www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Software van de stemdienst Kiezen op Afstand nu open source
geert on Tue, 29 Jun 2004 08:59:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Software van de stemdienst Kiezen op Afstand nu open source


http://www.ososs.nl/article.jsp?article=9698

Software van de stemdienst Kiezen op Afstand nu open source

21-06-2004 - De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties (BVK) heeft besloten om de broncode van de
stemdienst Kiezen Op Afstand (KOA) openbaar te maken en onder de GPL
(een open source licentie) beschikbaar te stellen. Het programma OSOSS
heeft hierbij ondersteuning geboden, onder andere in de vorm van advies
over het licentiemodel en de inrichting van de beheerorganisatie.
Daarnaast zal deze software worden aangeboden via het OSOSS-software
uitwisselplatform.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft
van 1 tot en met 10 juni 2004 een experiment gehouden waarbij kiezers
vanuit het buitenland per internet en telefoon konden stemmen voor de
verkiezing van de leden van het Europees Parlement (meer informatie over
over dit experiment vindt u in dit artikel). Voor dit experiment heeft
het ministerie van BZK door LogicaCMG een stemdienst laten ontwikkelen
en daarbij het intellectueel eigendom verworven van alle specifiek voor
deze stemdienst ontwikkelde programmatuur. De programmatuur wordt nu dus
aangeboden onder de GPL. Dat betekent dat iedereen die dat wil deze
software kan downloaden, bekijken en gebruiken. Bij de keuze voor het
open source maken van deze stemsoftware was het belangrijkste argument
'transparantie'. Een overheid die burgers een nieuwe faciliteit biedt om
te stemmen, kan door openheid van zaken te geven over de werking van de
software het gebruik daarvan wellicht stimuleren. Burgers zelf  of
belangenorganisaties  kunnen zo controleren of de software echt datgene
doet wat het zou moeten doen. Ook is het de bedoeling dat toekomstige
ontwikkelingen aan deze software - die met overheidsgeld is gemaakt -
beschikbaar blijven voor de overheid en andere belanghebbenden. 

U kunt deze stemsoftware vinden op het software uitwisselplatform van
OSOSS. Op dit uitwisselplatform kunt u via het forum vragen stellen of
opmerkingen plaatsen. 


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).