www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] FW: electronisch tijdschrift is on line
Menno Grootveld on Thu, 17 Jun 2004 09:13:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FW: electronisch tijdschrift is on line----------
Van: "hans van driel" <H.vDriel {AT} uvt.nl>
Organisatie: Tilburg University
Beantwoord: e-view {AT} kub.nl
Datum: Wed, 16 Jun 2004 13:24:54 +0200
Aan: e-view.belangstellenden {AT} uvt.nl
Onderwerp: electronisch tijdschrift is on line


E-VIEW, electronisch tijdschrift voor theater, film, televisie en digitale
media.
De nieuwe editie staat op www (zie inhoud hieronder):
http://comcom.uvt.nl/e-view


redactie e-view
--------------------
Inhoud 04-1
Casper Nieuwenhuis (Universiteit van Utrecht) constateert in de
theatertheorie een voorzichtige discoursdrift met chaotische en/of utopische
uitlopers. Voorbij de groeipijnen gloort echter een fundamentele
controverse: de 'dramaturgie van het establishment' versus de 'nieuwe
theatraliteit'.

In het domein van de film staan training in en onderzoek naar het schrijven
van filmscripts in de kinderschoenen. Patrick Cattrijsse (Flanders Script
Academy) geeft een stand van zaken.

Deze zomer verschijnt bij uitgeverij Boom het boek Beeldcultuur, waaraan
tien auteurs uit Nederland en Vlaanderen hebben meegewerkt. Om een
indruk te geven publiceert E-VIEW de inleiding van dit boek, waarin
redacteur Hans van Driel (Universiteit van Tilburg) de opzet en de inhoud
van het boek uiteenzet, gevolgd door de inhoudsopgave.

Peter Bosma (Erasmus Universiteit Rotterdam) actualiseerde zijn
internationale overzicht op het gebied van filmstudies. E-view publiceert
regelmatig een up-date.

Ten slotte de rubriek, waarin we aandacht vragen voor aankondigingen en
voor recente publicaties op het gebied van theater, film, televisie en
digitale 
media (met dank aan Peter Bosma).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).