www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Aankondiging: DE Idioot of Œde emancipatie van de onbenul¹
Marcel van Kerkvoorde on Mon, 4 Oct 2004 10:36:23 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Aankondiging: DE Idioot of Œde emancipatie van de onbenul¹


DE Idioot of Œde emancipatie van de onbenul¹
 
ŒDe Idioot¹; Dik Box, Ronald de Ceuster, Marcel van Kerkvoorde en Jules
Kockelkoren. Tentoonstelling van zaterdag 9 oktober t/m 31 oktober 2004 in
de Vishal te Haarlem. De opening is op zondag 10 oktober 2004 om 16.00 uur.
 
De Idioot neemt de sociologische positie van de samenleving als onderwerp en
is in deze expositie gesymboliseerd door een afbeelding van een ŒSUV¹. Deze
populaire stadsjeep staat symbool voor de emancipatie van de onbenul, die
geen blad voor de mond wil nemen, sinds ruim twee jaar geleden de deksel van
de dampend ketel vloog. De uitspraak: ³Dit moet eindelijk een keer gezegd
kunnen worden² is zijn adagium.
Vier kunstenaars, vier opvattingen
De kunstenaars: Dik Box, Ronald de Ceuster, Marcel van Kerkvoorde en Jules
Kockelkoren reageren op geheel eigen wijze en vanuit hun eigen oeuvre op het
thema van de tentoonstelling. De tentoonstelling zal bestaan uit vier
installaties waarvan fotografie, objecten, schilderijen, tekeningen en
teksten een onderdeel zijn.

Dik Box maakt een installatie, waarin sprake is van verschillende processen:
verval, opbouw en toeval; het dagelijkse gevecht tegen de chaos. Ronald de
Ceuster kan als een monnik aan projecten werken. Door het dwangmatige
karakter van zijn werk wordt hij regelmatig voor gek of idioot versleten.
Zijn werk reageert op en is vooral dienstbaar aan de ruimte. Marcel van
Kerkvoorde verbeeldt in zijn werk de angst. De angst voor het terrorisme én
de angst voor elkaar. Jules Kockelkoren  toont een installatie met
fotoportretten van vissers. Roerloos langs de waterkant. Wat gaat er in hen
om?

 
Laatste tentoonstelling uit een serie van vier.
De afgelopen twee jaar organiseerde Marcel van Kerkvoorde een viertal
tentoonstellingen waarin hij de sociologische positie van de samenleving als
onderwerp nam. ŒWelkom¹ in het Kunstfort Vijfhuizen, ŒStilte¹ in de
Kloostergangen te Haarlem, ŒLove from Amsterdam¹ in Outline te Amsterdam en
nu ŒDe Idioot¹ in de Vishal.

 

De Œnonchalante¹ manier waarop belangrijke onderwerpen in de media worden
besproken, onder het motto dat alles nu gezegd mag worden, is daarbij als
uitgangspunt genomen. Hij kreeg het gevoel dat het gebrek aan integriteit in
de publieke cultuur zich begon te wreken. Dit is de laatste tentoonstelling
in deze serie.

 

ŒDe Idioot: Dik Box, Ronald de Ceuster, Marcel van Kerkvoorde en Jules
Kockelkoren. Tentoonstelling van zaterdag 9 oktober t/m 31 oktober 2004 in
de Vishal te Haarlem. De opening is op zondag 10 oktober 2004 om 16.00 uur.
De Vishal, Grote Markt 20, 2011 RD Haarlem, open dinsdag t/m zaterdag 11-17
uur, zon en feestdagen 13-17 uur. 023-5326856, www.devishal.nl.

 
Noot voor de redactie: (niet ter publicatie)
Meer gedetailleerde en achtergrondinformatie vindt u op de website:
www.kerkvoorde.demon.nl <http://www.kerkvoorde.demon.nl/> . Daar is ook een
persafbeelding is te downloaden,  foto¹s van de tentoonstelling  en
kunstwerken te bekijken.

Voor meer informatie neem contact op met: 023-5640426 (M van Kerkvoorde) of
023-5326856 (De vishal)

 

bijlage: informatie over de kunstenaars
Dik Box
Titel: Continue installatie van was en foto¹s
In de Vishal maak ik een installatie, waarin sprake is van verschillende
processen: verval, opbouw en toeval; het dagelijkse gevecht tegen de chaos.

Het werk toont een aantal schalen dat gelijk is aan het aantal
expositiedagen. 
Het veronderstelde af’ van het kunstwerk is aan het einde van de expositie,
doordat gedurende de expositie een transformatie plaats vindt van het beeld.
Enerzijds wordt het verstoord, anderzijds treedt er een nieuw evenwicht op.
Daarom kun je spreken van een object dat zich ontwikkelt in de tijd.
De schalen zijn min of meer in een diagonale lijn in de ruimte geplaatst en
zijn in was uitgevoerd. In elke schaal is een katoenen draad vrij
willekeurig meegegoten.
Elke dag wordt er één schaal aangestoken. De draad brandt zich een weg door
de schaal en deze valt in twee delen uiteen. Er blijft een klein spoor van
gestolde was achter. Langzamerhand zal zich een nieuwe diagonaal
ontwikkelen.
Aan het eind van elke dag wordt vanuit een vaste camerapositie een foto
gemaakt van de actuele situatie. Deze foto wordt in een raster opgehangen
aan de wand. In het raster ontstaat een kunstwerk’ van een nieuwe situatie.
Ronald de Ceuster
Titel: Tussen de waaltjes installatie

Ronald de Ceuster kan als een monnik aan projecten werken. Naar aanleiding
van het verzoek om aan deze tentoonstelling deel te nemen schreef hij:
ŒToevallig ben ik wederom de afgelopen weken een aantal keer voor gek of
Idioot versleten¹. Dit ritueel herhaalde zich vorige week toen hij schreef:
Gisteren kwam iemand naar mijn werk kijken in de Deventer fabriek voor de
tentoonstelling Define yourself en zij merkte op: Œdit is idioterie!¹
Volgens mij deze reacties vooral het gevolg van het dwangmatige karakter van
mijn werk. In deze tentoonstelling Œpur¹ ik (met purschuim) lijnen over elke
naad, scheur, putje of verhoging van de vloer.

Net zoals in Deventer ga ik in de Vishal uit van de naden (en scheuren) van
het vloeroppervlak. In de Vishal beperk ik mij, gegeven de omstandigheden,
tot het portaaltje en een enkele lijn. Door deze gestelde beperking zal ook
het obsessieve en monomane gegeven zich inperken. Overeind blijft het
bijzonder maken van een patroon dat al bestaat; het bevestigen van wat er al
is. Mijn werk reageert en is dienstbaar aan de ruimte.
Marcel van Kerkvoorde
Titel: Angst geënsceneerde schildering

Dit werk verbeeldt de angst. De grote angst en de kleine angsten. De angst
voor de aantasting van de droom. De angst voor het terrorisme én de angst
voor elkaar. Gevoed door de woordvoerders van de dwaasheid, die met hun
claim op veiligheid en de illusie van geluk, feitelijk de angst en agressie
voeden. 

 

Dit alles weergegeven in een geënsceneerde schildering. Een vorm die zich
het best als volgt laat omschrijven: Op een gegeven moment ontstond bij mij
de behoefte om mijn schilderijen en tekeningen te integreren in ruimtelijk
werk. Uitnodigingen voor grootschalige beeldende kunstmanifestaties dwongen
me om over dit probleem na te denken. De oplossing vond ik door gebruik te
maken van de ruimte en mijn schilderijen zo te rangschikken of te
installeren dat er een nieuw onafhankelijk geheel ontstond. Sindsdien spreek
ik van geënsceneerde schilderingen.
Jules Kockelkoren
Titel: Downshifters installatie met foto¹s en teksten

De installatie bestaat uit fotoportretten van vissers.

Dagelijks zonderen zij zich af door roerloos langs de waterkant te zitten en
naar de dobber staren. Wat gaat er in hen om? Tegenover de fotoportretten
zijn teksten te zien.

Vanuit een gekozen afzondering geven de muurteksten weer wat er in de
vissers omgaat.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).