www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: Re[2]: [Nettime-nl] Interculturele vibraties
Jos de Mul on Tue, 9 Mar 2004 09:21:53 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Re[2]: [Nettime-nl] Interculturele vibraties


Ik heb geprobeerd in het artikel door over oude en nieuwe Nederlanders te
spreken te voorkomen ongewild in dichotomieŽn te vervallen (of autochtoon of
allochtoon, of eigen of vreemd,  etc.), maar tegelijkertijd de nuance te
behouden (sommigen wonnen hier immers korter dan anderen of hebben -
behorend tot de tweede of derde generatie nieuwkomers - meer andersoortige
culturele bagage dan anderen).

Als Zeeuws-Vlaming van geboorte (die lang met veel plezier in Utrecht en
Amsterdam heeft gewoond en gestudeerd en nu alweer jaren in Rotterdam werkt)
herinner ik mij levendig dat 'Hollander' voor velen buiten de randstad
allerminst een aanbeveling was.  Misschien moeten we in de nasleep van het
debat over het koloniale verleden van Holland ook eens een discussie starten
over de voormalige 'wingewesten' in eigen land. Er lijkt nog veel onverwerkt
leed over dit aspect van dat verleden te bestaan ;-).

Los van het woordgebruik deel ik overigens Leons opmerkingen over de spagaat
waarin men al snel terecht komt.

Jos de Mul

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: nettime-nl-bounces {AT} nettime.org [mailto:nettime-nl-bounces {AT} nettime.org]
Namens Leon
Verzonden: dinsdag 9 maart 2004 8:42
Aan: 'Josephine Bosma'
CC: nettime-nl {AT} nettime.org
Onderwerp: RE: Re[2]: [Nettime-nl] Interculturele vibraties

> L> Overigens betwijfel ik of de naam Hollander zoveel 
> L> negatieve gevoelens oproept. Zeker niet bij 
> L> Nederlanders.
> 
> From: Josephine Bosma [mailto:jesis {AT} xs4all.nl] 
> klink. Westerlingen worden in bijna het hele land met argusogen
> bekeken. Nooit gemerkt?

Nee, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik een gemoedelijke brabander
ben, die in het westen woont, tussen de Hollanders, IndiŽrs, Surinamers,
Chinezen ... gezellig.

> From: Josephine Bosma [mailto:jesis {AT} xs4all.nl] 
> aangezien de titel "Hollanders" een koloniaal verleden met zich
> meedraagt van heb ik jou daar.

Het gaat me niet om de naam 'Hollander', maar om de volgende punten: 
- zonder toevoegingen als 'oude' en 'nieuwe' is er geen verschil
mogelijk tussen Nederlander en Nederlander; 
- het ontbreken van deze onderscheidende achtergrond bemoeilijkt het
denken en spreken over integratie.

> Ik blijf er verder voorstander van gewoon te blijven benadrukken dat
> de Nederlanders al eeuwen een volk van migranten, immigranten en
> 'autochtonen' zijn, zoals ik al in veel artikelen in kranten en
> tijdschriften heb zien gebeuren.

Blijven benadrukken van de 'melting pot' die Nederland is, is goed. Maar
uit het stuk van Jos de Mul blijkt dat er een probleem is met het
aangeven van het verschil tussen de oorspronkelijke bewoners van dit
land, en de nieuwe bewoners van dit land. Dat is de spagaat waarover ik
spreek. Geen enkele autochtoon denkt 'Ik ben autochtoon'. De autochtoon
denkt 'Ik ben Nederlander'. En integreren wordt dan aanpassen aan, in
plaats van opgaan in een eenheid.

cheerz,
--Leon.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).