www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Lezing en discussie tijdens tentoonstelling îLove from Amst
Marcel van Kerkvoorde on Tue, 8 Jun 2004 09:03:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Lezing en discussie tijdens tentoonstelling îLove from Amsterdam╣


Lezing en discussie met journalist Ralf Bodelier tijdens tentoonstelling
îLove from Amsterdam╣
 

Op donderdagavond 10 juni geeft journalist Ralf Bodelier een lezing in
Outline te Amsterdam. De lezing heeft als onderwerp de globalisering en gaat
vooraf aan een discussie met kunstenaars Serge Verheugen en Marcel van
Kerkvoorde die in de tentoonstelling îLove from Amsterdam▓ hun licht laten
schijnen over het integratiedebat.

 

In een buitengewoon lezenswaardig artikel îhet laboratorium van Europa╣
beschrijft journalist Ralf Bodelier het scherpe contrast tussen
globalisering en de behoefte aan een thuis. De behoefte om een afgezonderde
gemeenschap te vormen, waarin iedereen dezelfde taal spreekt, wordt gefnuikt
door de globalisering.

 

Dit artikel is voor de kunstenaars Serge Verheugen en Marcel van Kerkvoorde
van belang geweest bij de voorbereiding van hun tentoonstelling en heeft het
gesprek tussen de kunstenaars aangezwengeld. In de lezing zal Ralf Bodelier
het artikel in de context van de globalisering plaatsen. Aansluitend zal er
een discussie plaats vinden met de kunstenaars en het publiek. Daarin zal de
thematiek en de inhoud van de tentoonstelling îLove from Amsterdam▓ in
relatie tot de lezing aan de orde komen.

 

Lezing door Ralf Bodelier en discussie. Donderdagavond 10 juni om 20.00 uur.

(vanaf 19.30 uur inloop met drank en spijs; een kleine eigen bijdrage wordt
gevraagd; reserveren uiterlijk t/m 9 juni is noodzakelijk op 020-693 1389 of
info {AT} outlineamsterdam.nl). îLove from Amsterdam╣, Serge Verheugen en Marcel
van Kerkvoorde, tentoonstelling, 6 juni-27 juni 2004 Stichting Outline,
Oetewalerstraat 73, (achter het deelraadsgebouw Oost), 1093 MD, Amsterdam,
020-6931389, info {AT} outlineamsterdam.nl www.outlineamsterdam.nl open woe t/m
zo van 13-17 uur 

 

De tentoonstelling mede is mogelijk gemaakt door financiŰle bijdragen van
stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en Het BuurtbeheercomitÚ Dapperbuurt.

 

 

meer informatie: 

www.outlineamsterdam.nl <http://www.outlineamsterdam.nl/>

www.kerkvoorde.demon.nl <http://www.kerkvoorde.demon.nl/>

 
 
bijlagen: informatie over de kunstenaars en de lezing
 
│ŐIS A SHOP LOVER▓ Winkelinterieurs in de Dapperbuurt. Tekeningen; Serge
Verheugen
 

Het integratiebeleid is mislukt. Dat moeten we althans geloven. Ik woon meer
dan 20 jaar in Amsterdam Oost en van enorme etnische spanningen heb ik nooit
veel gemerkt. Ik heb veel meer het idee dat de gewraakte integratie helemaal
niet zo╣n punt is. Misschien is niet iedereen volledig geassimileerd, maar
is dat nu werkelijk een ramp? Is dat Řberhaupt wel wenselijk? Ik ben blij
met Turkse slagers, Surinaamse hair-extensionisten, Indiase waarzeggers en
Marokkaanse voetballers. Ik kan bij ze kopen wat ik lekker vind, zij kunnen
duidelijk maken wat het kost, en net als homo╣s, koorballen, boeren,
politici, criminelen en ouden van dagen -ook niet allemaal even
ge´ntegreerd- behoren ze tot mijn vrienden- en kennissenkring.

Maar wie ben ik. Ik zal er wel te weinig van weten. Laat ik daarom de
handschoen oppakken en proberen een steentje bij te dragen.

Ik ben echter geen sociaal werker maar een kunstenaar. Mijn aandacht gaat
dan ook uit naar het culturele leven. Dit is tussen de diverse
bevolkingsgroepen zeker nogal gescheiden. Ik wil daarom verschillende
nationaliteiten kennis laten maken met elkaar en met kunst. Sterker nog, ik
wil zorgen dat ze allemaal kunst in huis krijgen. En sociaal begaan
kunstenaar als ik ben, gÚÚf ik ze die kunstŐ

 
 
LOVE FROM AMSTERDAM GeŰnsceneerde schildering bestaande uit tekeningen,
schilderijen en objecten; Marcel van Kerkvoorde.
 

Tijdens onze fotosafari dacht ik in deze buurt vooral de behoefte om een
thuis te creŰren, te zien. Men wil zich best met de omgeving verbinden.
Vanuit een eigen perspectief, want kan men anders?

Tegelijkertijd zie ik de buitenwereld op de buurt inbeuken. De media en de
politiek stellen vragen, zetten kanttekeningen en be´nvloeden de publieke
opinie. 

 

De vraag die ik mij in mijn werk stel is hoe de verhouding is tussen mijn
intimiteit en de buitenwereld. In de kern van het werk verbeeld ik mijn
liefde en intimiteit. Beelden uit mijn privÚ-leven zet ik tegenover beelden
en teksten die verwijzen naar het bombardement dat de media, mijn omgeving
en îde wereld╣ over mij uitstort. In het werk wil ik mijn associaties en
intimiteit laten contrasteren met de buitenwereld.

 

 

 

Lezing door Ralf Bodelier en discussie.

Donderdagavond 10 juni om 20.00 uur.

(vanaf 19.30 uur inloop met drank en spijs; een kleine eigen bijdrage wordt
gevraagd; reserveren uiterlijk t/m 9 juni is noodzakelijk op 020-693 1389 of
info {AT} outlineamsterdam.nl). met na afloop de performance Songliner

 

In een buitengewoon lezenswaardig artikel îhet laboratorium van Europa╣[1]
<#_ftn1> beschrijft journalist Ralf Bodelier het scherpe contrast tussen
globalisering en de behoefte aan een thuis. De behoefte om een afgezonderde
gemeenschap te vormen, waarin iedereen dezelfde taal spreekt, wordt gefnuikt
door de globalisering.

 

[1] uit: Filosofiemagazine, îHet laboratorium van Europa╣, filosofiemagazine
2003, dec/jan

 

Dit artikel is in de voorbereiding op de tentoonstelling van belang geweest
en heeft het gesprek tussen Serge Verheugen en Marcel van Kerkvoorde
aangezwengeld. In de lezing zal Ralf Bodelier het artikel in de context van
de globalisering plaatsen. Aansluitend zal er een discussie plaats vinden
met de kunstenaars en het publiek. Daarin zal de thematiek en de inhoud van
de tentoonstelling in relatie tot de lezing aan de orde komen.

 

Ralf Bodelier (Vaals, 1961) volgde een lerarenopleiding geschiedenis en
studeerde theologie aan de Universiteit van Tilburg en schrijft onder meer
voor De Volkskrant, Filosofie Magazine, Vrij Nederland, Intermediair, en
Binnenlands Bestuur. Fragmenten uit zijn roman Athe´st in Afrika verschenen
op de Achterpagina van NRC Handelsblad. Bovendien is hij redacteur van Civis
Mundi, tijdschrift voor politieke filosofie en cultuur.
Songliner, Performance/audiovisual expedition.
 

Een project van M.A.P.; Mobility Arts Projects

 

Bastiaan Arler, ElÚna Nemkova en J÷rg Piringer.

 

De performance is een uitvloeisel van een onderzoek naar de mobiele
residence of gastatelier. De globalisering leidt tot een kunstenaar die van
residence naar residence reist.  Deze reizende kunstenaars tonen in een
performance beelden en geluiden uit Engeland, Frankrijk en Nederland die in
een geluid- en beeldinstallatie worden verwerkt. De indrukken die de drie
kunstenaars opdoen verwerken ze in taal en plaats. Er is een inleiding op de
performance. <#_ftnref1>  


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).