www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Uitnodiging startconferentie AnderNieuws.Net: 11 en 12 sept
Menno Grootveld on Thu, 17 Jun 2004 18:28:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging startconferentie AnderNieuws.Net: 11 en 12 september----------
Van: "Boyd Noorda" <boyd {AT} sociamedia.nl>
Organisatie: Socia Media, The Hague
Datum: Thu, 17 Jun 2004 17:22:35 +0200


UITNODIGING voor de startconferentie van AnderNieuws.Net

WANNEER:
11 en 12 september 2004.

VOOR WIE:
Onafhankelijke media en mediamakers, belanghebbende organisaties.

DOEL:
Betere samenwerking, meer bereik, meer kwaliteit en meer draagvlak voor de
onafhankelijke media.

WAAR:
Nog niet bekend, hangt af van het aantal deelnemers. We zoeken een
betaalbare locatie met ruimte voor workshops, slaapplaatsen en Internet.
En een subsidie voor de kosten (zodat iedereen gratis kan deelnemen).

OPGEVEN:
Het aantal deelnemers is beperkt, laat dus snel weten of je wilt komen.
Mail ann {AT} ddh.nl of bel 070-3654124.

MAILING LIST
Voor de organisatie van de conferentie gebruiken we o.a. de nieuwe
'Platform' mailing list op AnderNieuws.net. Wil je op de hoogte blijven
en/of mee-organiseren, abonneer je dan via
http://andernieuws.net/mailinglists/


 Wat is AnderNieuws.Net

Er doen inmiddels allerlei geruchten de ronde over AnderNieuws.Net. Dat
gebeurt vaker bij nieuwe initiatieven waarover men nog niet genoeg weet.
Ter voorkoming van misverstanden:
AnderNieuws.Net is geen nieuw medium, wil dus niet met bestaande media
concurreren en wil ook geen 'koepel-organisatie' worden. Integendeel:
AnderNieuws.Net is bedoeld als platform en netwerk voor samenwerking en
als 'zelfhulp club' voor onafhankelijke media en mediamakers.
Kortom: een platform voor iedereen die z'n eigen medium, maar ook de
onafhankelijke media als geheel, naar een hoger plan wil tillen. Meer op
http://andernieuws.net/


 De startconferentie op 11 en 12 september 2004

AnderNieuws.Net is feitelijk al van start gegaan. Het eerste project is de
inventarisatie van 'mediawerkplekken' in het land. Werkplekken op locatie,
waar een mediamaker terecht kan om z'n nieuws snel de wereld in te sturen.
Zie http://andernieuws.net/mediawerkplekken/
Dit is bedoeld als zeer praktisch project, waar iedereen wat aan heeft en
wat inhoudelijk feitelijk 'neutraal' is. Hiermee willen we AnderNieuws.Net
en het doel alvast een beetje op de kaart zetten.
Om verder te kunnen, moet er nu eerst een basis gelegd worden voor
samenwerking. Dat er veel beter samengewerkt kan worden, daarover is
vrijwel iedereen het wel eens.

Op de startconferentie willen we dan ook onderzoeken hoe en waar
onafhankelijke media en mediamakers zo'n samenwerking vorm kunnen geven.
Bijvoorbeeld door dubbel werk te voorkomen, faciliteiten te delen,
materiaal door te spelen, naar elkaar te verwijzen, co-producties te
maken, waar mogelijk een strategie uit te stippelen, enz.
Kortom: Hoe bereiken we meer mensen, met minder geld en minder inspanning.

Verder willen we onderzoeken hoe we het draagvlak voor onafhankelijke
media kunnen vergroten. Draagvlak onder gewone burgers en gebruikers, in
de vorm van goodwill, support en vrijwilligers. En vooral ook economisch
draagvlak, zoals (structurele) financiele ondersteuning, bijvoorbeeld door
belanghebbende organisaties en gebruikers, via fondsen en subsidies.
Kortom: Hoe kunnen we verder professionaliseren en onze continuiteit en
onafhankelijkheid vergroten.

Meer details op http://andernieuws.net/startconferentie/

Vragen? Ideeen? Mee-organiseren? Bel 070-3654124, mail ann {AT} ddh.nl of
abonneer op de Platform mailing list.
En als je wilt komen, geef je nu op, zodat je zeker bent van deelname en
wij weten op hoe veel mensen we kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet,
Boyd Noorda


-- 

----------------------------------------------
Tijd voor ander nieuws, http://andernieuws.net


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).