole in the Earth by Japanese artist Maki Ueda. Hole in the Earth is a digital work of art set in the public space of two cities: Rotterdam, The Netherlands and Bandung, Indonesia. A virtual tunnel straight through the earth makes it possible to communicate directly and publicly with 'the other side of the earth' - in speech, images and sound. Beatrijs Tolk, Cultural Projects Portfolio Manager of the Rotterdam City Centre Board and Bert van Meggelen from Maatwerk Urban Projects and Planning will put the 'hole in the earth' into use simultaneously with the residents of the Daarut Tauhid kampong in Bandung. Where: Square at the Diergaardesingel, Rotterdam Centre (at walking distance from Central Station)

      

 

What is Hole in the Earth? 

Both in Rotterdam and Bandung the work of art is situated at a public location that is freely accessible. Both works of art are linked to each other by means of a broadband Internet connection. Hidden under the surface of a Rotterdam city square, state-of-the-art equipment (LCD screen, wide-angle camera lens, microphones and speakers), covered by transparent, bulletproof safety glass, establishes the connection. In Bandung, there is a second Hole in the Earth: installation of a smaller size built into a polyester construction.Where is Hole in the Earth located? 

In Rotterdam, Hole in the Earth is located on an intimate, lively city square situated at the head of the so-called Cultural Axis comprising the city's international sculptural route, galleries and museums. This part fo Rotterdam embodies all aspects of urban life, both the positive and the negatieve. Installing Hole in the Earth at this location will provide a new outlook on the meaning of art in public space in present-day urban environments. Daarut Tauhid is a small, active and self-sufficient community where the application of modern communication technology plays and important part in the day-to-day life of the kampong residents. In Indonesia, the Daarut Tauhid community functions as a role model for the economic and cultural development of other, small-scale communities.
Hole in the Earth revives that one question from childhood: what does life look like at the other side of the world? Hole in the Earth turns this fantasy into reality. The combination of contemporary art and digital technology creates a virtual 'communication window' bridging the gap between two different cultures and the inherent cultural and language barriers. 

------------------------------------------------------------
CELL - Initiators of Incidents - 
Christy de Witt 
Project coordinator

T  + 31 10 412 72 70 
F  + 31 10 412 70 40
E  christy {AT} cell.nl 
W www.cell.nl 

P.O. Box 2042 
3000 CA Rotterdam 
The Netherlands 


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).