www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Kritiek op Sociaal Forum NL
ravage on Sun, 17 Oct 2004 15:29:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Kritiek op Sociaal Forum NLReformisten versus radicalen

De komst van het Nederlands Sociaal Forum is een feit. Het evenement, met een
begroting van 250.000 euro, vindt in november plaats in de voormalige
effectenbeurs te Amsterdam. Critici verwijten de initiatiefnemers dominantie,
opportunisme en een gebrek aan bereidheid om te praten over nut en noodzaak van
het project.

Terwijl wereldwijd de globaliseringsbeweging over haar hoogtepunt heen lijkt en
aan kracht heeft ingeboet, ontstaan er in Nederland initiatieven om deze
beweging hier van de grond te krijgen. Onder de noemer 'De wereld is niet te
koop' vonden er de afgelopen jaren reeds enkele conferenties plaats die qua
opzet voornamelijk waren gericht op een links-intellectueel en actief publiek.
De conferenties waren ontoegankelijk voor niet-ingewijden, tot een sterker
wordende globaliseringsbeweging hebben deze initiatieven niet geleid.

Dat moest dus anders. In juni dit jaar vond het Festival Globalisering plaats.
De initiatiefnemers, voornamelijk ngo's, gaven de organisatie in handen van een
evenementenbureau. Doel was de bezoekers op de activiteiten te attenderen van
organisaties die zowel op nationaal als internationaal niveau maatschappelijke
veranderingen nastreven. Maar het grote publiek liet het afweten, de
belangstelling voor de voor- maar vooral nadelen van economische globalisering
is kennelijk gering.

Het is dan ook enigszins verbazingwekkend dat er momenteel wordt gewerkt aan de
opzet van een Nederlands Sociaal Forum (NSF). GeÔnspireerd door eerdere
bijeenkomsten van het Wereld Sociaal Forum in BraziliŽ (2001) en het Europees
Sociaal Forum in Parijs (2003) staken vertegenwoordigers van de netwerken
Nieuwe Dialoog (o.a. Novib, FNV, Milieudefensie en IKV), Sociale Alliantie
(o.a. Raad van Kerken en humanisten) en Keer het Tij (tegen huidige kabinet)
eind vorig jaar de koppen bij elkaar.


Lees het artikel verder op de website van Ravage, rubriek achtergrond:
http://www.antenna.nl/ravage


----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).