www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Rasterfahndung en Betuwecrime
Actieblad Ravage on Tue, 21 Sep 2004 18:51:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Rasterfahndung en Betuwecrime


Terrorismeplannen Remkes doen Oostbloktijden herleven

Terwijl in kringen van Duitse terrorismebestrijders de twijfel groeit over het nut van
rasterfahndung, komt minister Remkes van Binnenlandse Zaken met een voorstel om
het systeem ook in Nederland in te gaan voeren. Hiermee krijgt de AIVD onbeperkt
toegang tot digitale bestanden, hetgeen gevaren oplevert voor de burger.

,,Goedemorgen, AIVD, mag ik even binnenkomen?'' Het zal niet de eerste associatie
zijn bij nieuwe vormen van geautomatiseerde data-analyse om in een vroeg stadium
mogelijke terroristen te ontdekken. Plannen die minister Johan Remkes deze zomer
bekend maakte.

Toch zullen de Arie's en Freek's van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst) na elke gevonden afwijking in de gekoppelde databestanden op pad
moeten gaan. De maatregel werd aangekondigd na de aanslagen van 11 maart jl. in
Madrid en dringt diep binnen in het prive-leven van burgers.

Volgens Remkes tonen de aanslagen aan dat minder dan voorheen bij de opsporing
van de daders de aandacht zich kan beperken tot bepaalde groepen en organisaties.
Een analyse die de plank aardig mis lijkt te slaan. In Duitsland is gebleken dat
vergaande data-analyse, rasterfahndung (fijnmazige opsporing), niets dan narigheid oplevert.

Wie verder wil lezen bezoekt de site van Ravage:
http://www.antenna.nl/ravage/achtrgndarchf/0412remkes.htm


AANLEG BETUWEROUTE IS EEN MISDAAD

Door toedoen van Paars zitten we opgescheept met een miljardenverslindend
megaproject genaamd Betuweroute waar niemand om heeft gevraagd. Of het moeten de
havenbaronnen en bouwondernemers zijn. Sancties tegen degenen die hiervoor
verantwoordelijk zijn blijven uit.

Gemiddeld een keer in de vier jaar leidt Nederland aan een vorm van collectieve
verstandsverbijstering. Het fenomeen vindt plaats in de aanloop naar de landelijke
verkiezingen. Gevoed en aangespoord door de media raken we in de ban van hetgeen
politici ons wijs maken en geven hen via het stemlokaal macht. In die kortstondige verkiezingsperiode is er even geen ruimte voor gemor om
het feit dat zij in politiek Den Haag niet deugen.

,,We hebben een openhartig gesprek gehad, op een onderdeel na'', zei Adri Duivesteijn
van de tijdelijke commissie infrastructuur na afloop van het onderhoud met Annemarie
Jorritsma (VVD). Hij doelde op de kwestie Kok, die eind 1996 ten overstaan van zijn
eigen partijleden gedreigd had met een kabinetscrisis zodra de PvdA voor een variant van het Hogesnelheidslijn-trac‚ zou stemmen.
Een variant die het Groene Hart zou sparen.

,,Ja, jammer he, hihihi'', antwoordde Jorritsma op de slotopmerking van Duivesteijn. ,,Ja,
hihihihi'', schamperde de commissievoorzitter op zijn beurt. Om er op olijke wijze ,,Goed,
we sluiten deze vergadering voor de komende vijftien jaar!'' aan toe te voegen.
Jorritsma: ,,Hahahaha, misschien zien we elkaar dan in het bejaardentehuis.'' ,,Ja, hahahahaha'', besloot Duivesteijn het
verhoor. Het dijenkletsen ontbrak er nog aan.

Wie verder wil lezen, bezoekt de site:
http://www.antenna.nl/ravage/achtrgndarchf/0412betuwe.htm

BITCHES MAKEN HET BONT
Jaarlijks zodra de temperaturen dalen slaan de bonthandelaren toe. Middels
advertenties, tv-programma's en modeshows wordt de huid van nertsen aangeprezen.
Tegenstanders laten zich niet onbetuigd. (lees het volledige bericht op de website)

SLAG BIJ NOORDWIJK
Het vreedzame protest tegen de militaire Europese top in Noordwijk is na afloop toch
nog uit de hand gelopen. Politie en ME grepen hardhandig in nadat een groep
antimilitaristen vanaf het strand een poging ondernam het conferentieoord te
'bestormen'. (lees het volledige bericht op de website)


http://www.antenna.nl/ravage
--------------------------------------------------------------------
N.B. Je moet zelf abonnee zijn om te kunnen posten op de Aktielijst!
--------------------------------------------------------------------
De Aktielijst:  |  Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws en  |  majordomo {AT} antenna.nl en schrijf in het tekstdeel:
aankondigingen  |  unsubscribe aktielijst
--------------------------------------------------------------------
Meer info op het web: http://www.ddh.nl/datacom/mailinglist/machine
------- End of forwarded message -------

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).