www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Vage mededeling
Karin Spaink on Wed, 4 Aug 2004 19:38:29 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Vage mededeling


> On 08/04/2004 06:23 PM, Derk Reneman kindly wrote:

>> because of improper using in next three days,  
> 
> Vrij interessant!
> Kunt u een tipje van de sluier ligten?

Het was een virus. Het besmettelijke attachment was door de
lijstsoftware al verwijderd.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).