www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] lezingenserie nieuwe media in nederland
geert on Thu, 26 Aug 2004 16:49:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] lezingenserie nieuwe media in nederland


‘Nieuwe media in NL’

In september gaat de HvA lezingenserie ‘Nieuwe Media in Nederland’ van start, die in het  collegejaar 2004/2005 wordt georganiseerd door het in juni 2004 opgerichte Instituut voor Netwerkcultuur (networkcultures.org gaat medio september online).

Het Instituut voor Netwerkcultuur, dat onderdak biedt aan onderzoek, bijeenkomsten en virtuele initiatieven op het gebied van internet en nieuwe media, is voortgekomen uit het lectoraat van de opleiding Interactieve Media aan de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat, met lector Geert Lovink, is in eerste instantie opgericht om kennis te vergroten binnen de opleiding Interactieve Media.
Het Instituut voor Netwerkcultuur fungeert als een raamwerk waarbinnen verschillende onderzoeken, publicaties en bijeenkomsten zullen plaatsvinden. Zoals de naam al aangeeft zal het instituut zelf ook actief netwerken opzetten en onderhouden. Het instituut zal haar projecten niet alleen faciliteren, maar ook initiëren en produceren. Er wordt hierbij gestreefd naar een open organisatievorm, gecombineerd met een sterk inhoudelijke focus. Dit uit zich o.a. in het organiseren van zowel publieke als interne bijeenkomsten en het formuleren van nieuw onderzoek,  uitgaande van het vermengen van oude en nieuwe media. Het instituut ziet het als haar bijzondere taak om het digitale publieke domein vorm te geven. Hierbij komt de nadruk te liggen op de wisselwerking tussen esthetica en sociale verhoudingen binnen technologische omgevingen. Er zal speciale aandacht zijn voor interculturele aspecten en internationale samenwerking. 

Nieuwe Media in Nederland
Ondanks de hype en de grote groei zijn nieuwe media nog steeds een relatief recent verschijnsel. Het veld is nog steeds in beweging, en verdient derhalve bijzondere aandacht. In plaats van terug te gaan naar de globale, inleidende vragen als “Wat zijn nieuwe media” en “Hoe nieuw zijn nieuwe media”, zal in deze serie een aantal specifieke onderwerpen worden uitgediept. Er wordt hierbij gebroken met de oer-Hollandse gewoonte om meteen buitenlandse experts uit te nodigen. Het is hoog tijd om de lokale Nederlandse stand van zaken op te meten. Daarnaast is het van belang om de bestaande tendensen onder de loep te nemen en indien nodig van kritiek te voorzien. Het doel is niet om de Nederlandse situatie te verheerlijken, maar om een kritische gerichte blik te werpen op specifieke onderwerpen. We willen de nadruk hierbij graag leggen op case studies, onderbelichte onderwerpen, reeds vergeten denkers, ondergesneeuwde concepten en initiatieven, verontrustend Nederlands beleid!
  en onge
hoorde nieuwe projecten. 

Wanneer u van mening bent dat u met uw specifieke kennisgebied een waardevolle bijdrage kunt leveren aan dit programma, dien dan zo snel mogelijk een abstract in. Bedenk bij de voorbereiding dat het specifiek over de Nederlandse situatie gaat, en dat de lezingenreeks eventueel wordt aangevuld met een publicatie. In deze publicatie zal het grootste deel van de lezingen als artikel worden opgenomen. 

Praktische informatie
Het eerste semester vinden de lezingen plaats op woensdagmiddag 15-17u in de HvA. Voor het tweede semester (half november t/m december) zijn de lezingen gepland op donderdagmiddag, 15-17u in het auditorium van de HvA.  

De lezingen zijn toegankelijk voor onze studenten en docenten van HvA Interactieve Media, en studenten/docenten van UvA Media & Cultuur, Rietveld Academie, Sandberg en Rijksacademie. Overige geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van harte welkom.  
N.B. De lezingen zijn voor geen van de studenten verplicht.
 
Over de publicatie ontvangt u t.z.t. meer informatie. Een artikel telt minimaal 3000-4000 woorden en is een omgeschreven lezing. We willen hiermee komen tot een toegankelijk handboek dat de lokale situatie beschrijft, dat in najaar 2005 kan uitkomen. 

Graag horen wij snel van u!
 
Vriendelijke groet,

Geert Lovink & Sabine Niederer
Instituut voor Netwerkcultuur
geert {AT} xs4all.nl / s.m.c.niederer {AT} hva.nl


--
Sabine Niederer
Institute for Network Cultures
HvA Interactive Media
www.networkcultures.org
sabine {AT} networkcultures.org
020 5951866

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).