www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] RAVAGE: thema Israel/Palestina
Actieblad Ravage on Wed, 17 Mar 2004 14:52:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] RAVAGE: thema Israel/PalestinaLuistert Israel naar Nederland?

Vorig jaar ontstond ophef over de kwetsbaarheid van de Nederlandse tapkamers 
waarmee opsporings- en inlichtingendiensten telefoongesprekken afluisteren. De 
kritiek richtte zich onder meer op de rol van het omstreden Israelische bedrijf 
Comverse dat de aftapapparatuur leverde.

Verschillende deskundigen die in het verleden werkten voor de militaire 
inlichtingendienst en de tapkamers van de Amsterdamse politie stelden vorig jaar dat 
het aftappen een rommeltje was. Kort samengevat kwam hun kritiek erop neer dat 
door technische, juridische en organisatorische onvolkomenhe
den er geen garanties bestonden dat er niet werd gerommeld met afgeluisterde 
gesprekken. 

Deze kritiek betekent een potentiele bom onder de Nederlandse strafrechtpleging 
omdat tappen hier ter lande met stip het favoriete opsporingsmiddel is. Als de 
integriteit van het aftapproces niet gewaarborgd is, kunnen in de rechtszaal immers 
flinke misslagen gemaakt worden. 

De kritiek richtte zich deels op het gebruik door de Nederlandse opsporings- en 
inlichtingendiensten van de aftapapparatuur van het Israelische bedrijf Comverse, 
inmiddels herdoopt in Verint Systems. Comverse was enige tijd daarvoor in opspraak 
geraakt in de Verenigde Staten waar het ook een fli
nke vinger in pap heeft bij het aftappen en dienstverlening van facturering van 
telefoongesprekken.

lees verder op de website:


SYMBOOL VOOR ONDERDUIK
Amsterdam had de primeur. Honderden op het trottoir gekalkte pijlen, in de vorm van 
een huis, wijzen in de richting van locaties waar illegalen terecht kunnen om aan 
uitzetting te ontkomen. Onderwijl liepen uitgeprocedeerden hun 'walk of freedom' 
door Nederland en kreeg in Nijmegen prinses Maxim
a een kritische groet.


HOORZITTINGEN LEIDEN TOT PROTESTEN
Een kleine duizend demonstranten grepen de hoorzittingen in het Haagse 
Vredespaleis aan om solidariteit te betuigen met de Palestijnse bevolking en hun 
woede over de bouw van de muur. Pro-Israeli's hielden op hun beurt een protest 
tegen de Palestijnse zelfmoordaanslagen.


ROLSTOELERS WEER ACHTER DE GERANIUMS
DEN HAAG, 9 MRT 04 - Enkele tientallen gehandicapten hebben dinsdagmiddag 9 
maart de ingang van het Tweede Kamer-gebouw geblokkeerd. Ze wilden naar 
binnen, maar dat mocht niet. De Kamer is niet ingesteld op het toelaten van zoveel 
rolstoelen tegelijk. De actie was een protest tegen het aan bande
n leggen van de taxi-vergoeding.  


EN...
* Persfotograaf geintimideerd
* Amsterdam politiepaard vrij!
* Verse krakers
* Boomstronk tegen kap oerbos
* Verraad aan de Olympische gedachte
* Expressie contra commercie
* Columns Zevenbergen
* Agenda/Oproepen
* Srips

NIET OP DE SITE, WEL IN HET BLAD:
thema: Israel/Palestina
* Het onderhuidse getto 
* Uitspraak Hof eerste stap op weg naar vrede?
* Het CIDI neemt de bochten wat korter
* Israel laat zich moeilijk boycotten
* Bedreigd door eigen beleid
* Israel in beeld 
* Toegang tot Palestina
* Groene stroom wordt weer grijs
* Patapoe bijt van zich af
* Jezus zonder charisma
* Bliksems!______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).