www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Aanvangstijd Publiek Oproep vanavond in De Balie gewijzigd!
Eric Kluitenberg on Mon, 6 Sep 2004 14:05:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Aanvangstijd Publiek Oproep vanavond in De Balie gewijzigd!


geacht nettime,

Onze gastspreker voor de openignsavond voor het programma "Publieke 
Oproep", mediawetenschapper Oliver Marchart, zal vanavond enigszins 
verlaat op Schiphol arriveren. Derhalve begint het programma in De 
Balie 45 minuten later dan gepland om 19.45 uur.

Onze excuses hiervoor.

vriendelijke groet,

Eric Kluitenberg


----------------

Publieke Oproep

Openingsavond:

Maandag 6 September
Zaal open: 19.30
Aanvang programma 19.45Media en de toekomst van het publiek domein

Aan de Oostenrijkse mediawetenschapper en politiek en 
cultuurtheoreticus Oliver Marchart hebben we de vraag voorgelegd 
onder welke condities elektronische media kunnen bijdragen aan een 
revitalisering van het publieke domein en onder welke condities zij 
bijdragen aan een verdere uitholling van het publieke. Na de val van 
³Public Man² lijken de elektronische media in navolging van socioloog 
Richard Sennett vooral gezien te worden als de instrumenten om de 
isolatie van het individu van het maatschappelijk leven, in perfecte 
zichtbaarheid (via de beeldbuis), tot een hoogtepunt te brengen. 
Sennettıs sombere visie is fascinerend maar beidt weinig 
perspectieven voor een samenleving waarin het publieke debat primair 
via de media (televisie) wordt uitgespeeld.

Zijn er daartegenover ook strategieën te bedenken om een levend 
publiek domein tot wasdom te brengen? Kan het internet een bijdrage 
leveren om mensen actief te laten meespreken? Na het enthousiasme van 
de jaren negentig heerst de scepsis alom, maar waar is de balans in 
de discussie?

Een panel van respondenten uit beleidsmatige, praktische en 
beschouwende hoek becommentarieert Marcharts betoog, gevolgd door een 
discussie tussen de respondenten, Marchart en het publiek.

Oliver Marchart is mediawetenschapper en politiek en 
cultuurtheoreticus. Hij leeft in Wenen en is als onderzoeker 
verbonden aan de universiteit van Basel. Hij werkte daarnaast als 
wetenschappelijk adviseur voor de Documenta 11 in Kassel. Zijn essay 
³Media Darkness² is te vinden door hiernaast op  de link naar 
debaliemedia klikken.

In het respondentenpanel o.a. Frank van Vree (hoogleraar Media & 
Cultuur, UvA) en Francisco van Jole (internetvisionair, publicist de 
Volkskrant). Olv Kysia Hekster (Radio 1)

Meer informatie via de media pagina's van de Blaie website:

http://www.debalie.nl/media

De avond is ook live via internet te volgen:

http://www.debalie.nl/live

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).