www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Media Lab Amsterdam (HvA) zoekt teamcoach
geert on Mon, 28 Jun 2004 12:32:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Media Lab Amsterdam (HvA) zoekt teamcoach


Media Lab Amsterdam zoekt teamcoach
http://www.hva.nl/vacatures/iam-teamcoach.htm

Plus nog twee andere banen bij Interactieve Media:
http://www.hva.nl/vacatures/iam-docent_dev.htm
http://www.hva.nl/vacatures/iam-ar_docent.htm

--

Oktober 2004 start Media Lab Amsterdam, een werkplaats waar hoog
gekwalificeerde studenten kunnen afstuderen met een innovatief project
op het gebied van interactieve media. Het Media Lab staat onder
auspiciën van het Instituut voor Interactieve Media en heeft vier
Launching Partners, te weten de Educatieve Faculteit Amsterdam,
Instituut voor Management en Economie, Media en Informatiemanagement en
de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Het Media Lab is op zoek naar een:

Teamcoach (0,5 fte)
die circa 3 multidisciplinaire afstudeerprojecten begeleidt waaraan in
totaal 20 studenten uit verschillende disciplines meewerken

Kernactiviteiten

   * Je begeleidt de studenten gedurende de gehele looptijd van het
    project in de verschillende fases (propjectaanpak en
    projectorganisatie, onderzoek en concept, implementatie en
    productie, communicatie en distributie)
   * Je stimuleert de studenten om gedurende het project
    verschillende werkvormen in te zetten, zoals workshops, seminars
    en gastlezingen
   * Je houdt de voortgang in de gaten en organiseert de feedback van
    de projectpartners en inhoudsdeskundigen op het werk en de
    beoordelingen
   * Je onderhoudt de contacten met de projectpartners met het oog op
    de projectaansturing en de contacten met de teams
   * Je onderhoudt de contacten met eventuele technologie partners
    ten behoeve van technische resources
   * Je overlegt met de onderwijsmanager van het Het Media Lab over
    de werkvormen, voortgang, aansturing en inhoud van het project
   * Je geeft input voor de selectiecriteria voor de toelating
    vanstudenten en voor selectie procedure
   * Je geeft input voor een verdere ontwikkeling van het
    afstudeerproject

Kennis en vaardigheden

   * Je hebt ervaring in het hoger onderwijs met het begeleiden van
    afstudeerders en stageairs
   * Je hebt als professional ervaring opgedaan met het ontwikkelen
    van toepassingen van interactieve media, bijvoorkeur op het
    creatieve vlak
   * Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied, in
    het bijzonder op het gebied van content en technologie
   * Je bent een enthousiaste, creatieve en innovatief ingestelde
    persoonlijkheid
   * Je bent een 'self-starter' die niet opziet tegen functioneren in
    een startende organisatie
   * Je bent teamplayer met goede interpersoonlijke vaardigheden

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft in eerste instantie een projectaanstelling van 15 augustus
2004 tot 31 juli 2005. Afhankelijk van de ontwikkeling van Het Media Lab
behoort een vast contract tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt
minimaal € 2.323- en maximaal € 3.948,- bruto per maand bij een
volledige betrekking (eindschaal 11 CAO HBO). Inschaling is afhankelijk
van kennis en ervaring.

De HvA kent een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
waaronder bijdrage in de kinderopvang en een uitgebreide
vakantieregeling.

Op dit moment worden alle functies binnen de HvA opnieuw beschreven en
gewaardeerd. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kan de waardering van
deze functie naar boven of beneden worden bijgesteld.

Bij gelijke geschiktheid wordt aan interne kandidaten de voorkeur
gegeven.

Informatie

Inlichtingen kun je inwinnen bij Andrew Bullen, onderwijsmanager Het
Media Lab (a.r.bullen {AT} interactievemedia.hva.nl).

Solliciteren

Richt uw schriftelijke gemotiveerde sollicitatie en cv, o.v.v. teamcoach
Het Media Lab rechtsboven in de brief, vóór 6 juli 2004 aan:

Hogeschool van Amsterdam
afdeling P&O
T.a.v. mevrouw Carla Streur
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
of via c.g.streur {AT} po.hva.nl

---

Achtergrondinfo:

Afstuderen aan het Media Lab Amsterdam

September 2004 opent Het Media Lab Amsterdam de deuren voor de eerste
lichting studenten die in teams zullen werken aan een multidisciplinair
afstudeerproject. Het Media Lab Amsterdam staat onder auspiciën van
Interactieve Media en heeft vier launching partners, te weten de
Educatieve Faculteit Amsterdam, Instituut voor Management en Economie,
Media en Informatiemanagement en de faculteit Geesteswetenschappen van
de Universiteit van Amsterdam. 

In het Media Lab kunnen hooggekwalificeerde studenten in het laatste
jaar van hun bachelor (BA) opleiding werken aan een multidisciplinair
afstudeerproject in een creatieve en stimulerende omgeving. Het doel van
het afstudeerprogramma is de ontwikkeling van een innovatieve toepassing
van interactieve media voor een projectpartner. In het eerste jaar zijn
dit het Nederlandse Rode Kruis, Gemeentearchief Amsterdam en Stichting
Lezen & Schrijven. Het Media Lab stelt studenten in staat om de nieuwe
interdisciplinaire competenties te ontwikkelen die nodig zijn om goed te
kunnen functioneren als professional in de informatiesamenleving.

Het Media Lab ontwikkelt creatieve digitale interactieve content en kent
drie speerpunten, te weten ‘digital storytelling’, ‘creative
applications’, en ‘network cultures/open scource’.

Komend studiejaar biedt Het Media Lab 20 studenten uit de opleidingen
van de Launching Partners een afstudeerprogramma van 30 ECTS. Zij werken
gedurende één studiejaar in een multidisciplinaire teams aan een
project. Gedurende dit jaar varieert de intensiteit van het programma
voor individuele studenten, afhankelijk van hun inbreng. 


Opzet van het programma
De studenten werken in teams aan een project in opdracht van een
projectpartner. Zij brengen brengen een vraag in die zich leent voor een
multidisciplinaire aanpak en leidt tot een interactieve media
toepassing. De projectpartners zijn allen professionele organisaties,
die de doelstellingen van Het Media Lab onderschrijven, en intern tijd
beschikbaar kunnen stellen om een bijdrage te leveren aan het project in
de vorm van toegang tot interne kennisbronnen en contacten. 

Het is mogelijk om het afstudeerproject te combineren met een
afstudeerstage. De stageplaats is bij de projectpartner, een
gerelateerde organisatie of bij Het Media Lab zelf. 

De studenten worden begeleid door een teamcoach, de consultants van de
Launching Partners en een vertegenwoordiger van de projectpartner. Het
werk aan het afstudeerproject wordt ondersteund door workshops, seminars
en gastlezingen, die de studenten deels zelf organiseren. 

Werkstructuur & Tijdspad
Het afstudeerprogramma start 1 oktober 2004. Na de selectie zullen
multidisciplinaire projectteams gevormd worden, die alle fasen van de
ontwikkeling van een interactieve media applicatie doorlopen: onderzoek,
concept, prototype, productie en distributie. 

Het project start met het opstellen van een projectplan en het
organiseren van de werkzaamheden van de verschillende disciplines. Op
basis hiervan wordt het werkschema uitgezet, zodat de deelnemers weten
wat er wanneer van ze verwacht wordt op basis van hun individuele
kennis, vaardigheden en competenties. De intensiteit van het
afstudeerproject kan voor indivuen per fase verschillen. Van de
studenten wordt verwacht dat zij wel elke week aanwezig zijn bij de
project bijeenkomsten met de teamcoach.

Aan het eind van het tweede semester (blok 4) leveren de studenten hun
oplossing op en presenteren deze aan de projectpartner. Daarnaast levert
elke student een paper in waarin het eigen onderwerp binnen het project
wordt uitgewerkt. Dit paper kan de basis zijn voor een
afstudeerscriptie. 

Selectieprocedure
Het Media Lab stelt 20 plaatsen beschikbaar voor studenten op basis van
motivatie, aanbeveling van het instituut, intake gesprek, kwaliteit van
de portfolio en het resultaat van eerdere beoordelingen. De selectie
wordt uitgevoerd door een selectiecommissie, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Launching Partners.

Dit jaar zijn plaatsen beschikbaar voor studenten van:

   * Interactieve Media, HvA 
   * Instituut voor Management en Economie, HvA 
   * Media and Information management, HvA 
   * Educatieve Faculteit Amsterdam 
   * Leerstoelgroep Media en Cultuur, UvA

Deliverables
De projectteams formuleren zelf de deliverables rond elke milestone
binnen hun project en presenteren deze aan de teamcoach, de begeleiders
vanuit de deelnemende instituten en aan de projectpartner. Elke
milestone bevat een go/no-go moment voor de volgende fase. Aan het eind
van het studiejaar presenteert elk team de uiteindelijke oplossing.
Daarnaast levert elke student een individueel paper in.

Beoordeling
Het project is gerelateerd aan een aantal kerncompetenties, die
studenten gedurende het werk aan het project kunnen ontwikkelen. De
voortgang en ontwikkeling op deze competenties is onderdeel van de
beoordeling. Deze competenties zijn sturend voor de inhoud en
deliverables van het project. 

Naast de ontwikkeling van de kerncompetenties werken de studenten aan
competenties die behoren bij de afstudeerrichting van hun opleiding.
Zowel de kern als specifieke competenties zijn geformuleerd op het
niveau van de startende professional.

De voortgang wordt beoordeeld op formatieve basis door middel van
feedback van de medestudenten, de teamcoach, de consultants van de
deelnemende opleidingen, en van de projectparners. De summatieve
beoordeling op team-en individueel niveau vindt plaats op basis van de
criteria behorend bij de deliverables bij de mijlpalen. 

Belangrijke data
In de laatste werken van juni zullen de details bekend gemaakt worden
over het studieprogramma, de projecten en de projectpartners. Het is de
bedoeling om de selectieprocedure voor de zomervakantie af te ronden. 

Studenten kunnen soliciteren naar een plaats in Het Media Lab door een
motivatiebrief, c.v. en portfolio op te sturen aan

Interactieve Media
Het Media Lab
t.a.v. Helen van der Burg
Weesperzijde 190
1097 DZ Amsterdam

of per email naar h.van.der.burg {AT} interactievemedia.hva.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).