www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] persbericht Steun Maarten
Steungroep Amsterdam on Fri, 2 Jul 2004 12:52:17 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] persbericht Steun Maarten


Persverklaring
01-07-2004
Amsterdam

Vandaag is het definitieve besluit van minister Donner van Justitie over
de uitlevering naar Zweden van de 23-jarige Amsterdamse fietsenmaker
Maarten Blok ontvangen. Op 29 juni 2004 is besloten dat Maarten naar
Zweden zal worden uitgeleverd]. Om te protesteren tegen deze beslissing
zal vrijdagavond 02 juli vanaf 20:00 uur een manifestatie worden gehouden
op het Spui te Amsterdam door verontwaardigde sympathisanten.


Zweden heeft gevraagd om de uitlevering van Maarten in verband met
gebeurtenissen tijdens de Eurotop in de stad Göteborg in 2001. Hij zou een
politieagent hebben geslagen. Maarten heeft dit altijd ontkend, getuigen
en videobeelden bevestigen zijn onschuld. De uitlevering is omstreden
vanwege misstanden in de rechtbank van Göteborg. Onder andere Amnesty
International, Zweedse advocaten en een Zweedse commissie uitten kritiek
op de rechtsgang.

Voor meer informatie en achtergronden van Maartens zaak:
http://www.steunmaarten.org

Korte achtergrond van de gebeurtenissen;

In de ochtend van 14 juni 2001 ging de Eurotop in de Zweedse stad Göteborg
van start. Maarten was de nacht daarvoor in de stad aangekomen en had een
slaapplaats gevonden in een door de gemeente toegewezen school. Deze
school werd die ochtend omsingeld door de politie percies op het moment
dat president Bush arriveerde en alle daar aanwezige personen (meer dan
450) werden gearresteerd. Ook Maarten werd op onduidelijke gronden ('Je
bent gekomen om problemen te maken') gearresteerd en naar Nederland
gedeporteerd.

Ongeveer vier maanden later kreeg hij bericht van een Zweedse groep die
zich inzet voor hen die na de Eurotop waren aangeklaagd; hij zou
internationaal worden gezocht voor zware ordeverstoring en geweldpleging
tegen een agent.

Hoewel de zaak nauwelijks onderbouwd is, getuigenissen van de agenten
elkaar tegenspreken en er voldoende bewijs is van Maartens onschuld
(video-opnames en getuigen) dreigt Maarten nu toch uitgeleverd te worden
aan Zweden. De tot nu toe gevoerde processen i.v.m de Eurotop in Göteborg
zijn omstreden. Zo werden er voor Zweedse begrippen ongebruikelijk hoge
straffen uitgedeeld, was de bewijslast in de meeste gevallen erg mager en
is er aantoonbaar met het bewijs geknoeid. Onder andere Amnesty
International en een door de Zweedse overheid ingestelde commissie hebben
kritiek geuit over de gang van zaken.

Voor een eerlijk proces is het van groot belang dat Maarten niet aan
Zweden wordt uitgeleverd, maar zijn rechtszaak in Nederland krijgt.
Daarom:

Geen uitlevering van Maarten!

Voor meer informatie:
Steungroep Maarten : 06-42356735
Viktor Koppe (advocaat van Maarten): 020-3446200
www.steunmaarten.org-- 
www.steunmaarten.org
www.supportmaarten.org
www.stödmaarten.se
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
e-mail: info {AT} steunmaarten.org
            info {AT} stödmaarten.se
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit elektronisch bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te
vernietigen en de afzender te informeren.
Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van
dit bericht contact op te nemen met afzender.

No rights can be derived from this message.
This electronic message is intended only for the addressee.
Should you have received this message in error, you are kindly
requested to delete it and inform the sender.
Should you question the accuracy or the completeness of this
message, you are advised to contact the sender.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).