www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: Re[2]: [Nettime-nl] Interculturele vibraties
Jos de Mul on Tue, 9 Mar 2004 09:37:35 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Re[2]: [Nettime-nl] Interculturele vibraties


In mijn artikel heb ik de term 'integratie' uitsluitend gebruikt in
descriptieve zin (als een term die zowel door multiculties - 'met behoud van
eigen identiteit' - als monoculti's - als synoniem voor aanpassing - wordt
gebruikt) en heb ik - kritisch - betoogd waarom dat m.i. in beide gevallen
voorbijgaat aan wat er daadwerkelijk gebeurt in een interculturele
samenleving. 

Jos de Mul 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: nettime-nl-bounces {AT} nettime.org [mailto:nettime-nl-bounces {AT} nettime.org]
Namens jo van der spek
Verzonden: dinsdag 9 maart 2004 9:24
Aan: nettime-nl {AT} nettime.org
Onderwerp: RE: Re[2]: [Nettime-nl] Interculturele vibraties

grappig, deze updating van politiek correct taalgebruik
- de term migranten is voor veel (progressieven) beter dan allochtoon
- de term melting pot, die suggereert dat er een eenheid ontstaat, is 
verouderd:
salad bowl is correct: waarin alle ingredienten herkenbaar blijven 
(diversiteit)
- tenslotte de term integratie, resp. inburgering: vroeger heette dat 
assimilatie, meestal dus een eenrichtingsverkeer van buiten naar binnen. 
Het progressieve vertoog spreekt hier van participatie, emancipatie en 
empowerment. Dit is gericht op volledige acceptatie  door en deelname aan 
het maatschappelijk verkeer.

persoonlijk vind ik integratie een reactionaire term
jo van der spek______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).