www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Weten-agenda's gestaakt
Marja Oosterman on Thu, 7 Oct 2004 15:05:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Weten-agenda's gestaakt


Persbericht


Weten-agenda's gestaakt


Sedert april 1996 verzorgt dAN de Weten-agenda's.
De wetenschapsafdeling van dAN bevatte nog veel meer activiteiten die 
wetenschappelijke activiteiten onder de aandacht van een breder publiek 
brengen. Ook jeugdactiviteiten, bijvoorbeeld in musea, cursussen, lezingen 
van populair-wetenschappelijke aard enz.

Voor deze uitgaven ontving dAN al die jaren een bescheiden bijdrage (ca 
1500 per maand) van de St. Weten.
Na 3 achtereenvolgende slechte evaluaties heeft de Minister van OCW in 
augustus j.l. besloten de subsidie van St. Weten stop te zetten. St. Weten 
wordt daarom per 1 januari 2005 opgeheven.
Eind augustus kreeg dAN te horen dat september de laatste maand zou zijn 
dat een bijdrage kon worden ontvangen. Resterende gelden heeft Weten nodig 
voor out-placementactiviteiten voor haar medewerkers.
1 maand is een te korte termijn om alternatieven te genereren, waardoor dAN 
zich nu genoodzaakt ziet de Weten-agenda's te staken.


De Weten-agenda’s werden aanvankeljk puur schriftelijk verzorgd door de 
Stichting PWT (voorloper van St. Weten). Sedert april 1996 werden de 
agenda’s digitaal samengesteld door de Stichting NoPapers. Er waren 
sedertdien 3 vormen van publicatie:
    * De Weten-agenda’s werden aanvankeljk puur schriftelijk verzorgd door 
de Stichting PWT (voorloper van St. Weten). Sedert april 1996 werden de 
agenda’s digitaal op de website van De Agenda van Nederland (dAN) 
<http://www.dan.nl/>www.dan.nl
    *  (de uitgebreidste en vrijwel dagelijks van update voorziene versie)
    * Op de website van de St. Weten (wekelijkse update)
    * in 4 verschillende vormen wekelijks als e-mail aan gratis abonnees. 
De abonnees zijn afkomstig uit de wereld van de Wetenschaps- en Techniek 
Communicatie.

Stichting NoPapers spant zich in om middels de afdeling wetenschap in haar 
uitgave dAN een bijdrage te blijven leveren aan voorlichting naar het 
publiek over wetenschappelijke activiteiten en -ontwikkeling. Om die reden 
en om redenen van evaluatie is in samenwerking met Stichting Weten een 
enquete gehouden onder de abonnees van de wetenschapsagenda’s per e-mail op 
5 oktober is afgerond. En natuurlijk hopen we de resultaten positief te 
kunnen aanwenden voor het behoud van een nationale wetenschapsagenda.

Wrang is dan langs informele weg te moeten vernemen, dat de St. Weten niet 
alleen alle contracten vervroegd beëindigd heeft om outplacement voor haar 
medewerkers te betalen, maar ook nog eens de Minister van OCW om anderhalf 
miljoen extra heeft gevraagd voor een sociaal plan, maar niet verwacht 
wordt dat als de Minister op deze eis van St. Weten ingaat, er alsnog een 
paar maanden een bijdrage aan dAN kan worden gecontinueerd..

20 werknemers bij de St. Weten hebben dus meer dan 2 miljoen nodig,
20 mensen in het dANteam, waaronder de eindredacteur wetenschap die nu een 
'sabbatical month' houdt, vragen alleen om een kleine bijdrage om 
daadwerkelijk iets te kunnen blijven doen aan Wetenschapscommunicatie naar 
het grote publiek en via wetenschapsjournalisten en -voorlichters middels 
de Weten-agenda's.
Maar dreigen een speelbal te worden in het gevecht om de miljoenen van 
Wetenschaps- en Techniek Communicatie (WTC).

NoPapers heeft 14 september j.l. de Minister verzocht om een 
overbruggingsubsidie van 20.000 Euro om een jaar de voortgang van de 
afdeling wetenschap en de Wetenagenda's voor langere tijd te kunnen garanderen.
Er is o.a. overleg gaande met NWO/Kennisland en VSNU over de situatie rond 
de afdeling wetenschap van dAN en het wegvallen van de Weten-agenda's.. 
Deze situatie wordt mede gelet op het hoge tempo waarin andere 
inkomstenbronnen in de vorm van (potentiele) afnemers van agenda's die ook 
met bezuinigingen e.d. geconfronteerd worden, thans ook bedreigend voor het 
voortbestaan van dAN zelf..Marja Oosterman
coordinator dAN

Inlichtingen:
redactie-wetenschap {AT} dan.nl
<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland (dAN)
Uitgave: St. NoPapers, Utrecht
tel. 030-2544519 (werkdagen 11-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/onform/>Online invoeren

virtualiter...______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).