www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 66 East: Centre for Urban Culture . Amsterdam
darko fritz on Sat, 13 Mar 2004 09:09:12 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 66 East: Centre for Urban Culture . Amsterdam


scroll down for english


'Opening the City' tentoonstelling in 66 East
13 maart t/m 17 april 2004

Openingsreceptie: zaterdag 13 maart 2004, 17:00

Openingstijden: vrijdag 14:00-20:00, zaterdag 12:00-18:00

66 East is een recent opgerichte non-profit organisatie en
tentoonstellingsruimte gericht op de promotie van innovatieve,
interdisciplinaire projecten, studies en stellingnames met betrekking tot de
stedelijke omgeving.

66 East is primair geļnteresseerd in het tentoonstellen en aan de orde
stellen van de impliciete aspecten van de stedelijke omgeving. Dit houdt in
dat de interesse voornamelijk uitgaat naar de ervaring van het dagelijks
leven, naar de stedelijke aanwezigheid van subculturen en naar alternatieve
stedelijke visies.

66 East richt zich op het promoten van kunstzinnige stellingnames die
relevant zijn voor de ontwikkelingen en debatten in de verschillende
kunstzinnige vakgebieden, in het bijzonder de architectuur en
stedebouwkunde. Dit zal worden bereikt door het ontwikkelen van uitdagende
veronderstellingen, het stimuleren van critische interventies en het
initiėren van kunstzinnige activiteiten.

De locatie van de tentoonstellingsruimte in Amsterdams Indische buurt is
belangrijk voor de ambities van 66 East. Gevoegd bij de algemene interesse
in de stedelijke omgeving, zal de specifieke omgeving van oost Amsterdam een
platform voor projecten, interventies, performances en studies vormen.Opening the City, de eerste tentoonstelling van 66 East, zal een eerste
inzicht geven in de ambities van 66 East. De tentoonstelling wil inzicht
geven in de verborgen en poėtische dimensies van de stedelijke ruimte.
Opening the City zal werk tentoonstellen van hedendaagse kunstenaars,
ontwerpers en architecten dat aansluit bij de uitgangspunten van 66 East.
Door het tonen van diverse interpretaties van de stad gekoppeld aan een
uitgebreid spectrum van gebruikte media, zal deze tentoonstelling een
omvangrijk beeld geven van het stedelijk landschap.

66 East nodigt u van harte uit bij de inauguratie en opening van de eerste
tentoonstelling op zaterdag 13 maart as.

66 East: Centre for Urban Culture

Sumatrastraat 66

1094 NH Amsterdam

mail {AT} 66east.org

www.66east.org

Press Release: Opening the City Exhibition in 66 East
13 March -10 April 2004

Opening reception: Saturday 13.03.04 17:00

Opening times: Fridays 14:00-20:00, Saturday 12:00-18:0066 East is a recently founded non-profit foundation and exhibition space
dedicated to the promotion of innovative interdisciplinary projects, studies
and positions relating to the city.

66 East is primarily interested in exposing and highlighting the implicit
aspects of the urban environment. This includes the interest in the
experience of everyday life as well as the presence of urban sub-cultures
and alternative urban visions.

66 East is dedicated to promoting artistic positions and points of view that
are relevant to the developments and debates of the different artistic
discourses, especially architecture and urbanism. This will be done by
challenging assumptions, stimulating critical interventions and by
initiating artistic activities.

The location of the exhibition space in Amsterdam's Indische buurt is
significant to 66 East's ambitions. In addition to its general interest in
the urban environment, the specific environment of east Amsterdam will also
form a platform for interventions, performances, projects and studies.Opening the City, 66 East's first exhibition, will outline some of the
foundation's intentions. It will provide an insight into the hidden and
poetic dimensions of urban space. Opening the City will exhibit work by
contemporary artists, designers and architects that share this sensibility.
By showing a wide range of media and diverse understandings of the city, the
exhibition will function as an extensive portrait of the urban landscape.66 East is pleased to invite you to its inauguration and opening of the
first exhibition on Saturday the 13th of March.

66 East: Centre for Urban Culture

Sumatrastraat 66

1094 NH Amsterdam

mail {AT} 66east.org

www.66east.org


--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

||||| darko fritz propaganda ||||| http://darkofritz.net |||||

participation by Darko Fritz at the Opening the City exhibition:

End of the Message - Archives Live! . sound work . 60 min loop . 1995 - 1997

The sound is recorded at the installation site of the ŒEnd of the Message¹
installation by Darko Fritz, at the Obsessions: From Wunderkamer to
Cyberspace exhibition opening at Rijksmuseum Twenthe, Enschede, Netherlands,
November 5th, 1995.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).