www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Critical Art Ensemble onder zwaar vuur in de VS/ artis
Eric Kluitenberg on Sat, 5 Jun 2004 15:17:04 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Critical Art Ensemble onder zwaar vuur in de VS/ artistieke vrijheid in geding


Beste nettime-nl, patrice,

Dank voor deze poging om een wat meer genuanceerde visie neer te 
zetten op de case van Steve Kurtz en critical Art Ensemble. De 
gebeurtenissen zijn inderdaad het logische uitvloeisel van de 'state 
of emergency' die half officieel half inofficieel in de VS is 
verkondigd. Echter, het zal u niet verbazen, op enkele punten ben ik 
het niet eens met de analyse van Patrice.

Laat me nog kort die puntjes van commentaar voorzien:

At 12:44 +0200 05-06-2004, Patrice Riemens wrote:
>Mogelijk dus niet. Volgend stuk context: Als je op de luchthaven bent, en
>bagage wordt geopend door security, en jouw antwoord op de vraag "en wat
>hebt u zoal in uw handtas zitten?"  "alleen maar een paar bommetjes"
>luidt, dan ben je goed voor een heftige boete en wellicht gevangenisstraf
>(althans in de VS en Groot Brittanie). Het is denkbaar dat in het kader
>van de "state of emergency" gedachte dit 'format' over de hele
>maatschaapij uitgebreid wordt: oftewel je mag (op straffe van vervolging)
>geen grappen (en kunst is te verstaan als 'grappen maken met', niet waar?)
>maken met zaken die in verband gebracht kunnen worden met terroristische
>dreiging, chemische aanslagen etc. Kunnen we ons daartegen verzetten? Niet
>als wij inderdaad terecht stellen dat wij in een staat van oorlog terecht
>zijn gekomen en dat onze formeel democratische overheden in feite tot
>securocratische dictaturen zijn verworden.

Hier ligt voor mij de cruciale misvatting - kunst als "grappen maken" 
verstaan. Ik denk dat dit een totale onderscahtting van de situatie 
is. Macht formeert zich door de creatie van beelden die mensen 
samenbinden tot een min of meer coherente gemeenschap (een imagined 
community als je wilt) en die sociale processen in de eerste plaats 
mogelijk maken - maw there is such a thing as a society. In een 
democratische ordening van zo een gemeenschap is kunst het meest 
belangrijke instrument om die beelden kritische te onderzoeken, te 
deconstrueren, van commentaar te voorzien en alternatieven aan te 
dragen. Door allerlei institutionele, ideologische, economische 
bindingen is geen andere disciplinaire activteit daartoe in staat, 
terwijl niet disciplinaire activiteiten voor het niveau van de 
gemeenschap (imagined or not) simpelweg niet bestaan. In de woorden 
van Manuel Castells "they are marginalised to face to face 
subcultures". Daarmee is niet gezegd dat de kunst geheel vrij zou 
zijn, zij heeft haar eigen beperkingen en (institutionele) bindingen, 
maar haar valt wel de boven beschreven functie ten deel.

Als een belangrijke vertegenwoordiger van de kritische 
kunstgemeenschap wordt aangepakt met als uitgangspunt de initiele 
verwarring die ontstond nadat de paramedics de alrambel hadden 
gedrukt (dat is dus niet waar we tegen protesteren) is er wel iets 
aan de hand. De FBI heeft nadta la was vastgesteld dat zich geen 
gevaarlijke stoffen bevonden in het huis van Kurtz en ook was 
vastgesteld dat de dood van zijn vrouw een volstrekt natuurlijke 
oorzaak had - hartstilstand - toch een dagvaarding voor een federaal 
gerchtshof uitgevaardig tegen Kurtz, daarna mede-leden van CAE en 
vervolgens zelfs tegen een ex-lid en zijn directe baas aan de 
universiteit. Die vervplg actie is niets minder dan (politiek 
gemotiveerde) intimidatie en daar MOET tegen worden geprotesteerd.

>En dus als gelijk hebben in wat wij niet moe worden te beweren, heeft
>protesteren tegen wat steve Kurtz overkomt, althans op deze manier
>(heftige verontwaardiging, aantijging van 'paranoia' alsmede een beroep
>doen op de elementaire vrijdommen) niet zo vreselijk veel zin...

Zal dit protest leiden tot het stoppen van de gerechtelijke activteiten?

Waarschijnlijk niet.

Maar dit over onze kant laten gaan als de zoveelste uitwas van een 
doorgeschoten 'thuisland veiligheidsbeleid' is een soort van 
fatalisme waar ik me niet aan over wens te geven.

groeten,
eric

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).