www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Dagboek Mumbai II/ over Fair Trade...
Patrice Riemens on Mon, 19 Jan 2004 12:01:06 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Dagboek Mumbai II/ over Fair Trade...


Erg Goed artikel over de voortgang van Mumbai WSF, en mogen er meer 
volgen.

Er was een kleine item dat mij aanzette een reactie te geven: Het ging
over de veel hogere prijzen van Fair Trade hier te lande ivm in India. Ik
erger me ook al lang over het prijzenpeil van Fair Trade winkels in
Nederland (en Belgie, en Duitsland, Groot Brittanie, etc.). Uiteraard kan
je niet verwachten dat deze winkels dezelfde prijzen zouden hanteren als
in India, maar het verschil is wel erg kras en heeft m.i. een afschikkend
effect op vele potentiele kopers.

Ik weet, het is een oude discussie, die ook speelt bij bio-winkels en
andere verkopers van 'eerlijke' produkten. Maar er wordt volgens mij te
weinig over gedebateerd en naar oplossingen gezocht. Ik heb weleens
geprobeerd in discussie te gaan met de beheerders van Fiart Trade winkels
(zowel de officiele winkelketen als allerlei '(Derde) Wereld Winkels' die
Fair Trade produkten afnemen.  Onbegrip en vaak morele afwijzing was mijn
deel. Was ik niet bereid meer te betalen voor het goede doel? Ja maar
hoeveel meer en voor welk goede doel. Ik herrinner mij een ietwat
bedenkelijke episode, een aantal jaren geleden, toen onderzoek uitwees dat
terwijl XENOS, de bekende plunderaar van 3e wereldspulletjes met
angstaanjagende lage prijzen, per saldo meer betaalde aan Boliviaanse
truienbreidsters dan de Novib die deze truien voor twee of meer keer
zoveel aan de 'bewuste' nederlandse consument verkocht. Novib verdedigde
zich met een vaag verhaal over hogere onkosten en gooide het bekende
moralistische sausje erover heen.

Pratend met Wereld Winkels mensen kwam ik achter nog iets vreemds: zij
bleken zich strikt te (moeten?) houden aan door het Fair Trade consortium
vastgestelde (hoge) verkoopprijzen. Die worden voor een groot deen (m.i.)
veroorzaakt omdat de Fair trade winkelketen bewust gekozen heeft voor
vestiging in drukke winkelstraten en dus aan zeer hoge huren voor hun
express flashy winkels die het 'betere publiek' moeten aantrekken. Mijn
suggestie aan wereld Winkels dat zij dus op prijs zouden kunnen konkureren
werd honed weggewimpled als 'typisch kapitalistisch redeneertrant?.
Discussie gesloten?

Ik koop in elk geval nog steeds bij Fair Trade/ wereldwinkels. Maar lang
niet zoveel als ik zou kunnen en willen. In mijn leven als consument moet
ik nl ook budgetaire keuzes maken...


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).