www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [debaliemedia-nieuws] Imaginaire media on-line & archiverin
debalie-media-admin on Thu, 20 May 2004 09:34:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [debaliemedia-nieuws] Imaginaire media on-line & archiverings-maniebij De Balie


A  A  N  K  O  N  D  I  G  I  N  G


Imaginaire media on-line & archiverings-manie bij De Balie


* Een archeologie van de imaginaire media
http://www.debalie.nl/archeologie


Het lezingenprogramma van het minifestival "Een archeologie van de
imaginaire media", dat van 5 t/m 8 februari 2004 in De Balie in Amsterdam
werd gehouden, is recent integraal on-line geplaatst. De registraties zijn
te vinden in het webdossier Media Archeologie van De Balie.

De volgende presentaties zijn nu beschikbaar in het dossier:

Siegfried Zielinski - Deep Time of the Media, over een anarcheologie van
het technologische horen en zien.

Klaus Theweleit - over pré-apparatieve culturele technologie en de
voetbalwedstrijd als imaginair medium.

Edwin Carels - over pré-cinema en de icongrafie van de dood.

Zoe Beloff - over spiritistische media en stereoscopische cinema.

Bruce Sterling - over dode media en nooit gerealiseerde media historiën.

John Akomfrah - over Afrofuturisme en imaginaire media.

Erkki Huhtamo - over de archeologie van de stereoscomania.

Timothy Druckrey - over de archeologie van het heden in het werk van
media-kritische media-kunstenaars.


Raadpleeg het dossier Media Archeologie voor nadere details:
http://www.debalie.nl/archaeology* Balie Dossiers:
http://www.debalie.nl/dossierspagina.jsp


De Balie is begonnen om een grote hoeveelheid materiaal rondom haar
programmering en de thema's die daarin de afgelopen jaren aan bod kwamen
via de website (redactioneel gefilterd) toegankelijk te maken. We hebben
hiervoor allereerst de dossiervorm gekozen. Aan een zoekmachine voor het
algemeen archief wordt momenteel driftig gewerkt.

Op dit moment omvat de Balie website 12 dossiers en nieuwe dossiers zijn in
voorbereiding.

De huidige dossierthema's zijn ondermeer: Media Archeologie, Visuele
Cultuur, In Memoriam: The New Economy, Reclaiming Cultural Diversity,
Streaming Media, Dlight: Nederlandse experimentele cinema, dossiers over
migratie, globalisering, infopolitics, kunst en het publieke domein en
meer...
Nederlandse en Engelse materialen zijn voorlopig gecombineerd in de
dossiers, terwijl een enkele keer een derde taal wordt gebruikt.

Dossiers die ook een uitvoerige videocollectie bevatten zijn:
- Media Archeologie
- Network Society of Control
- Streaming Media

Waar mogelijk publiceert De Balie deze materialen onder een Creative
Commons "non-commercial / share alike / attribution" licentie, mits
daarvoor toestemming is verkregen van de auteur.
(Licentie: http://creativecommons.org/licenses/nc-sa/1.0/ )

De Balie volgt met grote belangstelling de Nederlandse implementatie van
het Creative Commons licentie systeem en zal daar zo spoedig mogelijk op
overgaan. De lancering van de Creative Commons NL vindt overigens plaats op
18 juni 2004. Zie voor verdere informatie hierover:
- DISC.NL: http://195.169.149.55/html/newsitem.jsp?newsitem=6017

- CC.NL: http://creativecommons.org/projects/international/nl/


Voor een overzicht van alle dossiers:
- http://www.debalie.nl/dossierspagina.jsp


* Achtergrond:

Als centrum voor cultuur en politiek staat de publieke opdracht van De
Balie centraal. Het is daarom ons vaste voornemen om zoveel mogelijk
materiaal dat te maken heeft met de programmering van De Balie ook
publiekelijk beschikbaar te maken. Om aan dit verlangen beter tegemoet te
komen werkt De Balie sinds het najaar van 2002 aan de ontwikkeling van een
open source wen publishing applicatie op basis van het MMBase content
management systeem (http://www.mmbase.org). Het streven is om een generieke
open source versie van deze applicatie in het najaar van 2004 te
publiceren.

Balie website:
http://www.debalie.nl

Andere projecten op dit vlak:

- Het herstelde webarchief van "net.congestion - International Festival of
Streaming Media (2000):
http://net.congestion.org


- Archief van Next 5 Minutes 4 - Festival of Tactical Media (2004):
http://www.next5minutes.org

(in voorbereiding: samenwerkingsproject met de Hogeschool van Amsterdam)
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).