www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] media demonstratie
H S on Sun, 29 Aug 2004 17:10:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] media demonstratie


van Gogh krabde vreugdevol achter z'n oor
Gerrit Rietveld - 29.08.2004 12:25 

Van Gogh zelf zou zich misschien vreugdevol achter zijn oor hebben gekrabd. Op de hoge grauwe muur van het van Gogh museum zouden zaterdagavond, onder een bijna volle maan, kleurrijke beelden worden vertoond, van de straatprotesten in New York, ter gelegenheid van de Republikeinse conventie. 


Een spandoek met de volgende tekst werd opgehangen op een loos wit scherm naast een van de Uitmarktpodia op het Museumplein: 
"Beelden van protesten in New York, bij het van Gogh ->". 

Twee mensen in het rood kwamen onmiddellijk vertellen dat zij daar juist rondliepen om te zorgen dat er niets werd opgehangen of geflyerd wat niet met de Uitmarkt te maken had. Uiteraard sputterden we tegen: "Maar, dit is de openbare ruimte. Zie hoeveel publiek: Publieke Ruimte dus!" Gezien ze geen mening hadden over de kwestie, belde een van hen met zijn organisatie. 

Dat deden wij dus ook maar, al was onze organisatie niet geheel duidelijk. Nog twee mensen in het rood naderden, met duidelijk meer zeggenschap. Oortjes, en een microfoon voor de mond gebonden. Meteen trok een van hen agressief aan een de de plakbandjes waarmee de aankondiging zojuist was bevestigd. Wederom sputtterden wij tegen. 
Versterking werd gehaald in de vorm van vier politie agenten. "Wat had U gedacht hiermee te willen bereiken?" was hun tactische vraag. Waarop hen werd verzocht de aankondiging op het doek te lezen. Ze snapten, en togen snel in de richting van het van Gogh museum. 

Daar waren eerste beelden op het van Gogh te zien. Passanten bleven staan, kijken, gingen zitten op de hoge stoepjes van de trambaan. 

De bewakers van het van Gogh hadden duidelijk moeite met het gebeuren en het inschatten van de grenzen van hun competentie. Ze lieten hun vervaarlijke honden extra hard blaffen naar onschuldige voorbijgangers. 

Meer politie verzamelde zich. Een doorgeslagen stille met heuse killerkop, zwart petje in de vorm van een condoom, zijn handen spelend met een plastic waterflesje, knalrode gympen. Nerveus, als een overjarige gabber, net iets teveel geslikt wellicht, stapte het mannetje ijverig rond, kletsend met de agenten en de bewakers. 

Uiteindelijk stapten een paar agenten naar het TNI tegenover het van Gogh, daar werden de beelden vanaf het balkon gebeamd. Na een kwartier heen en weer praten werd duidelijk, op straffe van een mogelijk inval, dat het geluid uit moest. En waren wij teruggeworpen naar de tijden van de stomme film. Met op de achtergrond nog veel muziek van de Uitmarkt. 

Na een kleine tien minuten bleek het niet genoeg. Ook de beelden mochten niet. Meer politie kwam. Twee ME bussen. Ze waren beslist al in de meerderheid en werden er ook niet vriendelijker op. Ze spraken van een 'demonstratie vergunning' die er niet zou zijn. Waartegen wel wat in te brengen is: het is in Amsterdam niet nodig een demonstratie vergunning te hebben, wel moet een demonstratie worden 'aangemeld'. Bovendien was er geen sprake van een demonstratie. 

De projectie op het van Gogh werd wegens teveel overmacht aan nieuwe Amsterdamse Truttigheid afgeblazen. 

 http://indymedia.nl/nl/2004/08/21191.shtml
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).