www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Netkwesties' eigen kwestie
Leon Kuunders on Mon, 30 Aug 2004 09:46:45 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Netkwesties' eigen kwestie


Het online magazine Netkwesties levert strijd voor haar voortbestaan. Na
vier jaar sponsering trekt XS4all zich terug. Maar de redactie is
strijdbaar, Netkwesties blijft in ieder geval bestaan.

Netkwesties werd gestart op 2 november 2000 door XS4All. Onder redactie van
Peter Olsthoorn en Wessel Zweers en met een keur aan columnisten kreeg het
e-zine een voortvarende start. Insight information werd afgewisseld met in
het oog springende kwesties.

Maar het was moeilijk dat kwaliteitsniveau in de jaren daarna te behouden.
Door de instroom van nieuwe (freelance) journalisten, geschoold in de
internet-tijd, kreeg Netkwesties steeds meer een weblogachtig karakter.
Niets mis mee zou je zeggen. Toch werd de glans van het pareltje daardoor
allengs doffer. Het magazine met inzichtelijke informatie werd een magazine
dat enkel nog naar het verleden keek. Meer van "wat is er gebeurd" en minder
van "wat zal er gebeuren".

In een vandaag verstuurde mailing gaat de redactie in op de toekomst van het
e-zine. Want de sponsoring van XS4All houdt op. Nieuws voor de abonnees: zij
bepalen hoe goed Netkwesties het komende jaar wordt. Maar hoe? Daarvoor is
een nieuw meetinstrument ontwikkeld.

De frequentie en kwaliteit van Netkwesties wordt in het vervolg afgemeten
aan de hoeveelheid geld die de redactie jaarlijks uit kan geven. Tussen de
30.000 en 50.000 euro is daarvoor nodig. Voor een gemiddelde kwaliteit moet
dus minimaal 3500 euro per maand worden neergeteld.

Prima initiatief zou je zeggen. Het is alleen jammer dat de redactie in haar
eigen privacygevoelige vingers snijdt. Want de mailinglist is volgens het
nieuwsbericht dat de lancering vier jaar geleden begeleidde, enkel bedoeld
voor "een verkorte e-mail aankondiging met verwijzingen naar de Netkwesties
website. Het privacybeleid van XS4ALL garandeert daarbij dat deze adressen
alleen voor deze specieke mailing worden gebruikt".

In de mailing van hedenmorgen was die verwijzing in ieder geval niet
opgenomen. Waarmee maar weer eens gezegd dat een kat in het nauw rare
sprongen maakt.

Wellicht kan de redactie de mailinglist ten gelde maken en zodoende het
magazine een nieuwe, bovengemiddelde, kwaliteitsimpuls geven.

Cheerz,
--Leon.

*) http://ww.xs4all.nl/nieuws/nieuws_bericht.php?id=243&taal=nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).