www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] V2_: conferentie 'Understanding Media Art and Research'
marije on Mon, 15 Dec 2003 12:39:42 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2_: conferentie 'Understanding Media Art and Research'


‘Understanding Media Art and Research’
Conferentie
Datum: donderdag 15 januari 2004
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Entree: 10,- euro, studenten 8,- euro
Locatie: Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, zaal Kriterion, 8e etage
Reserveren: contact Chelique Clementina, workshop {AT} v2.nl of 010 206 72 72.

Sprekers: Saskia Sassen (USA), Ole Bouman (NL), Tapio Mäkelä (FIN) en 
Catherine Richards (CDN).
Moderatie: Christine de Baan (NL). Respondenten: Eric Kluitenberg (NL) en 
Anna Tilroe (NL).

De conferentie ‘Understanding Media Art and Research' gaat in op de 
structurele en inhoudelijke veranderingen die de samenleving en daarmee de 
kunst heeft ondergaan onder invloed van de digitale technologieën. Woorden 
als interdisciplinariteit, interactie, genetwerkte samenleving, het einde 
van de natiestaat horen en lezen we dagelijks, maar wat houdt het precies 
in? Wat is er in de praktijk veranderd en hoe kunnen we als kunstenaars, 
kunstinstellingen en beleidsmakers vormgeven aan en reflecteren op deze 
nieuwe e-cultuur?

Tijdens de conferentie worden deze vragen vanuit verschillende kanten 
benaderd. Politiek econoom Saskia Sassen richt zich op de algemene 
veranderingen in de samenleving: hoe zijn de economische, culturele en 
bestuurlijke structuren veranderd? Cultuur- en architectuurhistoricus Ole 
Bouman trekt deze lijn door naar het domein van de kunst: wat is er in de 
kunstwereld veranderd en wat betekent dit voor de traditionele 
kunstinstellingen, musea, fondsen en adviesraden? Mediatheoreticus Tapio 
Mäkelä heeft onderzoek gedaan naar kunstorganisaties die zich met nieuwe 
vormen van kunst bezighouden: wat betekenen de veranderingen voor deze 
organisaties? Mäkelä laat tevens zien hoe er nieuwe verbanden zijn gelegd 
vanuit de kunst naar andere wetenschappelijke disciplines en hoe het 
fenomeen ‘onderzoek’ in de kunst zijn intrede heeft gedaan. Ten slotte gaat 
kunstenaar Catherine Richards in op de praktijk van de mediakunstenaar: op 
basis van haar jarenlange ervaring in de kunst, maar ook in het 
kunstonderwijs, schetst zij een beeld van de digitale, genetwerkte 
kunstenaar, wat er bij komt kijken om elektronische kunst te maken en welke 
allianties deze nieuwe kunstenaars aangaan.

V2_ heeft in de loop der jaren een nationaal en internationaal netwerk 
opgebouwd en hoopt in haar rol als verbindingsmachine, door het 
samenbrengen van de verschillende achtergronden van de sprekers, een 
actieve bijdrage te leveren aan de discussie over e-cultuur.

Meer informatie over het programma en de sprekers is te vinden op: 
http://www.v2.nl/2004.

Concept en productie: V2_, Instituut voor de instabiele media
De conferentie Understanding Media Art and Research wordt ondersteund door: 
Culturele Zaken, Gemeente Rotterdam, ministerie van OCenW en Luna Internet.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).