www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] nieuw jasje & uitbreiding
Wapke Feenstra on Mon, 28 Jun 2004 09:31:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] nieuw jasje & uitbreiding


Persbericht:

NIEUW JASJE EN UITBREIDING VOOR WEBSITE 'VERHALEN VAN DORDRECHT'

De website VERHALEN VAN DORDRECHT is door webdesigner Daniel Rodenburg en
grafisch ontwerper Roger Teeuwen in een nieuw jasje gestoken. De goede zaken
uit de vertrouwde site zijn gebleven en waar nodig is de techniek en opmaak
verbeterd. Ook is Het Reeland als eerste nieuwe wijk aan de website
toegevoegd. Vanaf nu komt er elk jaar een Dordtse wijk bij.

Vanaf 28 juni 2004 vindt u op www.verhalenvandordrecht.nl de 100 verhalen
over de binnenstad die al op de site stonden en de nieuwe verhalen over Het
Reeland, zoals: Straatarm, Winter in Reeland, Daisy van dertien, De muzikant
bij de Plus, Waterhoen broedt eieren uit en een gedicht over de sloop van
het Gemeenteziekenhuis in de Bankastraat.

De site
De website VERHALEN VAN DORDRECHT ging in 1999 on line, in het kader van het
kunstproject –b-l-i-k-o-p-e-n-e-r-, van het Centrum Beeldende Kunst
Dordrecht. Het idee om aan dit project een 'digitaal vertelmoment' toe te
voegen, kwam van de Rotterdamse kunstenaar Wapke Feenstra. Bewoners van de
Dordtse binnenstad werden uitgenodigd hun belevingen aan het internet toe te
vertrouwen.

Vooral in de beginperiode werd de website met argusogen bekenken. Men was
destijds immers nog nauwelijks bekend met het internet en verwachtte niet
dat er veel animo voor de site zou zijn. Niets bleek echter minder waar. De
argwaan tegen het internet legde het al snel af tegen de toenemende
bekendheid en vertrouwdheid met dit medium. Het aantal verhalen is in de
loop der jaren gestaag gegroeid, evenals het bezoekersaantal. Onlangs ging
het honderdste verhaal on line. Een reden voor het CBK om te besluiten de
site een update en uitbreiding te geven.

Redactieteam - betrokkenheid bewoners
Onder leiding van de redacteur vanaf het prille begin, Ini Oostindie, wordt
er gewerkt aan het opzetten van een nieuw redactieteam. De redactie zal de
komende jaren uitgebreid worden, door er mensen aan toe te voegen die als
scouts de verhalen in hun eigen wijk opspeuren.

Het werken met mensen uit de stad zelf die zich betrokken voelen bij het
vertellen en schrijven over de verschillende locaties blijkt een goede
formule. Het feit dat de site naast het gewone verhaal dat je bij de bakker
zou kunnen horen, ook bijdragen heeft van schrijvers met meer literaire
talenten, is in de opzet ingebed. In een stad is elk verhaal er één, en al
die verhalen bij elkaar geeft de levendigheid van de stad Dordrecht prachtig
weer. Via het stadsarchief is er nu ook aandacht voor verhalen van groepen
bewoners die minder snel in de pen klimmen om een verhaal op te sturen, de
zogenaamde nieuwe Nederlanders.

Contact
Mocht uw nieuwsgierigheid zijn gewekt bezoek dan www.verhalenvandordrecht.nl
Nieuwe verhalen herkent u op de kaart van Dordrecht aan een stip met een
plusje erin. Elk kwartaal komen er weer nieuwe verhalen bij. Wilt u
geïnformeerd worden over de plaatsing van nieuwe verhalen of zelf
een verhaal toevoegen, dan graag uw mail naar
redactie {AT} verhalenvandordrecht.nl  Ook met de hand geschreven verhalen zijn
uiteraard welkom. U kunt deze inleveren bij het CBK, Voorstraat 180, 3311 ES
Dordrecht.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).