www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] Interculturele vibraties
Leon on Mon, 8 Mar 2004 09:50:38 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Interculturele vibraties


> From: Jos de Mul [mailto:demul {AT} fwb.eur.nl] 
> In het normenenwaardendebat worden verschillende recepten 
> aangeprezen om deze schaduwzijden van de postmodernisering 
> van de cultuur te bestrijden. De premoderne strategie, die 
> vooral tot uitdrukking komt in het nostalgisch terugverlangen 
> naar een homogene samenleving, is zowel na´ef als gevaarlijk.
>
> Na´ef, omdat een dergelijke samenleving een mythe is die ook 
> in het verleden nooit een realiteit is geweest. Gevaarlijk, 
> omdat ze in het slechtste geval uitmondt in wederzijdse 
> xenofobie van oude en nieuwe Nederlanders. 

Mijn inziens laat deze laatste regel pas echt zien waar de schoen wringt
en knelt: de spagaat die men moet maken om over 'Nederlanders' te
spreken.

Want wat wil het geval? In Nederland wonen mensen die uit allerlei
verschillende landen komen; Marokkanen, Turken, Surinamers, hier en daar
een verdwaalde Duitser en Amerikaan, nog wat Chinezen en Koreanen en wat
vrienden van de Balkan.

En al die mensen spreken uit wie ze zijn: 'ik ben een Turk', 'ik ben een
Albanees', 'ik ben een Chinees'. En ze zijn allemaal Nederlander
geworden.

Voor de 'oude' Nederlanders levert denken en spreken over de integratie
een probleem op. Want de 'oude' Nederlander beschouwt zichzelf al als
'Nederlander'. Dat is z'n achtergrond: 'ik ben een Nederlander'. Deze
'oude' Nederlander ziet voor zichzelf geen plek in de integratie: want
hij is al wat het resultaat moet zijn.

Laat de 'oude' Nederlander, oftewel de in Nederland geboren en getogen
(blanke?) mens, zichzelf voortaan 'Hollander' noemen. Zodat er geen
'oude' en 'nieuwe' Nederlanders bestaan, zodat niet over 'oude' en
'nieuwe' Nederlanders gesproken kan worden. Het inruilen van dat stukje
identiteit (?) maakt het accepteren van een nieuwe mogelijk. Dan is het
doel van de integratie duidelijk: we worden allemaal 'Nederlander'. Ook
de Hollanders.

Cheerz,
--Leon.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).