www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] DE DIGITALE STAD: een terugblik en vooruitzicht op 14 & 15
Marleen on Thu, 18 Dec 2003 15:34:25 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DE DIGITALE STAD: een terugblik en vooruitzicht op 14 & 15 Januari2004


UITNODIGING

DE DIGITALE STAD OPENDE 10 JAAR GELEDEN - OP 15 JANUARI 1994 -  HAAR 
POORTEN
- een terugblik en vooruitzicht op 14 & 15 Januari 2004

Op 15 januari 2004 is het precies tien jaar geleden dat De Digitale 
Stad haar poorten opende. Met de start van De Digitale Stad werd in 
Nederland voor het eerst het Internet voor het grote publiek ontsloten. 
De kranten meldden al snel dat alle modems in Amsterdam en omstreken 
waren uitverkocht. Een half jaar later kon De Digitale Stad haar 
100.000ste gebruiker inschrijven.

De Digitale Stad bood ruimte aan eigen initiatief, experimenteerde met 
nieuwe hybride vormen van media en met nieuwe vormen van interactieve 
beleidsvoering. Aan de hand van DDS zetten talloze organisaties hun 
eerste schreden op het Internet. Daaronder waren culturele en 
maatschappelijke organisaties, politieke partijen, gemeentehuizen, 
onderwijsinstellingen, NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad.

De Digitale Stad heeft een onuitwisbare invloed gehad op de opkomst en 
de perceptie van de mogelijkheden van het Internet. Niet alleen in 
Nederland. De socioloog Manuel Castells formuleert het in zijn boek The 
Internet Galaxy uit 2001 als volgt: "The most famous citizen computer 
network. (&) A new form of public sphere combining local institutions, 
grassroots organisations, and computer networks in the development of 
cultural expression and civic participation"

Waag Society organiseert twee bijeenkomsten rond de ontwikkelingen van 
de afgelopen tien jaar.

14 januari 20.00 uur
Killerclub: Waarom hield DDS op te bestaan ?

De Digitale Stad werd 2 jaar geleden een private onderneming waarbij 
het publiek domein karakter voorgoed verdween. Wat ging er mis en hoe 
heeft het zo ver kunnen komen ? Een openbare (zelf) analyse van de 
achtergronden en redenenen over het stranden van de publieke ambities 
van DDS.

15 januari 17.00 uur
Toekomst Publiek Domein op het Internet
  & Opening Archelogische Dienst

Op 15 januari zal in de middag een besloten bijeenkomst plaatsvinden 
waarbij de vooruitblik centraal staat en nieuwe initiatieven worden 
gepresenteerd. Zo zal een sneak preview worden gegeven van DISC - het 
Domein voor Innovatieve Software en Content. DISC is een samenwerking 
van Waag Society en Nederland Kennisland om het publiek domein op 
Internet een extra impuls te geven. Aansluitend om 17.00 uur, zal de 
feestelijke opening van de Archeologische Dienst van DDS plaatsvinden. 
Mocht je beschikken over historisch materiaal - een screenshot van de 
eerste homepage, artikelen in de pers, discussiebijdragen, foto's van 
bijeenkomsten, eigen bevindingen - dan kun je deze vanaf 5 janauari 
2004 insturen op het webadres http://dds.waag.org.

We hopen je te kunnen verwelkomen op een van de twee dagen in de Waag 
op de Nieuwmarkt te Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Marleen Stikker

Meer informatie en aanmeldingen bij Floor van Spaendonck: floor {AT} waag.org
_____________________________________________

Waag Society / Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media
Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
Tel +31 20 557 9898 | Fax +31 20 557 9880
stikker {AT} waag.org | http://www.waag.org
_____________________________________________
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).