www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] "File sharing has no impact on sales of CDs"
Leon Kuunders on Mon, 26 Jul 2004 14:57:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] "File sharing has no impact on sales of CDs"


En als extra toevoeging: de porno industrie had in de jaren '80 van de
vorige eeuw al te maken met illegale downloads van hun content via het
internet. Dit heeft gezorgd voor een verhoogde aandacht voor hun product
en als gevolg daarvan hogere omzetten. 

Deze industrie pakt alleen die mensen aan die proberen geld te verdienen
met illegale kopieŽn en laat de enkeling volledig buiten beschouwing.

cheerz,
--Leon.
 

> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-bounces {AT} nettime.org 
> [mailto:nettime-nl-bounces {AT} nettime.org] On Behalf Of wouter {AT} ya.com 
> Sent: maandag 26 juli 2004 13:33
> To: nettime-nl {AT} nettime.org
> Subject: RE: [Nettime-nl] "File sharing has no impact on sales of CDs"
> 
> 
> Een korte reactie op het onderzoek van Felix Oberholzer-Gee en
> Koleman Strumpf over Filesharing has no impact on sales of CDs
> (http://info.interactivist.net/article.pl?sid=04/07/22/074221):
> Om filesharing in perspectief te plaatsen, hanteert Lawrence
> Lessig in zijn recente boek "Free Culture" over Filesharing 4
> types:
> A. users die content downloaden, die ze zou anders gekocht
> zouden hebben.
> B. users die eerst een gedeelte downloaden en daarna naar de
> winkel gaan om het hele album te kopen. Hierdoor kan het
> aantal verkochte CS's juist toenemen.
> C. users die content downloaden die anders niet of zeer
> moeilijk verkrijgbaar was. Bijvoorbeeld oude hits die niet
> meer op de markt te koop zijn, maar wel leuk om de muziek uit
> je jeugd weer te beleven.
> D. users die content downloaden die niet of niet meer
> copyright beschermd is, ofwel (reeds) in het publieke domein
> valt. Of waarvan de auteur toestaat dat de content vrij
> gedownload wordt, zoals met de creative commons licentie
> gedaan kan worden.
> 
> Nu is voor de platenmaatschpappijen in feite alleen A
> schadelijk, maar is type B dus gunstig. Ze zouden zich dus af
> moeten vragen wat het netto verschil is van A-B. Verkopen
> kunnen in ieder geval door meerdere oorzaken toch toenemen,
> waaronder type B. Een 7% toename in CD-verkopen in de VS is
> aanzienlijk, tevens als je de prijsverhogingen erbij in
> betrekking neemt...
> 
> http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf
> 
> met vrije groet,
> 
> Wouter Tebbens
>  
> 
> 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).