www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] lezing: Arie Altena, HvA Amsterdam, 29.9, 15-17 uur
geert on Sat, 18 Sep 2004 14:21:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] lezing: Arie Altena, HvA Amsterdam, 29.9, 15-17 uur


Nieuwe Media in Nederland: Lezingencyclus georganiseerd door het
Instituut voor Netwerkcultuur , HvA Interactieve Media.

Openingslezing: Arie Altena, Tekst voorbij Hypertekst, Literatuur
voorbij Literatuur. 
 
Datum: Woensdag 29 september, 15-17 uur.

Plaats: Auditorium van de HvA, Weesperzijde 190 (naast Amstelstation).

Gratis entree.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sabine Niederer,
sabine {AT} networkcultures.org .

--

Lezing 1: Arie Altena, Tekst voorbij hypertekst, literatuur voorbij
literatuur.

Bestaat er zoiets als nieuwe media literatuur in Nederland? Zijn er
eigenlijk (nog) Nederlandse literaire teksten waarin de mogelijkheden
van computer en netwerktechnologie worden uitgebuit? Er werd over
gedroomd en men ging in de eerste helft van de jaren negentig
enthousiast met hypertekst aan de slag. Maar terwijl in de Verenigde
Staten en Duitsland het (sub)genre 'nieuwe media literatuur' een eigen
plek verwierf - zij het een marginale - is het in de lage landen stil
geworden. Literatuur staat nog altijd gelijk aan boeken, aan teksten op
papier. Einde verhaal.

Of niet? Er wordt misschien meer geschreven dan ooit, we
'tekstverwerken' dag aan dag, klikken van website naar website,
verzamelen teksten, knippen, plakken, herschrijven... Zo'n omgang met
tekst heeft gevolgen voor de opvattingen over kunstzinnig gebruik van
taal (literatuur). Het kan ook niet anders of er wordt ook op een
kunstzinnige manier gewerkt met tekst en 'nieuwe media'. Misschien
moeten we anders en ergens anders kijken. Misschien moeten we de nieuwe
media literatuur voorbij de literatuur en ook voorbij de hypertekst
zoeken. Misschien is er 'onderhuids' al meer veranderd in de
literatuuropvattingen dan een snelle blik zou doen vermoeden?

Arie Altena schrijft over nieuwe media en kunst voor onder andere
Metropolis M. Hij geeft les bij Interactive Media and Environments van
het Frank Mohr Instituut in Groningen. Zojuist verscheen het door hem
geredigeerde boekje Unsorted, Thoughts on the Information Arts, an A to
Z for Sonic Acts X (Sonic Acts/de Balie). Hij blogt onregelmatig op
http://ariealt.net.

--

Nieuwe Media in Nederland

Ondanks de hype en de grote groei zijn nieuwe media nog steeds een
relatief recent verschijnsel. Het veld is nog steeds in beweging, en
verdient derhalve bijzondere aandacht. In plaats van terug te gaan naar
de globale, inleidende vragen als "Wat zijn nieuwe media" en "Hoe nieuw
zijn nieuwe media", zal in deze serie een aantal specifieke onderwerpen
worden uitgediept. Er wordt hierbij gebroken met de oer-Hollandse
gewoonte om direct buitenlandse experts uit te nodigen. Het is hoog tijd
om de lokale Nederlandse stand van zaken op te meten. Daarnaast is het
van belang om de bestaande tendensen onder de loep te nemen en indien
nodig van kritiek te voorzien. Het doel is niet om de Nederlandse
situatie te verheerlijken, maar om een kritische en realistische blik te
werpen op specifieke onderwerpen.

We willen de nadruk hierbij graag leggen op case studies, onderbelichte
onderwerpen, reeds vergeten denkers, ondergesneeuwde concepten en
initiatieven, verontrustend Nederlands beleid en ongehoorde nieuwe
projecten. 

LET OP>> Woensdag 6 oktober: Lezing Arjen Mulder over Nieuwe  Media en
Nederlandse Architectuur.

www.networkcultures.org  gaat 8 oktober online. ______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).