www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Imaginaire media on-line & archiverings-manie bij De Balie
Eric Kluitenberg on Tue, 18 May 2004 23:53:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Imaginaire media on-line & archiverings-manie bij De Balie


A  A  N  K  O  N  D  I  G  I  N  G


Imaginaire media on-line & archiverings-manie bij De Balie


* Een archeologie van de imaginaire media
  http://www.debalie.nl/archeologie

Het lezingenprogramma van het minifestival "Een archeologie van de 
imaginaire media", dat van 5 t/m 8 februari 2004 in De Balie in 
Amsterdam werd gehouden, is recent integraal on-line geplaatst. De 
registraties zijn te vinden in het webdossier Media Archeologie van 
De Balie.

De volgende presentaties zijn nu beschikbaar in het dossier:

Siegfried Zielinski - Deep Time of the Media, over een anarcheologie 
van het technologische horen en zien.

Klaus Theweleit - over pré-apparatieve culturele technologie en de 
voetbalwedstrijd als imaginair medium.

Edwin Carels - over pré-cinema en de icongrafie van de dood.

Zoe Beloff - over spiritistische media en stereoscopische cinema.

Bruce Sterling - over dode media en nooit gerealiseerde media historiën.

John Akomfrah - over Afrofuturisme en imaginaire media.

Erkki Huhtamo - over de archeologie van de stereoscomania.

Timothy Druckrey - over de archeologie van het heden in het werk van 
media-kritische media-kunstenaars.

- - -

Raadpleeg het dossier Media Archeologie voor nadere details:
http://www.debalie.nl/archaeology


__________________


* Balie Dossiers:
  http://www.debalie.nl/dossierspagina.jsp

De Balie is begonnen om een grote hoeveelheid materiaal rondom haar 
programmering en de thema's die daarin de afgelopen jaren aan bod 
kwamen via de website (redactioneel gefilterd) toegankelijk te maken. 
We hebben hiervoor allereerst de dossiervorm gekozen. Aan een 
zoekmachine voor het algemeen archief wordt momenteel driftig gewerkt.

Op dit moment omvat de Balie website 12 dossiers en nieuwe dossiers 
zijn in voorbereiding.

De huidige dossierthema's zijn ondermeer: Media Archeologie, Visuele 
Cultuur, In Memoriam: The New Economy, Reclaiming Cultural Diversity, 
Streaming Media, Dlight: Nederlandse experimentele cinema, dossiers 
over migratie, globalisering, infopolitics, kunst en het publieke 
domein en meer...
Nederlandse en Engelse materialen zijn voorlopig gecombineerd in de 
dossiers, terwijl een enkele keer een derde taal wordt gebruikt.

Dossiers die ook een uitvoerige videocollectie bevatten zijn:
- Media Archeologie
- Network Society of Control
- Streaming Media

Waar mogelijk publiceert De Balie deze materialen onder een Creative 
Commons "non-commercial / share alike / attribution" licentie, mits 
daarvoor toestemming is verkregen van de auteur.
(Licentie: http://creativecommons.org/licenses/nc-sa/1.0/ )

De Balie volgt met grote belangstelling de Nederlandse implementatie 
van het Creative Commons licentie systeem en zal daar zo spoedig 
mogelijk op overgaan. De lancering van de Creative Commons NL vindt 
overigens plaats op 18 juni 2004. Zie voor verdere informatie 
hierover:
- DISC.NL: http://195.169.149.55/html/newsitem.jsp?newsitem=6017
- CC.NL: http://creativecommons.org/projects/international/nl/

Voor een overzicht van alle dossiers:
- http://www.debalie.nl/dossierspagina.jsp


* Achtergrond:

Als centrum voor cultuur en politiek staat de publieke opdracht van 
De Balie centraal. Het is daarom ons vaste voornemen om zoveel 
mogelijk materiaal dat te maken heeft met de programmering van De 
Balie ook publiekelijk beschikbaar te maken. Om aan dit verlangen 
beter tegemoet te komen werkt De Balie sinds het najaar van 2002 aan 
de ontwikkeling van een open source wen publishing applicatie op 
basis van het MMBase content management systeem 
(http://www.mmbase.org). Het streven is om een generieke open source 
versie van deze applicatie in het najaar van 2004 te publiceren.

Balie website:
http://www.debalie.nl

Andere projecten op dit vlak:

- Het herstelde webarchief van "net.congestion - International 
Festival of Streaming Media (2000):
http://net.congestion.org

- Archief van Next 5 Minutes 4 - Festival of Tactical Media (2004):
http://www.next5minutes.org
(in voorbereiding: samenwerkingsproject met de Hogeschool van Amsterdam)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).