www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] regeling collegeld studenten buiten de EU
geert on Mon, 23 Aug 2004 07:42:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] regeling collegeld studenten buiten de EU


From: GabriŽlle Schleijpen <gabrielle.schleijpen {AT} wanadoo.nl>

Beste betrokkene bij kunst en kunstonderwijs,

Toen ik gisteren op de voorpagina van de NRC las dat voor
Staatssecretaris Rutte de afschaffing van de bekostiging van
niet-EU-studenten "een van de opties" is voor een bezuinigingsmaatregel
die op Prinsjesdag zal worden aangekondigd, begreep ik dat het nu voor
alle betrokkenen  de hoogste tijd wordt om onze bezorgdheid kenbaar te
maken. Gezien de uitzonderlijke positie van de kunstacademies binnen het
onderwijs (vanwege de mogelijkheid van selectie op basis van talent bij
de toelating) is het voor het kunstonderwijs  dringend geboden om de
staatssecretaris tot genuanceerd beleid te manen. Is er door onze
vertegenwoordigers goed nagedacht over de  uiteenlopende consequenties 
van een dergelijke beslissing? Is het kunstonderwijs over de mogelijke
effecten van deze voorgenomen maatregelen gehoord?

Beseffen de gevestigde kunstinstellingen binnen en buiten de
onderwijswereld wel genoeg dat een open, levenslustig, nieuwsgierig,
internationaal en intercultureel klimaat op de kunstacademies de
navelstreng is tussen traditie en vernieuwing in de kunst (en daarmee op
wat langere termijn ook in de rest van de samenleving)?
Of is de klompendans inmiddels al wel vaak genoeg vernieuwd?

Laat het laatste woord hierover asjeblieft nog niet gesproken zijn.

Vriendelijke groet,

GabriŽlle Schleijpen

Hoofd Studium Generale, Rietveld Academie, Amsterdam
& CoŲrdinator Dutch Art Institute, Enschede


--

Zeer geachte allen,

Vandaag vernam ik dat het Ministerie van OCW van zins is om de
rijksbijdrage, een kleine korting op het tegenwoordig niet meer geringe
collegeld, voor reguliere studenten van landen buiten de EU te
verminderen.
Ik neem aan, en vrees, dat dit ook voor scholen en kunstacademies zal
gelden.

Wat blijft er zo over van het Nederland Vrijhaven idee?
Bovendien getuigt het van een verwerpelijk occidentocentrisme. Het moge
in deze tijden duidelijk zijn dat er actief cultureel en
wetenschappelijk toenadering moet worden gezocht met de rest van de
wereld, en dan juist de wereld buiten het westen.
Recentelijk is vaak gesproken over het actief werven van bepaalde
academici uit derde wereld landen bijvoorbeeld in de IT-sector. Wat is
beter dan ze al als student hier binnen te halen, en dan bijvoorbeeld de
besten uit te nodigen om te blijven?

Weer een kortzichtige maatregel van het kabinet.


Neil van der Linden

-- 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).