www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] autonoom centrum is niet meer
geert on Fri, 1 Oct 2004 17:18:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] autonoom centrum is niet meer


From: ac {AT} autonoomcentrum.nl

AUTONOOM CENTRUM OPGEHEVEN               

28 september 2004

Beste betrokkenen rondom het Autonoom Centrum, vriend(inn)en, donateurs,
aktivisten, andere relaties

  De zomer is voorbij, helaas

maar andere mooie seizoenen volgen haar op. 

Het Autonoom Centrum (AC) is ook voorbij ... het AC zet een punt achter
haar bestaan. Het is tijd voor andere wegen. We vinden dat het AC haar
functie vervuld heeft en haar 'carriŤre' nu kan beŽindigen, zodat nieuwe
ruimte geschapen wordt.

  De kracht van het Autonoom Centrum te Amsterdam, dat 14 jaar heeft
bestaan, lag altijd in het kollektief dat zij was, met haar politieke
voelsprieten, dat in de roos wist te schieten met haar akties,
campagnes, samenwerkingsverbanden, andersdenken en
[onderzoeks]publicaties. Het AC was een groep mensen die elkaar goed
aanvoelden en snel, scherp en creatief op de politieke ontwikkelingen
inbraken, de confrontatie zoekend. Onderzoek, politieke analyse en
organisatie stonden altijd ten dienste van aktie ter verandering. De
tijden zijn veranderd, binnen en buiten het AC. 

  Het AC is al een tijd niet meer wat het geweest is. We vinden onszelf
inmiddels teveel een geÔnstitutionaliseerd kantoor met een aantal
individuele deskundigen met name op het terrein van migratie, specifiek
op grensgevangenissen en deportatie. En niet meer het bruisende
kollektief van weleer. Uiteraard worden we op die expertise aangesproken
door een bredere kring van aktivisten, wetenschappers, journalisten,
andere deskundigen. Echter, deskundigheid is slechts tot op zekere
hoogte zinnig, juist waar de broodnodige politieke voedingsbodem
ontbreekt waarbinnen die kennis functioneel is. Het ontbreekt ons
inziens in dit verrechtsende neo-liberale, zelfgenoegzame klimaat waar
de 'zogenaamde vrije markt' mensen domineert en wereldwijd dikteert, aan
alternatieven. Terwijl de globaliseringsbeweging een belangrijke impuls
is geweest voor nieuw activisme, zie je in Nederland nauwelijks
verfrissende ideeŽn en initiatieven die een tegenbeweging doen ontstaan.
Een AC zou juist daarin een rol moeten spelen, maar dat lukt het
huidige AC dus ook niet, wij hobbelen net zo hard achter de feiten aan
en vissen achter het net. Het AC houdt zichzelf nu in stand terwijl we
zien dat er iets anders noodzakelijk is. In de geglobaliseerde wereld
laten bedrijven en kapitaal zich door geen grens meer beperken. Kennis
en macht concentreert zich steeds meer tot enkelen. Er zijn geen nieuwe
democratische structuren ontstaan die zich hier tegenover stellen.
Nationale politieke partijen, vakbonden en ook veel aktiegroepen voeren
een verloren strijd of gaan vrijwillig dan wel gedwongen mee in door de
'vrije markt' gedicteerde regels.

Tijd voor verandering dus.

  Het AC ondernam enkele pogingen om politiek sociale bewegingen te
stimuleren om een andere politiek neer te zetten, zoals Freewhere, het
idee van een politiek-sociaal podium, en De Bus. Die initiatieven
sneuvelden, vooral ook omdat we als AC zelf er helaas niet hard 
genoeg aan trokken. En we gingen over tot de orde van de dag.
Langzaam verruilden we ons kollektief voor een steeds
individualistischer werkwijze met onderlinge steeds grotere
inzichtsverschillen. Zoals het AC nu functioneert, zou het nog heel lang
kunnen 'doorsudderen', en dat willen we voorkomen. Juist waar we de
noodzaak zien krachten te bundelen om de huidige ontwikkelingen te keren
door veranderingen af te dwingen. 

Er zijn in Nederland veel meer mensen die 'het anders willen', maar het
ontbreekt aan politieke analyses, ideeŽngoed en rebellenclubs, die een
politieke beeldenstorm kunnen veroorzaken. Het is de kunst weer te
'dromen-durven-doen'! 

Iedere nu inmiddels ex-AC'er voelt op eigen wijze die ambitie en
uitdaging. We onderzoeken de komende tijd hoe ieder daar vorm aan wil
geven, ook zeker in samenwerking met derden. We onderzoeken eveneens
welke aktiviteiten plaats kunnen vinden binnen de ex-AC-lokatie en
nieuwe setting.

  Concluderend anno 2004: het AC heeft in de jaren '90 in Nederland een
belangrijke functie gehad als buitenparlementaire linksradikale
aktiegroep. Het AC heeft zichzelf daarna niet kunnen vernieuwen en heeft
geen goede aansluiting weten te vinden met een veranderende wereld en
generaties. Dit ging gepaard met individuele ontwikkelingen en
interesses die geen plaats konden krijgen binnen het AC. Bovendien is
het de afgelopen jaren niet gelukt nieuwe mensen aan het AC te binden. 

Vanuit het oorspronkelijke karakter van het Autonoom Centrum is het dan
beter te stoppen waarna ex-AC'ers vanuit een vrije positie opnieuw
initiatieven kunnen gaan nemen. Stoppen in plaats van te blijven
doorgaan met op zich goede projekten, maar handelend vanuit het
instandhouden, omdat het zonde zou zijn deze te verliezen. 
Natuurlijk vinden wij het ook erg het AC op te heffen, maar we voelen
ook de uitdaging nieuwe experimenten aan te gaan. 

  Het AC heeft altijd kunnen bestaan door betrokkenheid van jullie 
allemaal, ieder op eigen wijze. Het AC was natuurlijk meer dan een
lokatie met de vaste mensen die de zaak trokken. We willen iedereen erg
bedanken voor alle getoonde betrokkenheid en inzet door de
AC-geschiedenis heen. Als je meer tekst en uitleg over de AC-stop wilt,
wilt reageren of anderszins wilt meedenken de politieke toekomst in: 
wees welkom.

'AC-berichten', website en kantoor
In afwachting van nieuwe initiatieven blijven de mailinglijst
'AC-berichten', de website en het kantoor bestaan. Zij kunnen eventueel
gebruikt worden zoals zij de afgelopen jaren gebruikt zijn. Uiteindelijk
zal bekeken worden naar welk van de nieuwe initiatieven de mailinglijst
overgaat en dan kan iedereen op de lijst kenbaar maken of hij of zij
erop wil blijven staan. Wil je nu al de mailinglijst verlaten, mail dat
ons dan even. 

Ook blijven we bereikbaar op ons adres, telefoonnummer en e-mailadres. 
Donateurs
Donateurs kunnen hun donaties stopzetten of voorlopig door laten gaan
als steun voor de komende tijd naar de opbouw van nieuwe initiatieven.
Na verloop van tijd zullen we iedereen op de hoogte stellen van de stand
van zaken.

Stichting Afval en enkele projecten, zoals het beperkte opvangproject
vluchtelingen en mensen zonder papieren, blijven bestaan.

Een stukje geschiedenis in vogelvlucht
Het AC heeft haar wortels in de aktiebeweging, zij begon eerst als
'Harde Kern' in een op de nationale kraakdag 1986 gekraakte winkel,
vormde later een politieke ontmoetingsplek annex archief ABC (Autonoom
Buurt Centrum) en werd vanaf eind jaren '80 'professioneler' als
Autonoom informatie en aktie Centrum (AC). Het AC is lang geweest wat ze
zijn wilde: een buitenparlementaire politieke aktiegroep, aktief op
meerdere fronten. Het AC heeft vele aktiviteiten ontplooid, acties en
campagnes gevoerd, waarvan enkele hier te noemen:
 
   * verzet tegen vreemdelingendetentie, eerst tegen de
    grensgevangenis in 1992, later als autonome bezoekgroep met een
    verreikende stem, uitmondend in een hoorzitting i.s.m. de Balie,
    en het boek 'Grensgevangenen'
   * publicatie van 'ander nieuws' tijdens de Golfoorlog in de vorm
    van de Aktiegolfkrantjes en het organiseren van diverse acties
   * de campagne 'Stop Israelische nederzettingen in Palestina,
    boycot Israel', later een bezoek aan Palestina 
   * medeoprichting/deelname Solidariteits Netwerk Illegalen NL
    [SNIN] 
   * mede-initiatie Derde Kamer en tijdschrift Oh!/Transit 
   * oprichting 'illegalen-inloopcentrum met vakbondgedachte 'No
    Pepers' 
   * campagne tegen de Koppelingswet en Wet Identificatieplicht
   * campagne tegen luchtvaartmaatschappijen en hun bijdrage aan
    deportaties [Martinair, KLM, Transavia] 
   * klachtenbundel massa-arrestaties EuROTop 1997 
   * publicatie tijdschriftenreeks 'Op de Grens' 
   * bezoeken aan Oost Timor, gezamenlijke oprichting
    mensenrechtencentrum Viqueque 
   * deelname aan de Vrije Ruimte-acties zoals 'Het Paard van Troje'
    en 'Easycity' 
   * spreekuur/opvang/steunverlening uitgeprocedeerden/illegale
    migranten 
   * pamflet 'Vlucht naar Voren!' over migratie en toekomst 
   * onderzoek tegen opsluiting/deportatie 'Over de Grens' 
   * en veel meer.

Waarschijnlijk wordt er over een tijdje een meer historisch politieke
terugblik gepubliceerd over het bestaan van het AC; die kan dan in de
annalen van de aktiegeschiedenis worden bijgezet.


Met vriendelijke groet,


medewerkers Autonoom Centrum
++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++
web: http://www.autonoomcentrum.nl
e-mail: ac {AT} autonoomcentrum.nl
telefoon: 020-6126172
opgeven voor maillijst: 
http://tetter.xs4all.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/ac-berichten
giften welkom op giro 6131418 St Afval Amsterdam
++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).