www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [ STEIM ] The Night of the Unexpected
robert van heumen on Fri, 3 Sep 2004 10:24:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [ STEIM ] The Night of the Unexpected


The Night of the Unexpected
(English version below)

Met De Volharding met Tatiana Koleva en Eboman “Workers Union” van 
Louis Andriessen, Cosmos, Conlon Nancarrow player piano studies, 
“Hoketus” van Louis Andriessen, Anne Faulborn, Keiji Haino, David Toop, 
Edwin van der Heide, Erik M, Huba de Graaff, Erik Ward Geerlings, Bart 
Visser, Marien Jongewaard, Dat Politics en Thomas Brinkmann

Paradiso, donderdag 9 september 2004

Ieder jaar organiseert stichting Gaudeamus de internationale Gaudeamus 
Muziekweek, waarin het werk van jonge, internationale componisten wordt 
uitgevoerd. In het kader van deze week, en in samenwerking met STEIM en 
Paradiso, vindt ook dit jaar een festival plaats van één nacht: The 
Night of the Unexpected. Hierin staat de verscheidenheid en dynamiek 
centraal die de huidige ontwikkeling van de nieuwe muziek kenmerkt.

The Night of the Unexpected is een avond vol muzikale verassingen die 
dwars door stijlen en genres voert, van experimentele techno tot 
gecomponeerde muziek. Het programma zal uiteenlopen: van de franse 
draaitafelkunstenaar Erik M, die zijn draaitafels als instrument 
gebruikt, tot een licht- en geluidsperformance met gebruik van lasers 
door Edwin van der Heide. Het programma is een strak geënsceneerde 
opeenvolging van korte, puntige performances. De optredens staan haaks 
op elkaar, zonder pauze. The Night of the Unexpected wil 
verwachtingspatronen doorbreken. Op speelse wijze worden bestaande 
gewoontes ter discussie gesteld. Een ensemble staat midden in de zaal, 
het publiek wordt toegesproken vanaf het balkon. Bezoekers worden 
omgeven door concerten, performances, videoschermen en 
geluidsinstallaties.

Programma
Orkest de Volharding & Tatiana Koleva & Eboman ‘Workers Union’ van 
Louis Andriessen
Orkest de Volharding met de op een steiger gepositioneerde 
percussioniste Tatiana Koleva en omgeven door videobeelden van 
niet-westerse televisiezenders gemaakt door Eboman
Cosmos (Sachiko M & Ami Yoshida)
Extreem minimalisme en frivole intimiteit door de winnaars van de Prix 
Ars Electronica in de categorie Digital Musics
David Toop & Keiji Haino
Schrijver en muzikant David Toop, bekend van zijn boek ‘Ocean of Sound, 
zette ooit de ambient muziek op de kaart
Huba de Graaff, Erik Ward Geerlings, Bart Visser & Marien Jongewaard
De makers van de muziektheaterproductie Lautsprecher Arnolt presenteren 
een performance waarin verrijdbare zelfgebouwde luidsprekers personages 
uitbeelden
Edwin van der Heide ‘Laser / Sound Performance’
Laserstralen doorklieven de ruimte in een licht- en geluidsperformance
Keiji Haino
Mysterieuze Japanse multi-instrumentalist en meester improvisator 
speelde o.a. met Thurston Moore, John Zorn en Peter Brötzmann
Pianolamuziek van Conlon Nancarrow
Extreme mix van boogie woogie en Strawinsky
Hoketus en Workers Union van Louis Andriessen
In de woorden van Andriessen is Workers Union een "symphonic movement 
for any loud sounding group of instruments" en behoort het “dissonant, 
chromatic and often aggressive" te klinken
Erik M
Met de draaitafel als instrument ontlokt Erik M de klanken van een 
improviserend ensemble aan zijn platencollectie
Anne Faulborn
Gehuld in een metershoge jurk bespeelt Faulborn een in de lucht  
zwevend klavecimbel
Thomas Brinkmann ‘klick’
Met behulp van krasjes in platen weet Thomas Brinkmann intrigerende 
ritmisch patronen te creëren van clicks & cuts. Ook sluit Brinkmann the 
Night of the Unexpected af met een experimentele techno DJ-set
Dat Politics
Dat Politics is een trio dat epileptische microritmes en kindelijke 
melodiën uit hun laptops tovert en gelieerd is aan het electro-trash 
label van Chicks on Speed


The Night of the Unexpected is samengesteld door gastprogrammeur Roland 
Spekle. Hij is o.a. programmeur voor STEIM en Huis a/d Werf. The Night 
of the Unexpected komt tot stand in samenwerking met STEIM en Paradiso.


datum: donderdag 9 september 2004
aanvang: 21.00 uur
open: 20:00 uur
entree: 10,- euro inclusief lidmaatschap / cjp, 65+, studenten: 7,50 
incl. lidmaatschap
kaartverkoop reeds gestart bij AUB en Postkantoren

The Night of the Unexpected wordt live gestreamed: www.fabchannel.com

meer informatie: www.gaudeamus.nl of www.paradiso.nl


------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------


The Night of the Unexpected
With De Volharding with Tatiana Koleva (percussion) and Eboman (video) 
“Workers Union” by Louis Andriessen, Cosmos, Conlon Nancarrow player 
piano studies, “Hoketus” by Louis Andriessen, Anne Faulborn, Keiji 
Haino, David Toop, Edwin van der Heide, Erik M, Huba de Graaff, Erik 
Ward Geerlings, Marien Jongewaard, Dat Politics and Thomas Brinkmann

Paradiso, Thursday September 9, 2004

Every year, the Gaudeamus Foundation organises the international 
Gaudeamus Music Week, in which the work of young international artists 
is presented. In the framework of this week, and in collaboration with 
STEIM and Paradiso, a festival of one night is presented: the Night of 
the Unexpected. This festival focuses on the diversity and dynamics of 
new music.

The Night of the Unexpected is an evening with musical surprises and a 
programme that crosses styles and genres, from experimental techno to 
composed music. The programme will be varied: from the French turntable 
artist Erik M, who uses his turntables as an instrument, to a light and 
sound show using lasers by Edwin van der Heide. The programme consists 
of short performances, following each other up without intermissions. 
The Night of the Unexpected will playfully counteract patterns of 
expectations. An ensemble is in the middle of the venue, a reading will 
take place on the balcony. Visitors will be surrounded by concerts, 
performances, video screens and sound installations.

Program
Orkest de Volharding & Tatiana Koleva & Eboman ‘Workers Union’
Orkest de Volharding with percussionist Tatiana Koleva positioned high 
on a scaffolding and surrounded by images of non-western TV broadcasts 
put together by media artist Eboman
Cosmos (Sachiko M & Ami Yoshida)
Extreme minimalism and frivolous intimacy by the winners of the Prix 
Ars Electronica in Digital Musics
David Toop & Keiji Haino
Writer and musician David Toop, known for his book ‘Ocean of Sound’, 
was one of the first to produce ambient music
Huba de Graaff, Erik Ward Geerlings, Bart Visser & Marien Jongewaard
The people behind the music theatre production Lautsprecher Arnolt are 
presenting a performance with mobile, modified loudspeakers that 
represent characters
Edwin van der Heide ‘Laser / Sound Performance’
Laser beams slit through space in a light and sound performance
Keiji Haino
Mysterious Japanese multi-instrumentalist and master improvisor who 
played a.o. with Thurston Moore, John Zorn and Peter Brötzmann
Pianolamuziek of Conlon Nancarrow
Extreme mix of boogie woogie and Strawinsky
Hoketus en Workers Union of Louis Andriessen
According to Andriessen, Workers Union is a "symphonic movement for any 
loud sounding group of instruments" and is supposed to sound 
“dissonant, chromatic and often aggresive.”
Erik M
With the turntable as an instrument Erik M elicits the sounds of an 
improvising ensemble from his record collection
Anne Faulborn
Wearing a meters high gigantic dress Faulborn plays a harpsichord 
floating in the air
Thomas Brinkmann ‘klick’
With crackles in the grooves of records Thomas Brinkmann creates 
intruiging rhythmical patterns. Additionally Brinkmann will conclude 
the Night of the Unexpected with an experimental techno DJ-set.
Dat Politics
Dat Politics produce epileptical micro rhythms and childlike melodies 
from their laptops and are linked to the elektro-trash label of Chicks 
on Speed


The Night of the Unexpected is programmed by guest curator Roland 
Spekle, who works for STEIM, Huis a/d Werf and elsewhere. The Night of 
the Unexpected is presented in collaboration with STEIM and Paradiso.


Date: Thursday September 9, 2004
Start: 21:00
Doors open: 20:00
Admission: 10 Euro (including membership) / CJP, 65+, students: 7.50 
(incl. membership)
Pre-sale tickets at the AUB and post offices.

The Night of the Unexpected will be streamed live: www.fabchannel.com

More info: www.gaudeamus.nl or www.paradiso.nlTo unsubscribe from this list please goto 
http://list2.xs4all.nl/mailman/listinfo/steim.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).