www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fwd: persbericht PvdA: PvdA wil SPAM uit de VS weren
Marja Oosterman on Wed, 3 Mar 2004 17:23:59 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fwd: persbericht PvdA: PvdA wil SPAM uit de VS weren
>voorlichting
>
>Plein 2
>
>Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
>
>Tel 070 - 318 3025/Fax 070 - 318 2800
>
>
>
> 
>Den Haag, 3 maart 2004
>
>
>
>PvdA wil SPAM uit de VS weren
>
>
>
>De internetexperts van de PvdA, Tweede-Kamerlid Martijn van Dam en 
>kandidaat Europarlementariër Edith Mastenbroek, willen dat de EU in één 
>keer alle e-mailadressen met een Europese extensie zoals .nl, .eu, enz 
>inschrijft in het (op te richten) Amerikaanse `do-not-spam-register'. 
>Hiermee moeten de Amerikanen worden aangezet tot strengere maatregelen 
>tegen spamverstuurders die tot nu toe in de VS vrij spel hebben.
>
>
>
>Spam zorgt voor veel ergernis, ondermijnt het functioneren van e-mail en 
>kost miljoenen. Ook in Nederland duikt spam regelmatig op in de lijsten 
>met grootste ergernissen. In Europa geldt binnenkort de regel dat het 
>versturen van e-mails naar consumenten alleen nog is toegestaan als de 
>consument daar zelf om heeft gevraagd. Dit wordt ook wel opt-in genoemd.
>
>
>
>In de VS geldt een opt-out systeem: spam versturen mag, tenzij iemand 
>heeft aangegeven geen spam te willen ontvangen. Dat systeem functioneert 
>niet en ook met deze nieuwe regels blijft de VS verreweg de grootste 
>verspreider van spam in de wereld. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de 
>helft van de wereldwijde spam uit de VS komt. De EU heeft herhaaldelijk 
>bij de VS aangedrongen op strengere regels. Tevergeefs.
>
>
>
>De PvdA-ers willen daarom dat de EU de druk op de VS opvoert. Dat kan door 
>de Amerikaanse regels te benutten. Mastenbroek en Van Dam stellen voor dat 
>de Europese Commissie namens alle burgers van de EU een verzoek indient 
>voor een opt-out van alle mailadressen uit de EU. Bedrijven uit de VS 
>mogen dan niemand meer spammen met een e-mailadres uit de EU. Uiteraard 
>kunnen mensen dan nog wel mails blijven ontvangen waarvoor ze zich wel 
>hebben aangemeld. Bedrijven die toch spam sturen naar EU-mailadressen 
>kunnen door de EU worden aangeklaagd op basis van de in de VS geldende 
>regels en kunnen rekenen op een forse schadeclaim.
>
>
>
>Van Dam zal via de Tweede Kamer proberen de Europese Commissie te bewegen 
>het verzoek bij de VS in te dienen. Mastenbroek zal (indien zij gekozen 
>wordt) via het Europees Parlement hetzelfde proberen. Van Dam zal het 
>voorstel naar voren brengen bij het overleg dat de Tweede Kamer op 17 
>maart aanstaande voert met minister Brinkhorst van Economische Zaken over 
>diens “beleidsvisie over de spamproblematiek”.
>
>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).