www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] CELL presenteert / CELL presents
cell on Tue, 10 Aug 2004 09:47:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] CELL presenteert / CELL presents


 

(english version below)  

 


CELL presenteert 

 

 
FLOATING CINEMA - van Jon Rubin 
 

Zaterdag 14 augustus 2004 

Tijdens ZAAD,  Nacht van de Buitengewoon Film

Vanaf 22.00 uur 

Locatie: de jachthaven van Bommenede, Zonnemaire 

 

www.zonnemaire.com 

 

 

2 september - 12 september 2004, tijdens 'September in Rotterdam'.

's Avonds van 21.00 tot 00.00 uur 

Locatie: Vijver van het Nederlands Architectuur Instituut (NAi)
17 - 18 September 2004 

's Avonds van 21.00 - 00.00 uur 

Het Buitenland, De Nieuwe Meer Amsterdam

FLOATING CINEMA is een kunstwerk dat bestaat uit computeranimaties/filmbeelden, 3D design, geluidscomposities en nautische elementen. 

 

Beelden worden geprojecteerd op een ovaal doorzichtscherm van ongeveer 2 bij 2, 5 meter, geplaatst op een zich op het water voortbewegend object: de "Cinema Craft". De beelden gaan met verschillende tussenpozen in elkaar over. Het scherm lijkt zo even te verdwijnen, om daarna plotseling weer op te duiken. Onverwachte beelden op onverwachte momenten; een toevallige, poŽtische ontmoeting. 

 

Het geheel wordt ondersteund door geluidscomposities van de componisten William Basinski (Houston, 1958) en Thomas Heymans (Rotterdam, 1975).

 

FLOATING CINEMA is een filmproject van de New Yorkse beeldend kunstenaar en filmmaker Jon Rubin (Boston, 1947). Samen met CELL werkt hij aan een tocht langs diverse steden, onder meer Rotterdam, Amsterdam, Berlijn, VenetiŽ, Warschau en St. Petersburg.

 

FLOATING CINEMA is een productie van CELL- initiators of incidents in samenwerking met September in Rotterdam/De Wereld van Witte de With en het NAi. 

 

CityScape 04 - ANIMATED CITY 

5 september 2004, tijdens de Uitmarkt in Rotterdam.

Locatie: openluchtbioscoop aan Diergaardesingel/Kruisplein in Rotterdam Centrum

Gratis toegankelijk 

 

Op kunstopleidingen is een stijgende lijn te bespeuren in het aantal studenten dat zich bezighoudt met animatie. In het programma ANIMATED CITY wil CELL laten zien wat er momenteel op het gebied van animatie wordt ontwikkeld. De nadruk in de selectie ligt op werk van een nieuwe generatie net afgestudeerde filmmakers. 

 

Met het filmprogramma ANIMATED CITY zal ook een start gemaakt worden met de on line streaming filmlocatie www.cellanimation.nl. Op deze site gaan films in premiŤre van talentvolle jonge filmmakers. Ieder jaar zal in het filmprogramma van CityScape een selectie te zien zijn van de beste films. De site wordt ontwikkeld in samenwerking met de Academie St. Joost in Breda, afdeling audiovisueel.

 

ANIMATED CITY is samengesteld door Renť Bosma, mediakunstenaar en filmmaker, en als coŲrdinator verbonden aan de afdeling audiovisueel van de Academie St. Joost in Breda. 

 

CityScape 04 - ANIMATED CITY is een productie van CELL- initiators of incidents - in samenwerking met de Academie St. Joost in Breda.

 


Hole in the Earth van Maki Ueda 
2003-2005 ...

Locatie: Diergaardesingel/Kruisplein in Rotterdam en Daarut Tauhiid, Bandung, IndonesiŽ. 

 

Sinds december 2003 zit er in Rotterdam een Gat in de Aarde. De Japanse kunstenaar Maki Ueda heeft met dit kunstwerk een permanente communicatieverbinding tot stand gebracht tussen Rotterdam en ' de andere kant van de wereld'. Via een virtuele tunnel dwars door de aarde. Hole in the Earth creŽert in de openbare ruimte een 'virtuele openbare ruimte' en communicatievenster tussen twee totaal verschillende samenlevingen en culturen. Zo kan er vanuit het 'gat in de aarde' in Rotterdam 24 uur per dag worden gecommuniceerd met bewoners en voorbijgangers in een wijk (kampung) in Bandung, IndonesiŽ. Mensen op beide plekken kunnen elkaar horen en zien en met elkaar praten, live en direct. Hole in the Earth is op beide locaties openbaar toegankelijk, voor iedereen, op elk moment, dag en nacht.

 

Tot eind 2004 zal Hole in the Earth verbinding maken met de Indonesische stad Bandung. Daarna reist Hole in the Earth verder naar andere plekken, o.a. in Marokko en Suriname. 

 

www.holeintheearth.com Hole in the Earth is een productie van CELL - initiators of incidents - in samenwerking met het Centrum voor Beeldende Kunst Rotterdam----------------CELL presents 

 

 
FLOATING CINEMA -  by Jon Rubin 
 

Saturday August 14th 2004  

During  ZAAD,  Nacht van de Buitengewoon Film

Start: 22.00 hrs 

Location: Bommenede harbour, Zonnemaire 

 

www.zonnemaire.com 

 

2 September - 12 September 2004, during 'September in Rotterdam'

From:  21.00 - 00.00 hrs 

Location: the pond at the Netherlands Institute for Architecture (NAi)


 


17 - 18 September 2004 

>From : 21.00 - 00.00 hrs

Het Buitenland, De Nieuwe Meer Amsterdam

 

 

FLOATING CINEMA is a multidisciplinary art work consists of computer animations/film images, 3D design, sound compositions and nautical elements. 

 

Images are projected from the rear onto an oval screen of approximately 2 by 2.5 meters that is placed on an object navigating the water, the "Cinema Craft. The images dissolve into each other at varying intervals. The screen appears to be gone for a brief moment, only to suddenly reappear. 

 

Unexpected images at unexpected moments; random, poetic encounters, framed by sound compositions by composers William Basinski (Houston, 1958) and Thomas Heymans (Rotterdam, 1975).

 

FLOATING CINEMA is a film project by New York based visual artist and filmmaker Jon Rubin (Boston, 1947). In collaboration with CELL he is working on a tour along various cities, including Rotterdam, Amsterdam, Berlin, Venice, Warsaw and St. Petersburg.


 

FLOATING CINEMA is a CELL- initiators of incidents production - in collaboration with September in Rotterdam/De Wereld van Witte de With and the NAi

CityScape 04 - ANIMATED CITY 

5 September 2004, at the Uitmarkt in Rotterdam.

Location: open air cinema at Diergaardesingel/Kruisplein in Rotterdam Centre

Admission free

 

A growing number of students at art schools and academies are trying their hand at animation. With the programme ANIMATED CITY, CELL wants to show the current developments in animation. The selection will focus on the work of a new generation of recently graduated filmmakers. 

 

The film programme ANIMATED CITY will also mark the start of the on-line streaming film location www.cellanimation.nl. The site will feature premiŤres of films by talented young filmmakers. Every year, CityScape's film programme will present a selection of the best films. The website is being developed in collaboration with the Art Academy St. Joost of Breda, AV Section.

 

ANIMATED CITY is compiled by Renť Bosma, media artist and filmmaker, who is also coordinator of the AV Section of the Art Academy St. Joost of Breda. 

 

CityScape 04 - ANIMATED CITY is a CELL - initiators of incidents - production in collaboration with the Art Academy St. Joost of Breda, AV Section

 

 Hole in the Earth by Maki Ueda 
2003-2005 ... 

Location: Diergaardesingel/Kruisplein in Rotterdam and Daarut Tauhiid, Bandung, Indonesia. 

 

Since December 2003 Rotterdam has a Hole in the Earth. With this art work Japanese artist Maki Ueda has set up a permanent communication link between Rotterdam and 'the other side of the world', via a virtual tunnel straight down through the earth 

 

Hole in the Earth creates a 'virtual public space' within the public space as well as a communication window between two completely different societies and cultures. This 'hole in the earth' in Rotterdam facilitates communication with inhabitants and passers-by in a district (kampong) in Bandung, Indonesia, 24 hours a day. People at both locations are able to see, hear and talk to each other, live and direct. Hole in the Earth is freely accessible at both locations, any time, day or night.

 

Hole in the Earth will be connecting to Bandung until late 2004. After that the Hole in the Earth will travel on to other sites in other countries, including Morocco and Surinam. 

 

www.holeintheearth.com Hole in the Earth is a CELL - of initiators of incidents - production in collaboration with the Rotterdam Centre for the Arts 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).