www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Politie mag personalia van elke internetgebruiker opvragen
Peter Luining on Fri, 19 Mar 2004 15:43:38 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Politie mag personalia van elke internetgebruiker opvragen


Elke agent mag adres van internetters opvragen
door Joost Blokzijl

Gegevens van gebruikers vrij opvraagbaar bij provider

Politie en justitie mogen binnenkort de adresgegevens opvragen van
internetgebruikers ook als deze niet verdachte zijn in een
politie-onderzoek. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met dit
wetsvoorstel van Minister Donner.   

Tot voor kort mochten de gegevens van een internetgebruiker alleen met
toestemming van een rechtercommissaris opgevraagd worden bij een
internetprovider. Opsporingsambtenaren als politie en AIVD (voormalige
BVD) kunnen dit nu ook doen zonder een handtekening van hogerhand.
Voor het opvragen van de adresgegevens hoeven opsporingsambtenaren
alleen het ip-nummer van een gebruiker te hebben.     

Het voorstel van Donner, getiteld ‘Wet vorderen gegevens
telecommunicatie’, is zonder stemming aangenomen in de Eerste Kamer.
Daarin is ook geregeld dat een officier van justitie behalve de
adresgegevens ook het internetgedrag, oftewel de verkeersgegevens, mag
opvragen bij een internetprovider. Tegelijkertijd is geregeld in de
‘Wet vorderen gegevens financiële sector’ dat adresgegevens van
rekeninghouders zonder opgaaf van reden opgevraagd kunnen worden bij
banken en financiële instellingen.       

Privacy-organisatie Bits of Freedom stipt aan dat verschillende Eerste
Kamer-leden vraagtekens zetten bij de controleerbaarheid van de
maatregel. Ze willen een waarborg om misbruik te voorkomen, maar
Donner belooft alleen een jaarlijkse rapportage van het aantal
opvragingen.    

Volgens Bits of Freedom is de Eerste Kamer het niet eens met de
stelling van Minister Donner dat verkeersgegevens niet onder de
bescherming van het telefoongeheim vallen (artikel 13 Grondwet). Ze
verwijzen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat
verkeersgegevens als een integraal bestanddeel beschouwt van het
telefoongesprek.     

Donner heeft verder aangegeven dat de bevoegdheid tot het opvragen van
verkeersgegevens van mobiele telefoons beperkt is tot gsm's waarmee
daadwerkelijk gebeld wordt. Telefoons die stand-by staan worden dus
niet geobserveerd.

http://zdnet.nl/News.cfm?id=35004&mxp=79

zie ook:
http://www.tweakers.net/nieuws/31628

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).