www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Webstroom Nieuwsbrief Juni 2004
Johan Oomen on Wed, 23 Jun 2004 11:29:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Webstroom Nieuwsbrief Juni 2004


Webstroom Nieuwsbrief Juni 2004

Webstroom richt zich op het gebruik van streaming media en videoconferencing in het onderwijs. In de nieuwsbrief vindt u aan dit onderwerp verwante informatie. Op de website vindt u nog meer: www.edusite.nl/webstroom.

Aanmelden? Mail listserv {AT} nic.surfnet.nl met het commando: subscribe webstroomnieuws
Afmelden? Mail listserv {AT} nic.surfnet.nl met het commando: unsubscribe webstroomnieuws 

Inhoud
1. Volgende week: webcasts DIVERSE
2. Meerjarenprogramma Webstroom goedgekeurd
3. Recentelijk gepubliceerd
4. Grote hoeveelheid materiaal van Beeld en Geluid online toegankelijk
5. SURFnet-bijeenkomsten op het web
6. Het gebruik van 'mobile devices' in het hoger onderwijs
7. Auteursrecht en DRM
8. Colofon

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

1. Volgende week: webcasts DIVERSE

De organisatie namens de hogeschool INHOLLAND, het Conference Committee, de sprekers en deelnemers uit alle hoeken van de wereld staan in de startblokken voor de DIVERSE Conference. Volgende week maandag wordt dit internationale congres geopend. Het beloven drie onvergetelijke dagen te worden, waarbij mensen uit de hele wereld ervaringen uitwisselen over de inzet van video en videoconferencing in het hoger onderwijs. 

Dit vierde DIVERSE congres is het grootste ooit met een record aantal inschrijvingen. De redactie van Webstroom zal uitgebreid verslag doen van deze dagen. Ook de landelijke pers vaardigt verslaggevers af naar INHOLLAND Diemen, het kloppend hart van DIVERSE.

De keynotes zullen vanaf maandagmiddag worden gewebcast door Noterik Multimedia. De URL waarvan deze webcasts te zien zijn wordt kenbaar gemaakt via de conferentie website:

http://www.inholland.com (en kijk bij Newsflash)

Schema:
Maandag 28: vanaf 14:00 uur de opening en vanaf 15:00 uur Professor Steve Molyneux (Director of the UK E-Learning Lab and Professor of Advanced Learning Technologies at the University of Wolverhampton)

Dinsdag 29: vanaf 9:00 uur: Dr. Erik Huizer (Director of business development for NOB Cross media facilities, Professor Internet Applications at Twente University)

Dinsdag 29: vanaf 16:00 uur: Professor James L. Morrison (Professor Emeritus of Educational Leadership and Editor-in-Chief, Innovate)

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

2. Meerjarenprogramma Webstroom goedgekeurd

Goed nieuws voor de Webstroom community! Op 17 juni 2004 heeft het platform bestuur van SURF ingestemd met het Meerjarenplan 2004-2006 van Webstroom.

Het plan is het resultaat van de beleidsdag die eerder dit jaar door Webstroom georganiseerd werd. Deze dag stond in het teken van het formuleren van toekomstplannen, gebaseerd op resultaten uit het verleden en de mening van betrokkenen over de stand van zaken. 
Het meerjarenplan beoogt concreet het programma voor de komende jaren voor WEBstroom neer te zetten. Het programma kent vier hoofdlijnen van activiteiten en twee ondersteunende programmalijnen. Deze worden in hoofdstuk 3 van het plan beschreven. 

Het document, met de titel 'Meer-jarenplan WEBstroom 2004-2006' is via onderstaande link te downloaden:

http://www.edusite.nl/webstroom/community

De volgende plenaire vergadering van webstroom vindt plaats op 14 september bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, tussen 12.00-16.00 uur. Meer informatie volgt via de Webstroom listserver.

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

3. Recentelijk gepubliceerd

Onderzoek groepscommunicatie
Op 17 juni is Ingrid Mulder aan de Universiteit Twente gepromoveerd op haar proefschrift: 'Understanding designers, Designing for understanding', met daarin ruime aandacht voor de toepassing van videoconferencing en andere vormen van groepscommunicatie.

De online versie van het proefschrift is te vinden op:
https://doc.telin.nl/dscgi/ds.py/Get/File-41827/mulder4.0.pdf

Onderzoek: Portfoliosystemen 2004
De Digitale Universiteit heeft recentelijk de resultaten van het onderzoek 'Portfoliosystemen 2004' gepubliceerd. Onderdelen van het onderzoek bevatten onder meer een overzichtstabel van verschillende producten en een beschrijving van toepassingen.

De online versie is te vinden op:
http://www.digiuni.nl/

De grootste ICT uitdagingen in kaart gebracht
Educause (VS) heeft in mei haar resultaten van het jaarlijkse 'Current IT Issues Survey' gepubliceerd, met daarin een overzicht van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van de inzet van ICT in het Hoger Onderwijs. In totaal deden bijna 600 experts aan dit onderzoek mee. Meer informatie is te vinden op:
http://www.educause.edu/ir/library/pdf/EQM0422.pdf

Metadata: Nieuwsbrief NEN
De geweldig informatieve nieuwsbrief LeertechnologieŽn wordt uitgegeven door de NEN. In het laatste nummer wordt uitgebreid ingegaan op verschillende nationale en internationale metadata initiatieven en projecten:
-	project metadata voor educatieve content in de BVE-sector
-	DU metadatarichtlijn
Toepassingsprofielen in QTI (IMS Question and Test Interoperability)
Standaarden bij het European Schoolnet
De UK Learning Metadata Core (!)
Kennisnet en de Davindi onderwijszoekmachine

De nieuwsbrief LeertechnologieŽn is te vinden via:
http://www.nen.nl

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

4. Grote hoeveelheid materiaal van Beeld en Geluid online toegankelijk

Begin juni vond de eindpresentatie plaats van het project Bewegend Geheugen, dat het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid uitgevoerd heeft binnen het nationaal digitaliseringproject Het Geheugen van Nederland. 

Op de website van het Geheugen van Nederland (www.geheugenvannederland.nl) was al een grote hoeveelheid historisch materiaal (schilderijen, foto's, museumobjecten) in digitale vorm ondergebracht, maar met de komst van het materiaal uit de collectie van Beeld en Geluid is een nieuwe mijlpaal bereikt. 

De 250 uur video en 100 uur audio-materiaal geven een uniek beeld van de verschillende aspecten van de modernisering van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is voor het eerst dat zo'n grote hoeveelheid historisch audiovisueel materiaal uit een Nederlands archief online toegankelijk gemaakt is.

De collectie is te vinden op:
http://www.bewegendgeheugen.nl

Tijdens DIVERSE zal Beeld en Geluid het project presenteren op de informatiemarkt.

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

5. SURFnet-bijeenkomsten op het web

In juni vonden verschillende SURFnet-bijeenkomsten plaats. De presentaties en video-opnames van alle lezingen zijn nu online beschikbaar.

Allereerst een symposium over het nieuwe optisch netwerk SURFnet6 waarbij verschillende sprekers vertelden over de ambities van dit nieuwe netwerk. Een tweede bijeenkomst betrof de SURFnet Expertiseseminar 'Tien gouden regels voor een veilige ICT-omgeving, waarbij ingegaan werd op de diensten die SURFnet-CERT hierbij kan aanbieden.

De opnames zijn achtereenvolgens te vinden op:
http://www.surfnet.nl/bijeenkomsten/surfnet6/
http://www.surfnet.nl/bijeenkomsten/beveiliging/

Tenslotte is SURFnet een project gestart met de naam: 'Expert op Afstand', waarin de mogelijkheden worden onderzocht om scholen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid te geven experts van onderzoekinstellingen tijdens hun lessen te consulteren. Een verslag van een recentelijk georganiseerde bijeenkomst aangaande dit project is te vinden op:
http://contact.surfnet.nl/expert_op_afstand/

Ook sessies van de laatste workshop van ViDe (internationale netwerkorganisatie waarin verschillende academische ISP's zoals SURFnet participeren) zijn begin deze maand online gezet:
http://www.vide.net/conferences/

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

6. Het gebruik van 'mobile devices' in het hoger onderwijs

Learning Citizen Newsletter
In de laatste editie van de Learning Citizen Newsletter zijn weer verschillende interessante artikelen over de verschillende aspecten van onderwijsvernieuwing samen gebracht. Voor streamers is het artikel over Mobile Learning (m-learing) van harte aan te bevelen. 

Op de website van het Europese Learning Citizen project zijn in mei enkele videoclips geplaatst, waar toonaangevende onderzoekers, politici en ondernemers in anderhalve minuut hun visie geven op het zogenaamde 'Technology Enhanced Learning'.

De nieuwsbrief is te vinden op:
http://www.learningcitizen.net/
De videofragmenten op:
http://www.learningcitizen.net/clips.shtml

Mobile Media Consortium
Het Mobile Media Consortium in de VS organiseerde in mei een seminar met de titel 'Go Mobile or Go Home'.
Een verslag van deze dag is te vinden via onderstaande link:
http://www.nmi.uga.edu/mmc/

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

7. Auteursrecht en DRM

Nederlandse vertaling Creative Commons
Creative Commons is een van oorsprong Amerikaans initiatief om de distributie van auteursrechtelijk beschermde literatuur, fotografie, muziek, film en wetenschappelijk werk zoveel mogelijk te stimuleren zonder dat inbreuk op het auteursrecht gemaakt wordt. Makers kunnen door middel van een Creative Commons licentie precies aangeven welk gebruik vrij is en welke gebruiksvormen niet zijn toegestaan. Nu al zijn meer dan 1,5 miljoen licenties afgesloten.

Het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam heeft samen met de Waag Society en Nederland Kennisland Nederlandse versies van de Creative Commons licenties ontwikkeld.

Meer informatie over Creative Commons, en de Nederlandstalige licenties zijn te vinden op:
http://creativecommons.org en
http://www.disc.nl

 (bron: Waag Society)

Auteursrecht en 'institutional repositories'
Stichting SURF heeft een folder gepubliceerd over veelgestelde vragen rondom auteursrecht en haar programma Digital Academic Repositories (DARE). 'DARE Auteursrecht: veelgestelde vragen over  auteursrecht en digital repositories' is te vinden op:
http://www.surf.nl/actueel/index2.php?oid=234

MIT OpenCourseWare na een jaar
De toonaangevende universiteit MIT (VS) biedt sinds een jaar cursusmateriaal van honderden cursussen volledig kosteloos aan. Dit artikel analyseert de impact van dit zogenaamde MIT OpenCourseWare project:
http://www.syllabus.com/news_issue.asp?id=151&IssueDate=5/13/2004

Microsoft DRM
Microsoft kondigde vorige maand een nieuwe versie van Windows Media Digital Rights Management software aan. In de VS hebben verschillende grote content leveranciers en ISP zich gecommitteerd aan deze nieuwe industriestandaard. Meer informatie:
http://www.streamingmedia.com/press/view.asp?isp=2678

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

8. Colofon

De Webstroom subsite is te vinden op http://www.edusite.nl/webstroom. Deze nieuwsbrief wordt periodiek samengesteld door de Webstroom redactie: Natascha Lubberding, Johan Oomen en Andres Steijaart. Reacties en opmerkingen kunt u sturen naar webstroom {AT} lubberding.nl.
 
Aanmelden? Mail listserv {AT} nic.surfnet.nl met het commando: subscribe webstroomnieuws
Afmelden? Mail listserv {AT} nic.surfnet.nl met het commando: unsubscribe webstroomnieuws  

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).